Skład osobowy


SZANOWNI STUDENCI!

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami odnośnie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez naszą jednostkę w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Informacje te można znaleźć >>>TUTAJ<<<.


Fiszki i quizy edukacyjne z zakresu zdrowia publicznego  oraz higieny i epidemiologii
dla studentów – dostępne na platformie www.e-learning.wum.edu.pl

 

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w trosce o uzyskiwanie jak najlepszych wyników w ocenie wewnętrznej (kolokwia i egzaminy) oraz ocenie zewnętrznej (Lekarski Egzamin Końcowy), stworzyliśmy zestaw pytań testowych i quizów pozwalających powtórzyć i utrwalić uzyskane wiadomości z zakresu zdrowia publicznego oraz higieny i epidemiologii, włączając orzecznictwo lekarskie, promocję zdrowia i inne elementy programu kształcenia z tych dwóch przedmiotów.

Materiały dydaktyczne dostępne są na platformie www.e-learning.wum.edu.pl (odpowiednio w module poświęconym zdrowiu publicznemu oraz higienie i epidemiologii).

Zachęcamy do skorzystania z tej formy repetytorium!


Skład osobowy:

Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Nitsch-Osuch


Sekretariat:

lic. Katarzyna Łukaszewicz

 

Zespół:

dr hab. n. med. Piotr Tyszko

dr hab. n. med. Krzysztof Kanecki

dr inż. Irena Kosińska

dr inż. Katarzyna Okręglicka

dr n. med. Patryk Tarka

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Katarzyna Lewtak

dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

dr n. med. i n. o zdr. Anna Jagielska

dr n. med. i n. o zdr. Aleksandra Kozłowska

dr n. med. i n. o zdr. Maria Pawlak

 

Doktoranci:

mgr Agata Ciuba

mgr Klaudia Wiśniewska

lek. Monika Zasztowt-Sternicka

lek. Michał Rząd

 

Rezydenci:

lek. Małgorzata Bachanek

lek. Katarzyna Bolek

lek. Magdalena Rączkiewicz

lek. Paulina Maciejewska

lek. Anastazja Skąpska

 

Współpracownicy:

dr inż. Jan Sobótka

dr n. med. Urszula Nejno-Borkowska

lek. Piotr Daniluk

 

Technik:

Iwona Wiśniewska