Jesteś tutaj

Koordynatorzy przedmiotów/ Courses coordinators

Sylabusy przedmiotów realizowanych w zakładzie dostępne po zalogowaniu w sekcji "Materiały"

Syllabuses of all courses available in section "Materiały" after log-in.

KOORDYNATORZY PRZEDMIOTÓW PROWADZONYCH NA WYDZIALE LEKARSKIM,
ENGLISH DIVISION 

Przedmiot/Course

Koordynator/Coordinator

Higiena i Epidemiologia

Dr inż. Katarzyna Okręglicka

katarzyna.okreglicka@wum.edu.pl

Zdrowie Publiczne

Dr n. med. Katarzyna Lewtak

klewtak@wum.edu.pl

BHP

Occupational Health and Safety

Dr inż. Irena Kosińska

irena.kosinska@wum.edu.pl

Fakultety WL 
Optional courses ED

Dr inż. Katarzyna Okręglicka

katarzyna.okreglicka@wum.edu.pl

Hygiene and Epidemiology ED

Dr n. med. Anna Jagielska

anna.jagielska@wum.edu.pl

Public Health ED

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

mbogdan@wum.edu.pl

 

KOORDYNATORZY PRZEDMIOTÓW PROWADZONYCH
NA WYDZIALE LEKARSKO-STOMATOLOGICZNYM
ENGLISH DENTISTRY DIVISION

Przedmiot/Course

Koordynator/Coordinator

Stomatologia Społeczna

Dr n. med. Anna Jagielska

anna.jagielska@wum.edu.pl

BHP

Occupational Health and Safety

Dr inż. Irena Kosińska

irena.kosinska@wum.edu.pl

Podstawy zarządzania i marketingu
w gabinecie stomatologicznym

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

mbogdan@wum.edu.pl

Basics of management and marketing in dental practice

Dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

mbogdan@wum.edu.pl

Social Dentistry

Dr n. med. Anna Jagielska

anna.jagielska@wum.edu.pl