Jesteś tutaj

Nowy Zarząd Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Członkami Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW), którego historia sięga 1097 roku, jest obecnie, w roku 2020 około 450 uczonych, powiązanych głownie z warszawskimi instytucjami naukowymi. TNW jest podzielone na 6 wydziałów tematycznych: Sekcja I - językoznawstwa i historii literatury, Sekcja II - nauk historycznych, społecznych i filozoficznych, Sekcja III - nauk matematycznych i fizycznych, sekcja IV - nauk biologicznych, sekcja V - nauk medycznych; sekcja VI - nauk technicznych z sekcją rolniczą.

Prezesi TNW to profesorowie: Aleksander Jabłonowski (1907-1913), Teodor Dydyński (1913-1916), Bronisław Chlebowski (1916-1918), Jan Karol Kochanowski (1918-1925), Kazimierz Żórawski (1925-1931), Wacław Sierpiński (1931-1952), Wiktor Kemula (1981-1985), Aleksander Gieysztor (1986-1992), Bolesław Górnicki, 91992-1995), Witold Rudowski (1995-2001), Andrzej Paszewski (2001-2007), Janusz Lipkowski (2007-2020), Jerzy Marian Langner (od 2020).

Przewodniczącą Sekcji V Nauk Medycznych została prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel (kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM), a sekretarzem dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch (kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM).