Jesteś tutaj

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania w Ochronie Zdrowia

przy Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM

 

SKN Zarządzania w Ochronie Zdrowia działa od 2020 roku pod opieką dr n. ekon. Magdaleny Bogdan. Głównym celem działalności Koła jest poszerzenie wiedzy teoretycznej z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia oraz poszukiwanie praktycznych możliwości implementacji tychże koncepcji w polskim systemie zdrowotnym.

 

W ramach działalności Koła studenci mają możliwość:

1. Zdobywania wiedzy na temat metodologii pracy naukowej;

2. Współpracy akademickiej oraz branżowej, w tym podmiotami leczniczymi (m.in. Centrum Medyczno-Diagnostyczne) oraz instytucjami publicznymi sektora zdrowotnego w Polsce;

3. Przygotowywania aplikacji konkursowych w ramach grantów badawczych oraz wyjazdowych (w tym podejmowania współpracy zagranicznej);

4. Uczestnictwo w dyskusjach, konferencjach i kongresach naukowych.

 

Obszary tematyczne działalności Koła:

- polityka zdrowotna – metody i analizy porównawcze w zakresie systemów ochrony zdrowia na świecie (Global Health)

- koordynowana opieka zdrowotna oraz zintegrowana opieka farmaceutyczna

- efektywność opieki oraz koncepcja opieki zdrowotnej opartej na wartości

(Value Based Healthcare)

- mapowanie kompetencji personelu medycznego

- zarządzanie i finansowanie w podmiotach leczniczych

- innowacje i nowe technologie w ochronie zdrowia

- etyczno-prawne aspekty w ochronie zdrowia 

- marketing społeczny jako narzędzie redukcji nierówności w zdrowiu.

 

Kontakt do opiekuna naukowego Koła dr n. ekon. Magdaleny Bogdan: mbogdan@wum.edu.pl

 

Zapraszamy do współpracy!Adres strony koła naukowego: www.skn-higiena-profilaktyka.wum.edu.pl/kontaktKoło Naukowe Higieny i Profilaktyki prowadzi dwie sekcje:

  • Sekcja Środowisko
  • Sekcja Żywienie


Główne kierunki działań:

  1. Prace badawcze z dziedziny
    a. higieny środowiska
    b. żywienia
  2. Aktywny udział w sympozjach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, możliwość publikacji w punktowanych czasopismach
  3. Udział w pracach badawczych i realizacji  publikacji naukowych  prowadzonych przez Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego


Przewodnicząca Koła: Monika Zasztowt
Sekretarz Koła: Sylwia Kamińska

Opiekun naukowy: 

dr inż. Irena Kosińska
dr hab. n. med. Krzysztof Kanecki - Sekcja Zdrowie Publiczne
dr n. med. i n. o zdr. Anna Jagielska – Sekcja Żywieniowa

Kierownik Zakładu:  prof. dr hab. med. Aneta Nitsch-Osuch

Kontakt: 

ul. Oczki 3,
02-007  Warszawa, p. 216 lub 213 (IIp.)

www.msizp.wum.edu.pl
irena.kosinska@wum.edu.pl
krzysztof.kanecki@wum.edu.pl
anna.jagielska@wum.edu.pl

Zapraszamy do działania!