Jesteś tutaj

Dydaktyka

Sukces zajęć fakultatywnych organizowanych
w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Z przyjemnością informujemy, że zajęcia fakultatywne zorganizowane w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego cieszyły się ogromnym zainteresowaniem studentów – w semestrze zimowym roku 2019/2020 uczestniczyło w nich ponad 2900 osób! W anonimowej ankiecie fakultety te zostały ocenione na 4,5 – bardzo Państwu dziękujemy za tak wysoką ocenę, a także przekazane uwagi. Te pozytywne opinie nas niezmiernie cieszą, a te krytyczne – motywują do zmian na lepsze w przyszłości.

Zapisy w Ustawie o szkolnictwie wyższym ograniczają liczbę godzin dydaktycznych dla nauczycieli, dlatego też
w semestrze letnim fakultety nie mogą się odbyć.

Na kolejną edycję fakultetów zapraszamy w roku akademickim 2020/2021.


W Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego prowadzone są zajęcia  dydaktyczne dla studentów wszystkich wydziałów naszej Uczelni, zarówno polskojęzycznych, jak i English Division oraz English Dentistry Division.

Spektrum prowadzonych zajęć jest bardzo szerokie i obejmuje m.in. takie przedmioty i zagadnienia jak:

  • zdrowie publiczne,
  • higiena i epidemiologia,
  • promocja zdrowia,
  • stomatologia społeczna,
  • marketing i zarządzanie.

Bogata oferta zajęć fakultatywnych cieszy się dużym zainteresowaniem studentów i uzupełnia tematykę i zakres przedmiotów obowiązkowych. Większość zajęć fakultatywnych prowadzonych jest z wykorzystaniem nowoczesnych form nauczania, z wykorzystaniem platformy e-learningowej (www.e-learning.wum.edu.pl).