Jesteś tutaj

Wizyta prof. Leifa Edvarda Aaro z Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego

W dniach 11 – 12 lipca 2019 r. Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego gościł prof. Leif Edvard Aaro z Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz University of Bergen.

Profesor wziął udział w wydarzeniu „Summer School of Global Health”, organizowanym przez Wydział Nauki o Zdrowiu WUM, wygłaszając wykłady dot. podstawowych funkcji zdrowia publicznego oraz promocji zdrowia seksualnego wśród młodzieży, z uwzględnieniem interwencji w Afryce Subsaharyjskiej. W ramach wizyty prof. Aaro wraz z pracownikami Zakładu odwiedzili także Centrum Symulacji Medycznych WUM oraz Muzeum Historii Medycyny WUM.

Tegoroczny pobyt prof. Aaro stanowił rewizytę, w odpowiedzi na zaproszenie dr Magdaleny Bogdan. W maju 2017 r. pracownicy Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM – dr Magdalena Bogdan i dr Katarzyna Okręglicka oraz dr Piotr Samel-Kowalik z Zakładu Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych WUM byli na wizycie studyjnej w Norweskim Instytucie Zdrowia Publicznego. Pobyt ten odbył się w ramach grantu Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza. Zgodnie z założeniami programu grantowego projekty wyjazdowe miały służyć nawiązaniu współpracy naukowo-badawczej pomiędzy naukowcami z Polski i Norwegii. Utrzymywane kontakty międzynarodowe pomiędzy Zakładem Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM oraz Norweskim Instytutem Zdrowia Publicznego są najlepszym dowodem na celowość i potrzebę tego typu wsparcia publicznego.