Jesteś tutaj

Informacje dot. zajęć e-learningowych prowadzonych w związku z Zarządzeniem Rektora nr 57/2020

Higiena i Epidemiologia

Rok II i rok IV kierunku lekarskiego


Zdrowie Publiczne

Rok III i rok V kierunku lekarskiego


Medycyna Paliatywna

Rok V kierunku lekarskiego


Public Health

English Dentristry Division & Erasmus Students