Skład osobowy

Skład osobowy:

Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Nitsch-Osuch


Sekretariat:

lic. Katarzyna Łukaszewicz

 

Zespół:

dr hab. n. med. Piotr Tyszko

dr hab. n. med. Krzysztof Kanecki

dr inż. Irena Kosińska

dr inż. Jan Sobótka

dr inż. Katarzyna Okręglicka

dr n. med. Patryk Tarka

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Katarzyna Lewtak

dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

dr n. med. i n. o zdr. Anna Jagielska

dr n. med. i n. o zdr. Aleksandra Kozłowska

lek. Maria Pawlak

 

Rezydenci:

lek. Małgorzata Bachanek

lek. Katarzyna Bolek

lek. Magdalena Rączkiewicz

lek. Paulina Maciejewska

 

Doktoranci:

mgr Agata Ciuba

 

Współpracownicy:

dr n. med. Urszula Nejno-Borkowska

lek. Piotr Daniluk

 

Technik:

Iwona Wiśniewska