Jesteś tutaj

Projekt z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego z dofinansowaniem MNiSzW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) zakończyło ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach programu Doskonała Nauka. Celem programu Doskonała Nauka jest wsparcie podmiotów działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. W ramach programu WUM otrzymał dofinansowanie dla realizacji 4 projektów, w tym jeden to  Zagrożenia epidemiologiczne a zdrowie publiczne - wczoraj, dziś, jutro”, projekt złożony przez dr hab. Anetę Nitsch-Osuch, kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM (kwota dofinansowania: 125 386 PLN).