Jesteś tutaj

Newsletter

Sukcesy członków SKN Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Pragniemy poinformować, iż członkowie SKN Zarządzania w Ochronie Zdrowia działającego przy Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM w tegorocznym konkursie Rektora WUM otrzymali 2 Minigranty Studenckie.

W związku z tym, w roku akademickim 2023/2024 w naszym Zakładzie będą realizowane następujące projekty naukowo-badawcze:

1. "Przewidywanie parametrów hemodynamicznych krążenia tętniczego mózgu na podstawie USG Doppler i badań obrazowych za pomocą uczenia maszynowego" oraz

2. "Projekcja zapotrzebowania i liczby lekarzy rodzinnych w Polsce do 2045 r."

Projekty otrzymały maksymalne finansowanie - 8.000 zł. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do angażowania się w działalność Koła!

Zakończyliśmy cykl szkoleń dla kadry ukraińskiej

W dniach 29 maja - 2 czerwca 2023 roku odbyło się na Wydziale Lekarskim WUM szkolenie pt. „Standaryzacja nauczania i jakość kształcenia na kierunku lekarskim” stanowiące trzecią i ostatnią część projektu realizowanego w ramach pomocy Ukrainie, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dwa wcześniej zrealizowane szkolenia to „Nauczanie w module nauk przedklinicznych na kierunku lekarskim” oraz Dzień Kultury Jakości).

W tym roku Dzień Kultury Jakości odbył się w szczególnym dniu, bo 26 maja, gdy tradycyjnei ochodzimy święto wszystkich mam. Nic zatem dziwnego, że temat przewodni knferencji brzmiał „Idzie nowe…”, czyli poświęcony był nowym standardom kształcenia na kierunkach medycznych, nad którymi trwają intensywne prace. Konferencja odbywala się pod patronatem JM Rektora WUM, prof. Zbigniewa Gacionga, który w swoim inagurującym wystąpieniu nawiązał do rekomendacji Konferencji Reaktorów Akademickich uczelni Medycznych (KRAUM). Prof. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz prodziekan ds. programu i jakości kształcenia WL wskazała na możliwe metody dalszego upraktyczniania studiów.

W czasie pierwszych dwóch dni szkolenia poświęconego standaryzacji nauczania i jakości kształcenia uczestnicy wysłuchali seminariów prowadzonych w trybie on line, tłumaczonych symultanicznie na język ukraiński. Wśród wykładowców nie zabrakło przedstawicieli Zakłądu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Prof. Aneta Nitsch-Osuch przedstawiła ogólne zasady tworzenia programu studiów na kierunku lekarskim obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej, a także omówiła zasady przygotowania wydziału do oceny zewnętrznej, czyli akredytacji. Jak i dlaczego pracodawcy powinni uczestniczyć w tworzeniu i modyfikacji programu studiów – na te pytania odpowiedział dr Piotr Daniluk, od wielu lat współpracującycy z Zakładem Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, współtwórca zajęć fakultatywnych realizowanych zgodnie z zaleceniami WHO „Bezpieczeństwo pacjenta”. Dr n. med. Katarzyna Lewtak, adiunkt w naszym Zakładzie, opisała metody aktywizacji studentów – opierając się na doświadczeniach własnych oraz na doniesieniach naukowych dowodzących skuteczności wybranych metod dydaktycznych. Obsługą administracyjną projektu zajmowała się z ogromnym zaangażowaniem mgr Oleksandra Kertychak, na co dzień pracująca w sekretariacie naszej jednostki, dla której język ukraiński jest językiem ojczystym, co bardzo ułatwiło komunikację z uczestnikami i przyczyniło się do sukcesu rekrutacyjnego projektu (łącznie w szkoleniach wzięło udział 400 osób).

Uzupełnieniem szkoleń były warsztaty i wizytacje wybranych jednostek WUM, w tym naszej. Nauczyciele z Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Ołeksandra Bohomolca uczestniczyli w zajęciach dla II roku kierunku lekarskiego z zakresu higieny i eidemiologii, które prowadziła dr n. med. Anna Jagielska, by później odwiedzić Studium Komunikacji Medycznej oraz Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny.

Dla uczestników została stworzona platforma e-learningowa dedykowana szkoleniu (pod czujnym okiem dr n. ekonom. Magdaleny Bogdan) oraz strona internetowa projektu (pod nadzorem dr inż. Katarzyny Okręglickiej).

Szkolenie, warsztaty i wizytacje pozwoliły na wyianę opinii oraz doświadczeń i stworzyły możliwości dalszej współpracy.

