Jesteś tutaj

Nasi partnerzy

Zakład Badania Wirusów Grypy. Krajowy Ośrodek ds. Grypy.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Zakład Badania Wirusów Grypy w NIZP- PZH, pełni jednocześnie rolę Krajowego Ośrodka ds. Grypy, który powołany został przez Ministra Zdrowia i jest jednym ze 143 takich ośrodków zlokalizowanych w 113 krajach świata, uznany i wysoko oceniany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jednocześnie Ośrodek jest jedyną taką placówką w Polsce, przez co pełni rolę referencyjną dla całego Kraju. Zakład prowadzi współpracę z WHO i European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), będąc jednocześnie członkiem międzynarodowych sieci naukowych: European Influenza Surveillance Network (EISN) działającej w ramach ECDC, Community Network of Reference Laboratories for Human Influenza in Europe (CNRL) oraz Global Influenza Surveillance and Response System działającej w ramach WHO (GISRS WHO).

System nadzoru nad grypą SENTINEL działa w Polsce od sezonu epidemicznego 2004/2005. Dla stałej populacji reprezentatywnej dla całego Kraju prowadzony jest system nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą u osób w 7 grupach wiekowych: 0-4, 5-9, 10-14, 15-25, 26-44, 45-64 i powyżej 65 r.ż., w którym bierze udział 1-5% wszystkich lekarzy oraz 16 Wojewódzkich Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych. Następnie dane zgromadzone przez Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy przesyłane są zarówno do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH, który następnie umieszcza dane z programu SENTINEL na stronie internetowej NIZP-PZH, jak i ECDC oraz WHO w formie cotygodniowych raportów.

Zakład wykonuje badania diagnostyczne z wykorzystaniem metod biologii molekularnej (RT-PCR, rRT-PCR). Materiałem do badań jest wymaz z nosa i gardła, wysięk z ucha środkowego lub BALF. Przy wykorzystaniu wyżej wymienionych metod możliwe jest potwierdzenie obecności wirusów grypy w materiale, określenie subtypów wirusów grypy, jak również potwierdzenie obecności 13 wirusów wywołujących choroby grypopodobne. Dodatkowo w Zakładzie wykonywana jest diagnostyka serologiczna, której celem jest oznaczenie poziomu przeciwciał 3 typów wirusa (A/H1N1/pdm09, A/H3N2/ i B) w surowicy pacjenta.

Prowadzony w ten sposób nadzór nad grypą ma bardzo duże znaczenie szczególnie w aspekcie zdrowia publicznego, umożliwia monitorowanie nowo pojawiających się podtypów wirusa grypy typu A o potencjale pandemicznym. Ponadto, dostarczone dane są praktycznie wykorzystywane przez WHO do właściwego doboru składu szczepionki przeciwko grypie na kolejny sezon epidemiczny, aktualizacji planów pandemicznych, a także oceny skuteczności leków antywirusowych nowej generacji poprzez zbadanie wrażliwości krążących szczepów wirusa grypy na te substancje.

Link do strony: http://www.pzh.gov.pl


 

Centrum Diagnostyczno – Medyczne w Siedlcach


Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Obejmuje opieką zdrowotną podstawową oraz specjalistyczną ok 85 tys. osób. Jest podmiotem wykorzystującym innowacyjne metody zarządzania, prowadzi pilotaże najnowszych rozwiązań organizacyjnych – aktualnie w zakresie koordynowanej opieki nad pacjentem. Uzyskuje jedne z najlepszych w kraju wyniki w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia i nowotworów. Posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej. Realizuje od wielu lat unikatowy program ustawicznego szkolenia dla lekarzy rodzinnych. Współpraca naukowa i dydaktyczna odbywa się na podstawie umowy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, zawartej w roku 2013.

Działalność Centrum Diagnostyczno – Medycznego w Siedlcach stanowi przykład wzorcowych działań w zakresie realizacji przez świadczeniodawcę opieki zdrowotnej funkcji zdrowia publicznego, w szczególności promocji zdrowia, profilaktyki, w tym wczesnego wykrywania chorób, sprawnego zarządzania dla zdrowia, rozwijania badań w zakresie zdrowia publicznego dla potrzeb kształtowania polityki i praktyki.

link do strony: https://centrum.med.pl

Opracował: dr hab. n. med. Piotr Tyszko


 

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej (COMS)


Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej (COMS) – głównym zadaniem jest opieka lekarska nad zawodnikami Kadry Narodowej w olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplinach sportu. COMS wspiera zespoły  medyczne polskich związków sportowych poprzez bezpośrednie doradztwo i współpracę oraz organizowanie systematycznej edukacji lekarzy i fizjoterapeutów.
Działalność COMS to także inicjowanie i przeprowadzanie działań badawczych, których celem jest pogłębienie wiedzy o stanie funkcjonalnym i zdrowotnym zawodników kadry oraz wpływie treningu fizycznego na stan funkcjonalny i stan zdrowia organizmu.

COMS jest opiekunem medycznym Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej odpowiedzialnym za zabezpieczenie medyczne w trakcie przygotowań i podczas igrzysk olimpijskich oraz  innych wydarzeń sportowych.

Kadra medyczna COMS to  doświadczeni specjaliści z zakresu: medycyny sportowej, ortopedii, chorób wewnętrznych, kardiologii, okulistyki, laryngologii, neurologii, alergologii, psychologii, dietetyki sportowej i fizjoterapii.

COMS współpracuje z Zakładem Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM w zakresie działań  naukowo-dydaktycznych obejmujących problematykę postrzegania, wykonawstwa, bezpieczeństwa i skuteczności szczepień ochronnych  u sportowców, a także oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia sportowców oraz dzieci i młodzieży uprawiających sport wyczynowo i rekreacyjnie.

link do strony: www.coms.pl

opracował: dr Jarosław Krzywański, COMS