Jesteś tutaj

Doktor nauk ekonomicznych w zespole naszego Zakładu!

Z przyjemnością informujemy, iż w styczniu 2019 roku pracownik naszego Zakładu (wcześniej doktorantka WUM i SGH), pani Magdalena Bogdan, obroniła pracę doktorską pod tytułem „Konkurencyjność ambulatoryjnych podmiotów leczniczych w Polsce”, w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoły Głównej Handlowej, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych.
Praca doktorska miała charakter interdyscyplinarny, z pogranicza nauk o zdrowiu i nauk ekonomicznych. Promotorami byli: dr hab. n. med. Piotr Tyszko (WUM) oraz dr hab. n. ekonom. Stanisław Łobejko (SGH). Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Cezary Włodarczyk (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz dr hab. Agnieszka Bielawska-Zakrzewska (Politechnika Łódzka).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!