Jesteś tutaj

Fakultety e-learningowe

FAKULTETY – ROK AKADEMICKI 2020/2021

Wszystkie fakultety realizowane w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego są prowadzone w 100% w e-learningu. Poniżej znajduje się pełen wykaz prowadzonych przez jednostkę fakultetów:

Wydział Lekarski

 

Nazwa fakultetu

Koordynator - Prowadzący

1.

Wakcynologia praktyczna

Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch

Dr inż. Irena Kosińska

2.

Suplementy diety – teoria i praktyka

Dr inż. Katarzyna Okręglicka

3.

Diety odchudzające – prawdy i mity

Dr inż. Katarzyna Okręglicka

Dr Anna Jagielska

Dr Aleksandra Kozłowska

4.

Bezpieczeństwo pacjenta

Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch

Dr Patryk Tarka

Dr Katarzyna Lewtak

5.

Czyste Leczenie – bezpieczne leczenie

Dr Patryk Tarka

Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch

Dr Katarzyna Lewtak

6.

Jakość wody, a zdrowie

Dr inż. Jan Sobótka

7.

Edukacja zdrowotna pacjenta

Dr Katarzyna Lewtak

8.

Innowacje i nowe technologie w ochronie zdrowia

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

9.

Prawo i przedsiębiorczość w medycynie

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

10.

Współpraca z biznesem i komercjalizacja wyników badań

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

Wydział Lekarsko - Stomatologiczny

 

Nazwa fakultetu

Koordynator

1.

Czyste Leczenie – bezpieczne leczenie

Dr Patryk Tarka

2.

Innowacje i nowe technologie w stomatologii

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

3.

Zakładanie własnej praktyki dentystycznej

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

English Division

 

Nazwa fakultetu

Koordynator

1.

Dietary supplements – theory and practice

Dr inż. Katarzyna Okręglicka

2.

Nutrition in Sports

Dr Anna Jagielska

3.

Nutrition in Andrology, Gynecology and Obstetrics

Dr Aleksandra Kozłowska

4.

Slimming Diet - Truth and Myth

Dr Anna Jagielska

Dr Aleksandra Kozłowska

5.

Travel Medicine

Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch

Dr Katarzyna Lewtak

6.

Innovations and new technology in healthcare

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

7.

Healthcare marketing and communication

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

8.

Healthcare education for patient

Dr Katarzyna Lewtak

9.

Drinking water and health

Dr inż. Jan Sobótka

10.

Clean treatment – safe treatment

Dr Patryk Tarka

English Dentistry Division

 

Nazwa fakultetu

Koordynator

1.

Innovations and new technology in healthcare

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

2.

Healthcare marketing and communication

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan


Fakultety w roku akademickim 2019/2020 - 100% e-learningu

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 fakultety:

-  „Wakcynologia praktyczna” („Szczepienia w praktyce”),

- „Czyste leczenie, bezpieczne leczenie”,

- „Bezpieczeństwo pacjenta”,

- „Diety odchudzające – prawdy i mity”,

- „Suplementy diety – teoria i praktyka”,

będą realizowane w pełni w formie zajęć e-learningowych. Aby zaliczyć fakultet, konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu oraz pozytywnych ocen z zadań zamieszczonych na platformie.

Zapraszamy!


Zaproszenie na fakultet “Wakcynologia praktyczna”Od roku akademickiego 2018/2019 zapraszamy Studentów na nowy fakultet w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, prowadzony pod kierunkiem przez dr hab. n. med. Anety Nitsch-Osuch, pediatrę, epidemiologa, specjalistę zdrowia publicznego, wspólnie z dr Marią Pawlak, specjalistą chorób zakaźnych, wojewódzkim inspektorem sanitarnym dla Mazowsza oraz mgr Izabelą Gołebiak, specjalistą promocji zdrowia.

Fakultet będzie miał formę hydrydową, co oznacza, że 50% zajęć będzie prowadzona w  e-learningu, a 50% w formie zajęć kontaktowych z wykładowcą.

Celem kursu jest połębienie wiedzy na temat szczepień ochronnych w różnych sytuacjach w różnych grupach pacjentów. Omówione zostaną:

  • strategie szczpień ochornnych (szczepienia indywidualne, realizowane w ramach krajowych programów szczepień dla dzieci i młodzieży, strategia kokonowa szczepień, strategia pierścieniowa szczepień);
  • szczepienia ochronne u pacjentów z różnymi schorzeniami przewlekłymi (np. z chorobami neurologicznymi, alergicznymi, onkologicznymi, metabolicznymi, dermatologicznymi, pierwotnymi niedoborami odporności);
  • szczepienia u ciężarnych;
  • szczepienia pracownicze (w tym personelu medycznego);
  • zasady tworzenia indywidualnego program szczepień;
  • podstawy naukowe określania skuteczności  i bezpieczeństwa szczepień;
  • najczęstsze mity dotyczące szczepień.


Zachęcamy do obejrzenia rozmowy dr hab. Anety Nitsch-Osuch z panem Grzegorzem Miecugowem w programie “Inny punkt widzenia”, dotyczącej szerzących się postaw i przekonań antyszczepionkowych.

https://www.tvn24.pl/inny-punkt-widzenia,37,m/aneta-nitsch-osuch,638495.html

Fakultet „Bezpieczeństwo pacjenta”

Zajęcia organizowane są wspólnie z ekspertami Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej (PTMU), fakultet ma charakter hybrydowy, tzn. 18 godzin realizowanych jest w e-learningu, a 12 godzin to zajęcia kontaktowe z lekarzami i przedstawicielami innych zawodów, którzy są krajowymi i międzynarodowymi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa pacjenta.

Celem zajęć jest opanowanie wiedzy i umiejętności  pozwalających na zmniejszenie liczby błędów medycznych, poprawę bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza w aspekcie ewentualnych roszczeń pacjentów. 
Bezpieczeństwo pacjenta to m.in. zapobieganie zakażeniom szpitalnym, prawidłowa farmakoterapia, właściwa komunikacja (na płaszczyźnie lekarz-pacjent, lekarz-lekarz, lekarz-przełożony). Błędy merytoryczne, organizacyjne, techniczne mogą skutkować zdarzeniami niepożądanymi, którym można i należy zapobiegać, a gdy do nich dojdzie – należy wiedzieć, jak w takiej sytuacji postąpić. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli na poznanie odpowiedzi na to i wiele innych pytań i wątpliwości, teraz i w niedalekiej przyszłości zawodowej.

Więcej o bezpieczeństwie pacjenta na stronach:
-  Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej :
http://www.ptmu.org.pl/

- WHO :
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44641/9789241501958-pol.pdf;jsessionid=C0664180AEDC2D3261822070124C0C7C?sequence=35;
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255507/WHO-HIS-SDS-2017.11-eng.pdf?sequence=1)