Nasz Doktorant, lek. Michał Rząd, laureatem nagród naukowych!

W dniach 21-23 kwietnia 2023 roku odbył się w Warszawie 18th Warsaw International Medical Congress. Kongres składał się z 20 sesji tematycznych, podczas których studenci i doktoranci z całego świata przedstawiali wyniki swoich badań naukowych, dzieląc się doświadczeniami z międzynarodową społecznością akademicką. W konferencji uczestniczył lek. Michał Rząd (doktorant w Zakładzie Medyycny Społecznej i Zdrowia Publicznego), prezentując pracę pt. „Congenital toxoplasmosis in Poland during 2007-2021: an epidemiological study based on a national hospital registry” i zajmując pierwsze miejsce w sesji PhD Clinical & Health Science, stając w szranki z pracami eksperymentalnymi z zakresu genetyki, immunologii, farmakologii czy badaniami klinicznymi innych doktorantów z Polski i Europy.

Nieco później, bo w dniach 11-14 maja 2023 roku odbyła się w Łodzi 19th International Conference Juvenes Pro Medicina. Konferencja przyciągnęła uwagę przeszło 500 występujących, 3000 gości oraz składała się z 30 sesji tematycznych. W spotkaniu tym również uczestniczył doktorant lek. Michał Rząd, prezentując pracę dotyczącą epidemiologii wrodzonej toksoplazmowy i zajmując trzecie miejsce w sesji PhD.

Nagradzana praca powstała w wyniku badań zespołu naukowego Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, kierowanego przez prof. Anetę Nitsch-Osuch, pod czujnym okiem promotorów: dr hab. Krzysztofa Kaneckiego oraz dr n. ekonom. Magdaleny Bogdan. Praca ta przedstawia epidemiologię rzadkiego pasożytniczego zakażenia wewnątrzmacicznego – wrodzonej toksoplazmozy, na przestrzeni ostatnich 15 lat w Polsce, pozwalając na dokonywanie analiz i porównań z innymi krajami.

Liderzy naukowi WUM w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego!

W ramach stałego wzmacniania pozycji naukowej Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM z radością informujemy, że wśród 100 liderów naukowych WUM, publikujących w lata 2019-2022 znajdują się aż trzy osoby z naszego Zakładu: prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, dr hab. n. med. Krzysztof Kanecki oraz dr hab. n. med. Tomasz Dzierżanowski. Wzmacniamy naszą pozycję w zakresie badań dotyczących epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych (ze szczególnym uwzględnieniem chorób rzadkich), zdrowia publicznego, medycyny paliatywnej. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane działalnością naukową do uczestnictwa w działaniach studenckich kół naukowych prowadzonych w naszym Zakładzie. Nasi studenci publikują z nami!

41st Annual Meeting of the European Society of Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2023) w Lizbonie

W dniach 8-12 maja 2023 roku odbył się w Lizbonie 41st Annual Meeting of the European Society of Paediatric Infectious Diseases (ESPID). Spotkanie miało charakter hybrydowy i zgromadziło 3800 uczestników ze 128 krajów.

Podczas pięciu dni konferencji naukowcy i klinicyści dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze chorób zakaźnych wieku dziecięcego, z uwzględnieniem kwestii klinicznych, jak i podejścia do wyzwań i zagrożeń zdrowia najmłodszych pacjentów z perspektywy takich dziedzin nauki i praktyki jak m.in. epidemiologia, immunologia czy zdrowie publiczne.

W konferencji uczestniczyły prof. Aneta Nitsch-Osuch oraz dr Katarzyna Lewtak, prezentując poster pt. HOSPITALIZATIONS OF NEWBORNS IN POLAND BEFORE AND DURING COVID-19 PANDEMIC z wynikami badań nad hospitalizacjami noworodków w Polsce w latach 2017-2021.

Nowa publikacja w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego - „Koordynowana opieka zdrowotna. Od POZ – do POZ+”

Miło nam poinformować, iż pracownik naszego Zakładu, dr n. ekon. Magdalena Bogdan jest jednym z redaktorów naukowych nowo wydanej monografii pt. Koordynowana opieka zdrowotna. Od POZ - do POZ+. Pragniemy także dodać, iż współautorem jednego z rozdziałów pt. „Opieka koordynowana w systemie polityk zdrowotnych” jest dr hab. n. med. Piotr Tyszko.

Publikacja to praktyczny przewodnik wdrażania opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. Prezentuje najważniejsze metody, narzędzia oraz wskazówki przygotowania, wdrożenia i oceny koordynowanej opieki zdrowotnej w POZ. Nie tylko opisuje autorski model opieki koordynowanej lecz także krok po kroku prowadzi przez etapy zarządzania zdrowiem populacyjnym.

