Jesteś tutaj

Co nowego?

 

Co nowego w roku akademickim 2020/2021?

 

Niewątpliwie, nadchodzący rok akademicki będzie kolejnym, w czasie którego będziemy się zmagać z pandemią SARS-CoV-2. Zadbamy więc, by zajęcia w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego były bezpieczne pod względem epidemiologicznym.

Jak co roku proponujemy studentom kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i English Division bogatą ofertę zajęć fakultatywnych, w 100% e-learningowych (m.in. „Wakcynologia praktyczna”, „Diety odchudzające – fakty i mity”, „Bezpieczeństwo pacjenta”, „Czyste leczenie, bezpieczne leczenie”, „Suplementy diety”, pełna lista zajęć znajduje się w zakładce „Fakultety”).

Przedmioty obowiązkowe (m.in. higiena i epidemiologia, zdrowie publiczne, stomatologia społeczna) prowadzone będą w formie hydrydowej, z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania zdalnego, które z powodzeniem przetestowaliśmy w czasie „lockdown” (włączając zajęcia synchroniczne w czasie rzeczywistym).

Poszerzamy także dydaktykę podyplomową, organizując w pełni e-learningowe kursy zunifikowane (dla lekarzy wszystkich specjalizacji) ze zdrowia publicznego. Sylabusy przedmiotów, wraz z zasadami odbywania zajęć i ich zaliczania znajdą Państwo na platformie www.e-learning.wum.edu.pl.

Prosimy nie zapomnieć o wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej zajęć – Państwa opinia jest dla nas naprawdę ważna.


Co nowego w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2019/2020?

W nadchodzącym roku akademickim czeka nas wiele zmian. Po pierwsze, powstał jeden, wspólny Wydział Lekarski. W związku z tym od roku akademickiego 2019/2020 w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego będą realizowane kompleksowo zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego w zakresie dwóch przedmiotów: higieny i epidemiologii (II i IV rok) oraz zdrowia publicznego (III i IV rok). W przypadku obu przedmiotów zajęcia mają charakter hybrydowy, tzn. część z nich odbywa się na platformie e-learningowej (w tym wszystkie wykłady ze zdrowia publicznego), a część to zajęcia kontaktowe z nauczycielami akademickimi. Studenci English Devision realizują w naszym Zakładzie zajęcia z przedmiotu „public health” oraz „paliative medicine”. Pracownia Medycyny Paliatywnej realizuje zajęcia z tego przedmiotu dla części studentów kierunku lekarskiego (również w formie hybrydowej).

Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego nadal odbywają w naszym Zakładzie zajęcia z medycyny społecznej i zdrowia publicznego, poszerzamy zakres zajęć e-learningowych oraz modyfikujemy treści programowe zgodnie z Państwa oczekiwaniami, uwzględniając m.in. szerzej tematykę medycyny stylu życia, a także zasad prowadzenia działalności gospodarczej.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, z naszej inicjatywy, cały kurs przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy, dla wszystkich studentów WUM, odbywa się na platformie e-learningowej.

Bardzo się cieszymy, że doceniają Państwo zajęcia fakultatywne organizowane przez nasz Zakład, z których większość ma także formę hybrydową (e-learning + zajęcia stacjonarne). Tak więc w przyszłym roku ponownie zapraszamy na fakultety: „Wakcynologia praktyczna” (niezmiernie ważny temat w aspekcie narastającej liczby pacjentów prezentujących postawy wahające się wobec szczepień), „Bezpieczeństwo pacjenta” (aktualne problemy związane z zakażeniami szpitalnymi, niepożądanymi zdarzeniami medycznymi i konsekwencjami, fakultet realizowany przy współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Ubezpieczeniowej), „Diety odchudzające – fakty i mity” (czyli medycyna stylu życia oparta na faktach i dowodach naukowych), „Czyste leczenie, bezpieczne leczenie”, „Co jest w Twoim kosmetyku?.

Inaugurujemy też zajęcia fakultatywne „Suplementy diety – prawda i fałsz”, a także fakultety realizowane w ramach projektu WUM AID: „Prawo i przedsiębiorczość w medycynie”, „zasady współpracy z przemysłem i komercjalizacja wyników badań”.

