Jesteś tutaj

Działalność naukowa

W Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego prowadzone są badania w zakresie:

 • oceny mikroflory powietrza różnych pomieszczeń, w tym szpitalnych;
 • oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia wybranych grup pacjentów
 • oceny przydatności wybranych szybkich testów diagnostycznych w lecznictwie szitalnym oraz ambulatoryjnym
 • oceny skuteczności wybranych preparatów do dezynfekcji powierzchni
 • oceny skuteczności szpitalnej polityki antybiotykowej w wbarnych szpitalach i oddziałach
 • oceny stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych wybranych grup społecznych
 • chorobowości szpitalnej w odniesieniu do wybranych jednostek chorobowych
 • epidemiologii zakażeń dróg oddechowych u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem grypy oraz infekcji wywołanych przez wirusy grypopodobne
 • epidemiologii, profilaktyki i leczenia zakażeń szpitalnych
 • postrzegania i wykonawstwa szczepień ochronnych w populacji dzieci i dorosłych

 


 

Współpraca naukowa:

 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
 • Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
 • Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
 • Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Wymiana Naukowa:

Wymiana naukowa z University of Wisconsin Oshkosh i Northeastern Illinois University Chicago

Przedstawicielka Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, mgr Magdalena Bogdan, w okresie lipiec-wrzesień 2016 roku odbyła staż naukowy w dwóch  ośrodkach akademickich: University of Wisconsin Oshkosh oraz Northeastern Illinois University Chicago. W trakcie pobytu pojawiły się pomysły na realizację wspólnych projektów badawczych, m. in. w zakresie analizy porównawczej sektorów zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, a także form marketingu zdrowotnego w obu krajach. Obie uczelnie partnerskie były zainteresowane nawiązaniem długofalowej współpracy oraz dalszą kontynuacją wspólnych prac badawczych. Na uwagę zasługuje otwartość na współpracę kadry akademickiej na amerykańskich uczelniach, wysoki poziom zajęć dydaktycznych, a także utrzymywanie bliskich relacji uczelni z biznesem. Staż ten stanowił także okazję do nawiązania kontaktów z lokalnymi organizacjami sektora ochrony zdrowia, m.in. prywatną grupą medyczną Bellin Health oraz firmą ubezpieczeń zdrowotnych United Healthcare. Pracownicy obu firm chętnie dzielili się informacjami, udzielali wywiadów, oprowadzali po placówkach medycznych wyposażonych w sprzęt na najwyższym, światowym poziomie. Niezapomniane wrażenia, a także cenne doświadczenia zdobyte podczas tego stażu naukowego na pewno procentować będą w przyszłości, zarówno w pracy naukowej, jak i dydaktycznej na rzecz Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.