Jesteś tutaj

Fakultety

FAKULTETY – ROK AKADEMICKI 2020/2021

Wydział Lekarski

 

Nazwa fakultetu

Koordynator - Prowadzący

1.

Wakcynologia praktyczna

Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch

Dr inż. Irena Kosińska

2.

Suplementy diety – teoria i praktyka

Dr inż. Katarzyna Okręglicka

3.

Diety odchudzające – prawdy i mity

Dr inż. Katarzyna Okręglicka

Dr Anna Jagielska

Dr Aleksandra Kozłowska

4.

Bezpieczeństwo pacjenta

Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch

Dr Patryk Tarka

Dr Katarzyna Lewtak

5.

Czyste Leczenie – bezpieczne leczenie

Dr Patryk Tarka

Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch

Dr Katarzyna Lewtak

6.

Jakość wody, a zdrowie

Dr inż. Jan Sobótka

7.

Edukacja zdrowotna pacjenta

Dr Katarzyna Lewtak

8.

Innowacje i nowe technologie w ochronie zdrowia

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

9.

Prawo i przedsiębiorczość w medycynie

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

10.

Współpraca z biznesem i komercjalizacja wyników badań

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

Wydział Lekarsko - Stomatologiczny

 

Nazwa fakultetu

Koordynator

1.

Czyste Leczenie – bezpieczne leczenie

Dr Patryk Tarka

2.

Innowacje i nowe technologie w stomatologii

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

3.

Zakładanie własnej praktyki dentystycznej

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

English Division

 

Name of optional course

Lecturer

1.

Dietary supplements – theory and practice

Dr inż. Katarzyna Okręglicka

2.

Nutrition in Sports

Dr Anna Jagielska

3.

Nutrition in Andrology, Gynecology and Obstetrics

Dr Aleksandra Kozłowska

4.

Slimming Diet - Truth and Myth

Dr Anna Jagielska

Dr Aleksandra Kozłowska

5.

Travel Medicine

Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch

Dr Katarzyna Lewtak

6.

Innovations and new technology in healthcare

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

7.

Healthcare marketing and communication

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

8.

Healthcare education for patient

Dr Katarzyna Lewtak

9.

Drinking water and health

Dr inż. Jan Sobótka

10.

Clean treatment – safe treatment

Dr Patryk Tarka

English Dentistry Division

 

Name of optional course

Lecturer

1.

Innovations and new technology in healthcare

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

2.

Healthcare marketing and communication

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan
FAKULTETY W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

FAKULTETY POLSKOJĘZYCZNE W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

NAZWA FAKULTETU

KOORDYNATOR FAKULTETU

Etyczno-prawne podstawy wykonywania zawodu lekarza

dr Magdalena Bogdan

magdalena.bogdan@wum.edu.pl

Prawo i przedsiębiorczość w medycynie

dr Magdalena Bogdan

magdalena.bogdan@wum.edu.pl

FAKULTETY DLA ENGLISH DIVISION W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

Global Health - International aspects of the healthcare systems

dr Magdalena Bogdan

magdalena.bogdan@wum.edu.pl

Healthcare management and marketing for medical professionals

dr Magdalena Bogdan

magdalena.bogdan@wum.edu.pl

Innovations and new technologies in healthcare

dr Magdalena Bogdan

magdalena.bogdan@wum.edu.pl

Nutrition in sports

dr Anna Jagielska

anna.jagielska@wum.edu.pl

Travel Medicine

dr Anna Jagielska

anna.jagielska@wum.edu.pl

Dietary supplements - theory and practice

dr Katarzyna Okręglicka

katarzyna.okreglicka@wum.edu.pl

Nutrition in Andrology, Gynaecology and Obstetrics

dr Anna Jagielska

anna.jagielska@wum.edu.pl

Drinking water and health

dr Jan Sobótka

jan.sobotka@wum.edu.pl