Jesteś tutaj

Fakultety e-learningowe

Fakultety w roku akademickim 2019/2020 - 100% e-learningu

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 fakultety:

-  „Wakcynologia praktyczna” („Szczepienia w praktyce”),

- „Czyste leczenie, bezpieczne leczenie”,

- „Bezpieczeństwo pacjenta”,

- „Diety odchudzające – prawdy i mity”,

- „Suplementy diety – teoria i praktyka”,

będą realizowane w pełni w formie zajęć e-learningowych. Aby zaliczyć fakultet, konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu oraz pozytywnych ocen z zadań zamieszczonych na platformie.

Zapraszamy!


Zaproszenie na fakultet “Wakcynologia praktyczna”

Od roku akademickiego 2018/2019 zapraszamy Studentów na nowy fakultet w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, prowadzony pod kierunkiem przez dr hab. n. med. Anety Nitsch-Osuch, pediatrę, epidemiologa, specjalistę zdrowia publicznego, wspólnie z dr Marią Pawlak, specjalistą chorób zakaźnych, wojewódzkim inspektorem sanitarnym dla Mazowsza oraz mgr Izabelą Gołebiak, specjalistą promocji zdrowia.

Fakultet będzie miał formę hydrydową, co oznacza, że 50% zajęć będzie prowadzona w  e-learningu, a 50% w formie zajęć kontaktowych z wykładowcą.

Celem kursu jest połębienie wiedzy na temat szczepień ochronnych w różnych sytuacjach w różnych grupach pacjentów. Omówione zostaną:

  • strategie szczpień ochornnych (szczepienia indywidualne, realizowane w ramach krajowych programów szczepień dla dzieci i młodzieży, strategia kokonowa szczepień, strategia pierścieniowa szczepień);
  • szczepienia ochronne u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi (np. z chorobami neurologicznymi, alergicznymi, onkologicznymi, metabolicznymi, dermatologicznymi, pierwotnymi niedoborami odporności);
  • szczepienia u ciężarnych;
  • szczepienia pracownicze (w tym personelu medycznego);
  • zasady tworzenia indywidualnego program szczepień;
  • podstawy naukowe określania skuteczności  i bezpieczeństwa szczepień;
  • najczęstsze mity dotyczące szczepień.


Zachęcamy do obejrzenia rozmowy dr hab. Anety Nitsch-Osuch z panem Grzegorzem Miecugowem w programie “Inny punkt widzenia”, dotyczącej szerzących się postaw i przekonań antyszczepionkowych.

https://www.tvn24.pl/inny-punkt-widzenia,37,m/aneta-nitsch-osuch,638495.html

Fakultet „Bezpieczeństwo pacjenta”

Zajęcia organizowane są wspólnie z ekspertami Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej (PTMU), fakultet ma charakter hybrydowy, tzn. 18 godzin realizowanych jest w e-learningu, a 12 godzin to zajęcia kontaktowe z lekarzami i przedstawicielami innych zawodów, którzy są krajowymi i międzynarodowymi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa pacjenta.

Celem zajęć jest opanowanie wiedzy i umiejętności  pozwalających na zmniejszenie liczby błędów medycznych, poprawę bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza w aspekcie ewentualnych roszczeń pacjentów. 
Bezpieczeństwo pacjenta to m.in. zapobieganie zakażeniom szpitalnym, prawidłowa farmakoterapia, właściwa komunikacja (na płaszczyźnie lekarz-pacjent, lekarz-lekarz, lekarz-przełożony). Błędy merytoryczne, organizacyjne, techniczne mogą skutkować zdarzeniami niepożądanymi, którym można i należy zapobiegać, a gdy do nich dojdzie – należy wiedzieć, jak w takiej sytuacji postąpić. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli na poznanie odpowiedzi na to i wiele innych pytań i wątpliwości, teraz i w niedalekiej przyszłości zawodowej.

Więcej o bezpieczeństwie pacjenta na stronach:
-  Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej :
http://www.ptmu.org.pl/

- WHO :
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44641/9789241501958-pol.pdf;jsessionid=C0664180AEDC2D3261822070124C0C7C?sequence=35;
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255507/WHO-HIS-SDS-2017.11-eng.pdf?sequence=1)