Ponadto, jak co roku zapraszamy na wykład inaugurujący ze zdrowia publicznego, w tym roku poświęcony palącemu problemowi antybiotykoodporności (listopad 2019), a także IV edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Czyste ręce ratują życie. Choroby, którym można zapobiegać dzięki szczepieniom” (maj 2020) oraz cykliczne spotkanie organizowane wspólnie z Oddziałem Mazowieckim Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego i dyrekcją Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny w Warszawie – dedykowane problemom higieny szpitalnej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zakażeń szpitalnych (grudzień 2020 oraz marzec 2021).

Zapraszamy! Prosimy pamiętać o wypełnieniu ankiety studenckiej! Państwa uwagi są dla nas naprawdę ważne. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktowa się z sekretariatem jednostki lub nauczycielami koordynującymi dany przedmiot lub fakultet (szczegóły w sylabusach, na naszej stronie internetowej oraz na platformie e-learningowej WUM).


dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM

Co nowego w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019?

Szanowni Państwo!

W kolejnym roku akademickim prowadzone będą nadal zajęcia z higieny i epidemiologii  oraz zdrowia publicznego dla kierunku lekarskiego. Po raz pierwszy jednak zajęcia z higieny i epidemiologii rozpoczną studenci II roku, a więc tematyka m.in. higieny rąk, profilaktyki zakażeń, a także medycyny stylu życia poruszana będzie wcześniej w czasie toku studiów, co jest wynikiem realizacji zgłaszanych od wielu lat postulatów studentów. Ponadto, część zajęć, zarówno z higieny i epidemiologii, jak i zdrowia publicznego będzie prowadzona w nowoczesnej formie e-learningu, co umożliwi  uczestnictwo w nich w dowolnym miejscu i czasie.

Powstała nowa Pracownia Medycyny Paliatywnej, której celem jest pełniejsze wdrożenie tej ważnej tematyki do programu studiów lekarskich.

Zmiany dotyczą też kierunku lekarsko-dentystycznego, przedmiot „stomatologia społeczna” będzie realizowany wyłącznie przez Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, został zmieniony program nauczania tak, by bardziej spełniał oczekiwania studentów, głównie w aspektach praktycznych, zajęcia prowadzone będą m.in. przez lekarzy stomatologów.

Ponadto, zostanie rozszerzona oferta zajęć fakultatywnych. Oprócz wcześniej realizowanych zajęć, cieszących się bardzo dużą popularnością, takich jak m.in. „Diety odchudzające – fakty i mity”, „Czyste leczenie, bezpieczne leczenie”, „Travel medicine”, wprowadzone zostaną nowe: „Wakcynologia praktyczna” oraz „Bezpieczeństwo pacjenta”.

Większość fakultetów, zarówno wcześniej prowadzonych, jak i nowych,  ma charakter hybrydowy, a więc realizowana jest w formie e-learningu oraz zajęć kontaktowych.

Nasze plany i aktywności dydaktyczne realizujemy dzięki zaangażowaniu naszego wielodyscyplinarnego Zespołu (wśród nas są lekarze różnych specjalności,  m.in. zdrowia publicznego, epidemiologii, chorób wewnętrznych,  pediatrii, reumatologii, medycyny paliatywnej, a także specjaliści promocji zdrowia, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zarządzania i marketingu, prawa medycznego), jak dzięki współpracy z ekspertami spoza naszej Uczelni.

Kontynuujemy pomysł wykładów inaugurujących cykl wykładów ze zdrowia publicznego, zapraszając na nie wybitnych ekspertów z różnych dziedzin. Gościliśmy już prof. Libię Brydak (kierownika Krajowego Ośrodka ds. Grypy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny), dr Piotra Daniluka (wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej), a w tym roku, już 5 listopada, zapraszamy na wykład dr Marii Pawlak, wojewódzkiego inspektora sanitarnego dla Mazowsza, poświęcony epidemiologii i zagrożeniom związanym z szerzeniem się bakterii wieloopornych (CPE, NDM).

Już po raz trzeci, w dniu 9 maja 2019 roku,  zapraszamy Państwa na doroczną konferencję „Czyste ręce ratują życie. Profilaktyka zakażeń krwiopochodnych”.

Życząc Państwu radości ze studiów i sukcesów , wyrażam nadzieję, że zajęcia zaproponowane przez nasz Zakład  okażą się interesujące,  praktyczne i inspirujące!

 

dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM