Jesteś tutaj

Mini-grant dla Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Rady Dyscyplin Nauk Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosiły wyniki tegorocznego konkursu na mini-granty studenckie. Wśród nagrodzonych w dziedzinie nauk medycznych znalazł się mgr Michał Henzler, student trzeciego roku kierunku lekarskiego, członek SKN Zarządzania w Ochronie Zdrowa przy Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Gratulujemy!

Michał Henzler, pod opieką dr n. ekon. Magdaleny Bogdan i wsparciu dr. hab. n. med. Anety Nitsch-Osuch, kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, od roku bada realizację standardów lekarskich wizyt profilaktycznych młodzieży w aglomeracji warszawskiej. Uzyskane dane ujawniają między innymi, że większość tzw. wizyt bilansowych trwa znacznie krócej niż zalecają to standardy, a lekarze skupiają się głównie na badaniu fizykalnym, ograniczając (a czasami pomijając) badanie podmiotowe oraz edukację prozdrowotną, które według standardów również są integralnymi elementami wizyty profilaktycznej.

Przyznane środki finansowe (8000 PLN)  pozwolą na rozszerzenie zakresu badań i zebranie danych reprezentatywnych dla całego kraju, być może również sformułowanie postulatów dotyczących ewentualnych zmian i udoskonaleń opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w skali ogólnopolskiej.