Jesteś tutaj

Pracownia Medycyny Paliatywnej

Pracownia Medycyny Paliatywnej to nowa jednostka naukowo-dydaktyczna w ramach Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, zajmująca się aspektami medycznymi, psychologicznymi i duchowymi opieki nad pacjentami stojącymi wobec postępujących nieuleczalnych chorób. W centrum zainteresowania tej dziedziny medycyny jest człowiek zmierzających do kresu życia wskutek śmiertelnej choroby. W zamyśle Pracownia ma prowadzić badania naukowe i tworzyć publikacje związane z epidemiologią, diagnostyką i leczeniem bólu i innych objawów somatycznych, psychicznych, problemów socjalnych i duchowych. Swoją działalnością dydaktyczną obejmie także aspekty etyczne końca życia, komunikację z chorym i obszar duchowości w medycynie. Zamiarem prowadzonych w Pracowni zajęć jest praktyczne przygotowanie studentów i lekarzy w ramach kursów specjalizacyjnych do sprawowania opieki nad chorymi w schyłkowym okresie choroby, zwłaszcza nowotworowej, oraz umierającymi.

Kierownikiem Pracowni jest dr n. med. Tomasz Dzierżanowski, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej.

Zapraszamy Studentów na zajęcia, które będą prowadzone w formie seminariów kontaktowych i e-learningowych.