Jesteś tutaj

Higiena rąk

Higiena rąk  widziana “przez dziurkę od klucza”

Prawidłowa higiena rąk to podstawa zapobiegania zakażeniom szpitalnym oraz rozprzestrzeniania się drobnoustrojów wieloopornych. Niestety, pomimo wielu dowodów na to, w jaki sposób nieprzestrzeganie higieny zwiększa, a przestrzeganie zmniejsza ryzyko powikłań w postaci zakażeń szpitalnych – jest to procedura wykonywana nieprawidłowo (zbyt rzadko, zbyt krótko lub z użyciem niewłaściwej techniki). Wykazano, że pracownicy medyczny wykorzystują jedynie 50% sytuacji, gdy powinna być zrealizowana procedura higieny rąk – najczęściej w postaci dezynfekcji z użyciem środka na bazie alkoholu. Co więcej, jednym z najważniejszych czynników ryzyka nieprzestrzegania procedury higieny rąk  jest status lekarza (dezynfekujemy ręce jedynie w 30% sytuacji, gdy jest to wskazane)! Tymczasem udowodniono, że poprawa przestrzegania procedury higieny rąk o 20% zmniejsza ryzyko zakażeń szpitalnych aż o 40% - fakty są więc niepodważalne.

W związku z rangą problemu, każdy student odbywający zajęcia w Zakładzie Medycyny Społecznej i  Zdrowia Publicznego ma możliwość nauczenia się i sprawdzenia jak naprawdę skutecznie zdezynfekować ręce . “Lampa prawdę Ci powie” – skonstruowana specjalnie do celów dydaktycznych lampa w świetle ultrafioletowym wskaże obszary skóry dłoni prawidłowo i nieprawidłowo zdezynfekowane. Okazuje się, że dezynfekcja rąk nie jest taka prosta, zwłaszcza, gdy ręce są do niej nieprzygotowane, co widać na zdjęciu…