Jesteś tutaj

Newsletter

Eksperci o problemie nierówności w zdrowiu

W dniu 8. grudnia w Biurze Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce odbyły się konsultacje eksperckie „Strategies aimed at reduction of social inequalities in health at local, regional and national level” z udziałem gościa specjalnego, Grahama Robertsona – eksperta WHO.

W spotkaniu wzięli udział: dr Paulina Karwowska – dyrektor Biura WHO w Polsce, Roman Kołek – wicemarszałek województwa opolskiego,  Dariusz Poznański, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego, MZ, Michał Marek – Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, MZ, prof. Bogdan Wojtyniak - zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, dr Roman Topór-Mądry – Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych UJ  oraz mgr Magdalena Bogdan, w zastępstwie za prof. Piotra Tyszko – Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, WUM.

Celem wizyty Grahama Robertsona było przeprowadzenie szeregu konsultacji z kluczowymi interesariuszami w Polsce w zakresie społecznych nierówności w zdrowiu oraz przygotowywanego przez ekspertów raportu zawierającego między
innymi rekomendacje odnośnie działań w zakresie zdrowia publicznego (także w świetle ustawy o ZP i Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020) i społecznych nierówności w zdrowiu na poziomie centralnym, regionalnym i samorządowym. Konsultacje dotyczyły realizacji Projektu Predefiniowanego w Zakresie Ograniczania Społecznych Nierówności w Zdrowiu realizowanego w ramach Programu operacyjnego PL-13.

Opracowała: mgr Magdalena Bogdan
Zakażenia szpitalne i ich profilaktyka – problemy zdrowia publicznego

8 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie poświecone profilaktyce chorób zakaźnych w aspektach ważnych dla zdrowia publicznego, organizowane wspólnie przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego (OW PTMSiZP) oraz dyrekcję Szpitala im. Św. Rodziny w Warszawie. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM: dr hab. n. med. Piotr Tyszko (wiceprezes PTMSiZP), który przestawił funkcje nowego zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania i zapobiegania zakażeniom szpitalnych, dr n. med. Patryk Tarka, który omówił zasady postępowania po ekspozycji na materiał biologiczny potencjalnie zakaźny. Gościem specjalnym spotkania była pani dr Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, nie mogło więc zabraknąć aktualnych informacji na temat sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w Polsce i w Europie. Cennym i praktycznym uzupełnieniem spotkania był wykład przygotowany przez dr Andrzej Załęskiego oraz dr hab. n. med. Ernesta Kuchara z Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM, poświecony problematyce rozpoznawania niedoborów odporności, a także wystąpienie mgr Mariusza Baranowskiego z firmy Schulke, który przypomniał zasady dezynfekcji rąk.

Spotkanie prowadziła dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, przewodnicząca OW PTMSiZP, podkreślając fakt, iż poprawa przestrzegania higieny rąk o 20% zmniejsza liczbę zakażeń szpitalnych o 40%,  było ono doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz uaktualnienia wiedzy, tym bardziej cieszy udział nie tylko kadry szpitalnej i członków Towarzystwa, ale także studentów naszej Uczelni.Szczepienia u osób po 50 roku życia – potrzeba implementacji kalendarza szczepień dla dorosłych

2 grudnia 2016 roku Mediolan, który przybrał już piękną i świąteczną szatę, gościł 43 ekspertów z Europy, którzy omawiali potrzebę stworzenia kalendarza szczepień ochronnych dla dorosłych w wieku powyżej 50 lat, co jest przede wszystkim związane ze starzeniem się społeczeństw krajów rozwiniętych. Choroby zakaźne w wieku dorosłym i podeszłym są przyczyną znaczącej liczby zachorowań i powikłań z nimi związanych, hospitalizacji, a także zgonów. Przedstawiciele European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC) oraz Komisji Europejskiej zwrócili uwagę  na fakt, iż programy i rekomendacje szczepień dla dorosłych są w krajach Unii Europejskiej bardzo zdywersyfikowane, ale należy dążyć do ich dalszego rozszerzania, propagowania i implementacji. W spotkaniu uczestniczyła dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, która podkreśliła, iż w Polsce istnieją dobre rekomendacje dotyczące szczepień u osób dorosłych (m.in. zalecane jest uniwersalne szczepienie przeciw grypie u osób w wieku > 55 lat, szczepienie przeciw pneumokokom w wieku> 50 lat, a także szczepienie przeciw tężcowi, błonicy i krztuścowi co 10 lat), ale ich realizacja pozostawia wiele do życzenia. Podkreślono także rolę pracowników medycznych w promowaniu szczepień jako najlepszej metody zapobiegania chorobom zakaźnym, również z perspektywy zdrowia publicznego. Spotkanie zostało zorganizowane przez World Association for Infectious Diseases and Immunological Disorders oraz ESCMID Vaccine Study Group , a zaproszeni goście reprezentowali różne dziedziny medycyny (epidemiologię, zdrowie publiczne, choroby zakaźne), krajowe i międzynarodowej instytucje zajmujące się nadzorem epidemiologicznym i profilaktyką chorób zakaźnych.

Więcej informacji na stronie www.waidid.org


Ile tłuszczu jest w Wieprzu?

Na zaproszenie firmy Żywiec Zdrój pracownicy Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, dr inż. Katarzyna Okręglicka oraz mgr Aleksandra Kozłowska, wzięły udział w organizowanych cyklicznie „Dniach Zdrowia” dedykowanych pracownikom biurowym i z zakładów produkcyjnych. W dniach 21-25 listopada 2016 roku odwiedziliśmy fabryki zlokalizowane w Beskidach: w Cięcinie, Jeleśni, Radziechowy Wieprz. Jednym z elementów promocji zdrowia była analiza składu ciała pracowników. Odbyły się także konsultacje dietetyczne oraz porady dotyczące zasad prawidłowego odżywiania oraz rekreacyjnego uprawiania sportu. Wyniki przeprowadzonych analiz były bardzo interesujące. Jeżeli chodzi o zawartość tkanki tłuszczowej u pracowników, to bywało różnie, natomiast poziom nawodnienia pracowników był prawidłowy, wręcz idealny. Podejrzewamy, że profil firmy miał tutaj duże znaczenie :).
 

Grypa – problemem zdrowia publicznego

7 listopada 2016 roku zainaugurowaliśmy wykłady ze zdrowia publicznego dla studentów V i VI roku I Wydziału Lekarskiego. Pierwszy temat „Grypa – problemem zdrowia publicznego” okazał się propozycją atrakcyjną, ponieważ w spotkaniu uczestniczyło 120 studentów! Oczywiście dobra frekwencja (pomimo listopadowej słoty i dość późnej godziny popołudniowej) była skutkiem aktualności tematu, ale także charyzmatyczną osobowością wykładowcy – naszym gościem była Pani Profesor Lidia Brydak, kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy, Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, ekspert WHO.

Dynamiczny wykład Pani Profesor nie pozwolił ani na chwilę oderwać się od tematu grypy i jej profilaktyki. Efektywnie została też wykorzystana unikatowa okazja, by uzyskać odpowiedzi na pytania, które dotyczyły możliwości i potrzeby refundacji szczepień przeciw grypie dla pacjentów z grup ryzyka, zalet i wad inhibitorów neuraminidazy w leczeniu i profilaktyce grypy oraz roli personelu medycznego w promowaniu szczepień, również przeciw grypie.


Strony