Jesteś tutaj

Badanie SKN Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Szanowni Państwo,

w ramach SKN Zarządzania w Ochronie Zdrowia, funkcjonującego przy Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego przystępujemy do realizacji badania dot. postaw i planów zawodowych przyszłych lekarzy.

Badanie realizowane będzie w formie ankietowej na platformie internetowej i dedykowane będzie studentom I, III i VI roku kierunku lekarskiego. Opiekunem naukowym projektu jest dr Magdalena Bogdan (mbogdan@wum.edu.pl)

Chcielibyśmy Państwa serdecznie zachęcić do udziału w badaniu, które ma charakter całkowicie anonimowy. Otrzymane wyniki posłużą rekomendacjom w zakresie Państwa lepszego kształcenia, a także bardziej efektywnej organizacji systemu ochrony zdrowia, w tym likwidacji obszarów z mniejszą dostępnością kadry medycznej.

Państwa doświadczenia i opinie są dla nas bardzo ważne. Dzięki zebranym informacjom będziemy w stanie lepiej zrozumieć, w jakich obszarach należy poprawić system kształcenia, a także jakie wyzwania stoją przed Państwem jako przyszłymi lekarzami. Wierzymy, że poprzez współpracę i otwartą wymianę myśli będziemy mogli skuteczniej działać na rzecz poprawy jakości i dostępności opieki dla pacjentów.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i pomoc w tworzeniu lepszego jutra dla pacjentów i przyszłych pokoleń lekarzy!

Z wyrazami szacunku,

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny