Jesteś tutaj

Co nowego?

Co nowego w dydaktyce w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2022/2023?

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku lekarskiego oraz przyszłych stomatologów – zarówno polskojęzycznych jak i English Division. Co roku naszą jednostkę odwiedza w celach dydaktycznych 6500 studentów.

Przyszli lekarze nadal będą nauczani higieny i epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Od wielu lat proponujemy też studentom liczne zajęcia fakultatywne, cieszące się ogromną popularnością (m.in. dotyczące wakcynologii, bezpieczeństwa pacjenta, higieny szpitalnej, zakażeń szpitalnych, zagadnień prawno-organizacyjnych ważnych dla lekarzy, dietetyki, zdrowia środowiskowego). Bardzo dziękujemy Studentom za obdarzenie nasz zaufaniem i tak liczne uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych. Dokładamy starań, by nie zawieść Państwa oczekiwań i staramy się, by zajęcia te były coraz lepsze, aktualne, ciekawe i pożyteczne. Aktualnie zajęcia z higieny i epidemiologii prowadzone są dla studentów II roku kierunku lekarskiego. To ważne, by już na początku nauki studenci poznali i docenili znaczenie procedur higienicznych w profilaktyce zakażeń szpitalnych.

W czasie zajęć nadal wykorzystujemy nowoczesne narzędzia dydaktyczne, w tym specjalne lampy pozwalające ocenić poprawność wykonania procedury higieny rąk. Oddajemy też studentom do dyspozycji supernowoczesny skaner higieny rąk (skaner Semmelweiss), a tym samym dołączamy do najlepszych uniwersytetów, które korzystają z tej pomocy dydaktycznej. Dzięki zastosowaniu fluorescencyjnego preparatu dezynfekcyjnego do rąk, urządzenie może wykrywać pokryte i niepokryte środkiem dezynfekcyjnym obszary rąk z rozdzielczością do poziomu piksela - za pomocą cyfrowego przetwarzania obrazu opartego na sztucznej inteligencji. System studentom bezprecedensową możliwość bezpośredniej i natychmiastowej wizualnej obserwacji i oceny skuteczności techniki dezynfekcji rąk dokonywanej za pośrednictwem komputera, a nie jak w przypadku klasycznej lampy UV, za pomocą oka ludzkiego. W czasie zajęć z higieny i epidemiologii omawiane są aktualne problemy związane m.in. z epidemiologią chorób zakaźnych. Zachęcamy Państwa do lektury jak i aktywnego tworzenia (wspólnie z nauczycielami Zakładu) EpiNews zawartych w jednej z zakładek na stronie naszego Zakładu (www.msizp.wum.edu.pl). Jest to kontynuacja innej naszej „pandemicznej” inicjatywy, a mianowicie CoronaNews (zamieszczaliśmy aktualne doniesienia z prasy naukowej dotyczące postępów w walce z pandemią COVID-19).

Unowocześniamy też nauczanie w zakresie zdrowia publicznego, pamiętając że w ramach Lekarskiego Egzaminu Końcowego znajdują się zarówno pytania z orzecznictwa, jak i zdrowia publicznego. Nawiązaliśmy współpracę z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z cyklem wywiadów na temat znaczenia Izb Lekarskich w realizacji celów zdrowia publicznego i ich współpracy ze środowiskiem akademickim. Zasady działania samorządu lekarskiego są jednym z efektów uczenia się, które musi zrealizować student kierunku lekarskiego. Mamy nadzieję, że taka innowacyjna forma nauczania urozmaici zajęcia ze zdrowia publicznego.

W ramach przedmiotu zdrowie publiczne stworzony został moduł dotyczący praw pacjenta, jako odpowiedź na zgłaszane potrzeby pracodawców sektora zdrowotnego, którzy wskazywali na konieczność znajomości przez studentów praw pacjenta, głównie, ale nie tylko, w ramach realizacji praktyk zawodowych. Moduł ten obejmuje następujące obszary tematyczne: prawa pacjenta w aktach prawnych, katalog praw pacjenta, prawa dziecka – pacjenta, prawa pacjenta w dobie pandemii COVID-19 oraz rola i zadania Rzecznika Praw Pacjenta. W celu maksymalnego upraktycznienia, autorskie materiały dydaktyczne uzupełniono o opisy dobrych praktyk w obszarze poszanowania praw pacjenta oraz sytuacji, w których te prawa zostały naruszone. Miło nam poinformować, że nauczyciele tworzący ten moduł otrzymali Nagrodę Dydaktyczną JM Rektora WUM.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w trosce o uzyskiwanie jak najlepszych wyników w ocenie wewnętrznej (kolokwia i egzaminy) oraz ocenie zewnętrznej (Lekarski Egzamin Końcowy), stworzyliśmy zestaw pytań testowych i quizów pozwalających powtórzyć i utrwalić uzyskane wiadomości z zakresu zdrowia publicznego oraz higieny i epidemiologii, włączając orzecznictwo lekarskie, promocję zdrowia i inne elementy programu kształcenia z tych dwóch przedmiotów. Materiały dydaktyczne dostępne są na platformie www.e-learning.wum.edu.pl (odpowiednio w module poświęconym zdrowiu publicznemu oraz higienie i epidemiologii). Ponadto w zakładce materiały, po zalogowani, udostępniliśmy Państwu sylabusy z wszystkich przedmiotów realizowanych w naszym Zakładzie. 

Kontynuujemy też tradycję wykładu inaugurującego zajęcia ze zdrowia publicznego – w tym roku będzie poświęcony systemowi „no fault” – zapraszamy już 25 października 2022 roku o godz. 14.00, wykład wygłosi Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, pan doktor Łukasz Jankowski.

Nasi nauczyciele są do Państwa dyspozycji w czasie dyżurów dydaktycznych, zachęcamy do udziału (w czasie konsultacji mogą Państwo wyjaśniać wątpliwości oraz omawiać przykładowe pytania archiwalne z LEK).

W roku akademickim 2022/2023 rozpoczynamy też nauczanie studentów ED w zakresie higieny i epidemiologii, a także kontynuujemy kształcenie przyszłych stomatologów w ramach przedmiotu stomatologia społeczna.

Państwa opinia na temat zajęć jest bardzo ważna, pozwala nam poznać nasze ograniczenia i doskonalić siebie, uatrakcyjniać zajęcia – zachęcamy więc niezmiennie do wzięcia udziału w ankiecie studenckiej – zarówno wewnętrznej jak i uczelnianej!