Jesteś tutaj

PZWL wydaje monografię „Zakażenia krwiopochodne – profilaktyka”

W styczniu 2020 roku nakładem renomowanego Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich ukazała się monografia „Zakażenia krwiopochodne – profilaktyka” pod redakcją dr hab. n. med. Anety Nitsch-Osuch. Wśród autorów poszczególnych rozdziałów znaleźli się znamienici eksperci pracujący na co dzień w Państwowej Inspekcji Sanitarnej: dr Izabela Kucharska oraz mgr Anna Tymoczko, Krajowego Centrum ds. AIDS, dr Anna Marzec – Bogusławska, a także naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. Alicja Wiercińska-Drapało, dr hab. Ernest Kuchar, dr Martyna Szwejkowska, dr n. med. Patryk Tarka, dr n. med. Anna Jagielska.

Monografia opatrzona jest słowem wstępnym autorstwa dr hab. Piotra Tyszko, przewodniczącego Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, w którym czytamy m.in.: „pomimo znaczącej poprawy sytuacji epidemiologicznej, zakażenia krwiopochodne pozostają nadal niebez- pieczne, stanowiąc istotne zagrożenie w wymiarze jednostkowym oraz dla zdrowia publicznego.  Monografia, którą oddajemy do rąk Czytelników, stanowi kompendium współczesnej wiedzy na temat profilaktyki zakażeń krwiopochodnych, z uwzględnieniem profilaktyki swoistej i nie- swoistej, a także farmakoprofilaktyki. Przedstawione zostały w niej także aktualne zasady postępowania po ekspozycji na materiał biologiczny potencjalnie zakaźny w świetle obowiązujących w Polsce aktów prawnych. Monografia ta z pewnością okaże się przydatna i będzie mogła być wykorzystywana w trakcie kształcenia przed- i podyplomowego adeptów zawodów medycznych”.