Skład osobowy

Skład osobowy:

Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Nitsch-Osuch


Sekretariat:

mgr Katarzyna Łukaszewicz

 

Zespół:

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr Tyszko

dr hab. n. med. Krzysztof Kanecki

dr hab. n. med. Patryk Tarka

dr n. med. i n. o zdr. Anna Jagielska

dr n. med. i n. o zdr. Aleksandra Kozłowska

dr n. med. Krzysztof Jankowski

dr n. med. Katarzyna Lewtak

dr inż. Katarzyna Okręglicka

dr inż. Irena Kosińska

dr n. ekonom. Magdalena Bogdan

Doktoranci:

mgr Amelia Ciuba

mgr Klaudia Wiśniewska

lek. Monika Zasztowt-Sternicka

lek. Michał Rząd

lek. Hanna Laudy-Wiaderny

mgr farm. Joanna Oberska

Rezydenci:

lek. Małgorzata Bachanek

lek. Magdalena Rączkiewicz

lek. Paulina Maciejewska

lek. Anastazja Skąpska

lek. Agnieszka Kozłowska

Współpracownicy:

dr inż. Jan Sobótka

dr n. med. Urszula Nejno-Borkowska

dr n. med. Maria Pawlak

lek. Piotr Daniluk