Jesteś tutaj

Dydaktyka

Współpraca Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie - filmy edukacyjne dla studentów o zasadach współpracy z samorządem lekarskim

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z cyklem wywiadów na temat znaczenia Izb Lekarskich w realizacji celów zdrowia publicznego i ich współpracy ze środowiskiem akademickim. Wywiady zostały przeprowadzone przez dr n. med. i n. o zdr.  Annę Jagielską z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego z przedstawicielami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie VIII kadencji w bieżącym roku i poruszają istotne aspekty historii oraz bieżącego działania Izb lekarskich w przestrzeni systemu ochrony zdrowia, środowiska lekarskiego oraz wspierania absolwentów uczelni medycznych w podejmowaniu pracy zawodowej. Zasady działania samorządu lekarskiego są jednym z efektów uczenia się, które musi zrealizować student kierunku lekarskiego. Mamy nadzieję, że taka innowacyjna forma nauczania urozmaici zajęcia ze zdrowia publicznego.

 

1. Wywiad z Panią Rzecznik Prasową OIL w Warszawie Renatą Jeziółkowską „Jakie informacje ważne dla lekarza w kontekście zdrowia publicznego są przekazywane w biuletynach Izb Lekarskich”  

https://www.youtube.com/watch?v=82qKZB3KexI

2.  Wywiad z Panią Rzecznik OIL w Warszawie Renatą Jeziółkowską „Jak Izby Lekarskie nawiązują kontakt ze środowiskiem lekarskim”

https://www.youtube.com/watch?v=jd_YU_NNz1I

3. Wywiad z Prezesem OIL w Warszawie Dr Łukaszem Jankowskim „W jaki sposób Izby Lekarskie realizują swoje obowiązki wobec członków lekarzy i lekarzy dentystów”

https://youtu.be/xC5uwmNmeLw

4. Wywiad z Prezesem OIL w Warszawie Dr Łukaszem Jankowskim „Jak Izby Lekarskie współpracują z uczelniami medycznymi”

https://youtu.be/7oNz4u1zeq8

5. Wywiad z Dr Maciejem Nowakiem, Przewodniczącym Komisji ds. Stażu Podyplomowego „Jak Izby Lekarskie wspierają absolwentów uczelni medycznych w podjęciu pracy zawodowej”

https://youtu.be/yXtUwuz-5AY

6. Wywiad z Dr Jarosławem Bylińskim, Wiceprezesem OIL w Warszawie „Historia, struktura i idea Izb Lekarskich oraz Samorządu Lekarskiego”

https://youtu.be/urlXy4k4R80


OFERTA KONSULTACJI DLA STUDENTÓW

Szanowni Państwo!

Przypominamy o możliwości umówienia się na konsultacje z nauczycielem w celu omówienia wątpliwości, pytań, pogłębienia wiedzy w zakresie zagadnień omawianych podczas zajęć dydaktycznych, obowiązkowych i fakultatywnych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ze względu na trwającą pandemię, konsultacje odbywają się w reżimie sanitarnym, w związku z tym konieczne jest indywidualne umówienie terminu i miejsca spotkania z nauczycielem.

Adresy mailowe nauczycieli Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego znajdą Państwo tutaj  >>>LINK<<< .


Sukces zajęć fakultatywnych organizowanych
w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Z przyjemnością informujemy, że zajęcia fakultatywne zorganizowane w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego cieszyły się ogromnym zainteresowaniem studentów – w semestrze zimowym roku 2019/2020 uczestniczyło w nich ponad 2900 osób! W anonimowej ankiecie fakultety te zostały ocenione na 4,5 – bardzo Państwu dziękujemy za tak wysoką ocenę, a także przekazane uwagi. Te pozytywne opinie nas niezmiernie cieszą, a te krytyczne – motywują do zmian na lepsze w przyszłości.

Zapisy w Ustawie o szkolnictwie wyższym ograniczają liczbę godzin dydaktycznych dla nauczycieli, dlatego też
w semestrze letnim fakultety nie mogą się odbyć.

Na kolejną edycję fakultetów zapraszamy w roku akademickim 2020/2021.


W Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego prowadzone są zajęcia  dydaktyczne dla studentów wszystkich wydziałów naszej Uczelni, zarówno polskojęzycznych, jak i English Division oraz English Dentistry Division.

Spektrum prowadzonych zajęć jest bardzo szerokie i obejmuje m.in. takie przedmioty i zagadnienia jak:

  • zdrowie publiczne,
  • higiena i epidemiologia,
  • promocja zdrowia,
  • stomatologia społeczna,
  • marketing i zarządzanie.

Bogata oferta zajęć fakultatywnych cieszy się dużym zainteresowaniem studentów i uzupełnia tematykę i zakres przedmiotów obowiązkowych. Większość zajęć fakultatywnych prowadzonych jest z wykorzystaniem nowoczesnych form nauczania, z wykorzystaniem platformy e-learningowej (www.e-learning.wum.edu.pl).