Jesteś tutaj

„Odpowiedzialność za zdrowie” - aktualne wyzwania dla zdrowia publicznego

W dniach 24-25 maja 2019 roku w Krynicy Zdrój odbyła się konferencja naukowa pt. „Zespół, system, integracja”,  podsumowująca projekt „POZnaj wartość opieki” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W czasie spotkania  interesujący wykład pt. „Odpowiedzialność  za zdrowie”, wygłosiła dr n. ekonom. Magdalena Bogdan z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM,  prezentując zagadnienia w zakresie determinantów zdrowia i ich wpływu na Health Responsibilty Model, wyniki projektu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” oraz narzędzia ich redukcji, do których zaliczyć można marketing i komunikację społeczną w zdrowiu.

Podczas konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące opieki koordynowanej, zarządzania chorobą, inwestowania w zdrowie, pomiaru efektywności w sektorze zdrowotnym oraz możliwości i ograniczeń wdrażania e-zdrowia w celu wsparcia procesu profilaktyki i leczenia. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, konsultacji wyników naukowych oraz nawiązania współpracy pomiędzy pracownikami akademickimi, decydentami (w tym przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia) oraz managerami podmiotów leczniczych w Polsce.