Jesteś tutaj

Nowi doktorzy nauk o zdrowiu wypromowani w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w listopadzie i grudniu 2018 roku dwie osoby spośród pracowników i współpracowników Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego uzyskały stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu: pani Elżbieta Buczak – Stec (doktorantka WUM, obecnie zatrudniona w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, tytuł wyróżnionej  przez Radę Wydziału rozprawy doktorskiej: ”Ocena skutków wprowadzenia nowego systemu finansowania szpitali na miary dotyczące hospitalizacji w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów”, promotor: dr hab. n. med. Piotr Tyszko),  i pani  Izabela Gołębiak (asystent w ZMSiZP, tytuł rekomendowanej przez recenzentów do wyróżnienia rozprawy doktorskiej: „Ocena wpływu wybranych interwencji edukacyjnych i informacyjnych na wykonawstwo oraz postawy wobec szczepień przeciw grypie personelu pielęgniarskiego”, promotor: dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch). Recenzentami w przewodach doktorskich byli: prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert (Centrum Medycznego Kształcenia podyplomowego), prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak (Instytut Medycyny Wsi) oraz dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu).
Nowym doktorom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!