Jesteś tutaj

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kozłowskiej

W dniu 29 maja 2020 roku odbyła się obrona rozprawy doktorskiej magister Aleksandry Kozłowskiej z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM. Tytuł rozprawy brzmiał „ Zależność między żywieniem ciężarnej a przebiegiem ciąży fizjologicznej i powikłanej cukrzycą”. Obrona odbyła się „on-line” z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Promotorem pracy była dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń z I Katedry Położnictwa i Gienkologii WUM. Recenzentami pracy byli prof. dr hab. n. med. Agata Karowicz-Bilińska (z I Katedry Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi) oraz dr hab. n. med. Beata Banaszewska (z Katedry Ginekologii, Położnictwa, Onkologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu).

Na podstawie przeprowadzonego badania uzyskano następujące wyniki oraz wnioski. Spożycie większości składników mineralnych, witamin, energii oraz płynów przez pacjentki w ciąży fizjologicznej oraz powikłanej cukrzycą nie różniło się między sobą. W odniesieniu do rekomendowanych norm dieta kobiet ze wszystkich grup była niedoborowa w wiele składników odżywczych. W związku z tym, zasadne wydaje się prowadzenia skutecznego poradnictwa dietetycznego wśród kobiet w wieku prokreacyjnym oraz ciężarnych, w tym w ciąży powikłanej cukrzycą.  Ilość tkanki tłuszczowej matki w I trymestrze ciąży wydaje się wpływać na biometrię urodzeniową noworodka. Zależność ta może być przydatna w wyznaczeniu krytycznego poziomu tkanki tłuszczowej u kobiet w wieku prokreacyjnym, który może stanowić modyfikowalny czynnik ryzyka makrosomii. Jednocześnie zarówno poziom angiotensyny II we krwi pępowinowej, jak i poziom kopeptyny wydają się być związane z masą urodzeniową noworodków. Jednak znaczenie kliniczne tej obserwacji nie jest jasne i powinno być dalej badane.

Wśród licznych gości zgromadzonych on-line były m.in. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, w którym przeprowadzono badanie oraz prof. Longina Kłosiewicz-Latoszek, dyrektor naukowy Instytutu Żywności i Żywienia.

Warto zaznaczyć, że w związku a aktualną sytuacją epidemiologiczną, obrona doktoratu odbyła się z wykorzystaniem technologii online. Mimo nietradycyjnej formy, obrona ta przebiegła w bardzo uroczystej atmosferze, a praca została rekomendowana do wyróżnienia.