Dzięki lekturze książki czytelnik dowie się m.in:

• czym są opieka koordynowana i opieka zintegrowana,

• czy zastosowanie opieki koordynowanej wpływa na realizację polityk zdrowotnych,

• jaki wpływ mają kompetencje personelu medycznego na efektywność opieki nad pacjentem w podstawowej opiece zdrowotnej,

• jakie działania należy podjąć, aby zmienić dotychczasowy model opieki zdrowotnej.

Poradnik został napisany przez praktyków, którzy dzielą się z czytelnikami doświadczeniem zdobytym w Centrum Medyczno-Diagnostycznym w Siedlcach, uchodzącym za prekursora opieki koordynowanej w Polsce, z którym Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego ma podpisaną umowę o współpracy naukowo-badawczej.

Książka jest skierowana do podmiotów zarządzających podmiotami leczniczymi w sektorze ochrony zdrowia, a zawarte w niej praktyczne wskazówki przydadzą się także menedżerom zespołów lecznictwa otwartego oraz pracownikom naukowym i studentom uczelni medycznych.

Zapraszamy do lektury!

„Każde stulecie ma swoją pandemię” – wykład prof. Anety Nitsch-Osuch w Polskiej Akademii Nauk

W dniu 30 marca 2023 roku odbył się na zaproszenie dziekana Wydziału Medycznego Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. n. med. Marka Krawczyka, wykład prof. Anety Nitsch-Osuch, kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, poświęcony przeszłości, teraźniejszości i przyszłości chorób zakaźnych.

Historia świata dowodzi, iż choroby zakaźne miały ogromny wpływ na ludzką cywilizację. Wpływ ten potwierdza pojawianie się epidemii chorób zakaźnych, w tym dżumy, która nawiedziła Europę w średniowieczu, żółtej febry, która zdziesiątkowała wojska Napoleona na Haiti na początku XIX wieku oraz grypy, która pochłonęła życie 50 -100 milionów ludzi w 1918 roku. Dopiero rozwój wakcynologii oraz odkrycie antybiotyków zapoczątkowały erę, gdy eliminacja chorób zakaźnych wydawała się możliwa. Lata 60. XX wieku nazywane były „latami euforii i entuzjazmu”. Niestety, eradykacja ospy prawdziwej to nasz jedyny sukces – żadna inna choroba zakaźna u ludzi nie została wykorzeniona (eradykowana). Szybko okazało się, że nadmierny optymizm nie jest uzasadniony, bowiem w miejsce znanych chorób zakaźnych, pojawiają się inne: te wywoływane przez nowodkryte patogeny chorobotwórcze, jak i te, które znamy od stuleci, ale nadal stwarzają problemy lecznicze.

Pandemia COVID-19, ogłoszona przez WHO w dniu 11 marca 2020 roku, spektakularnie przypomniała o istnieniu chorób zakaźnych. Co więcej, pandemii należało się spodziewać, przewidywali ją i ostrzegali przed nią eksperci. W 1996 roku WHO wydała „Raport o chorobach nowych i ponownie pojawiających się” (ang. emerging and re-emerging diseases), zwracając uwagę na fakt, iż chorób zakaźnych nie można bagatelizować, ponieważ stanowią one drugą przyczynę zgonów w skali globalnej, plasując się na owym drugim, niechlubnym miejscu tuż po zgonach z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.

Dlaczego zatem, pomimo ogromnego postępu medycyny w zakresie diagnostyki, leczenia i profilaktyki choroby zakaźne nadal się pojawiają i stwarzają zagrożenie?

Wpływa na to wiele, często złożonych zmiennych, takich jak czynniki ekologiczne, ludzkie zachowania, globalizacja, migracje, wojny, adaptacja drobnoustrojów czy infrastruktura zdrowia publicznego.

Pandemia COVID-19, która niewątpliwie będzie naszym doświadczeniem pokoleniowym, dowodzi iż choroby zakaźne są nadal groźne i nie wolno ich lekceważyć. Jako gatunek homo sapiens jesteśmy skazani na nieustanną walkę z innymi gatunkami, a najgroźniejszymi wrogami okazują się ci niewidzialni gołym okiem.

Wielki powrót pneumokoka – rozmowa z prof. Anetą Nitsch-Osuch w DD TVN

Pandemia COVID-19 udowodniła jak bardzo groźna może być choroba zakaźna. Zwalczając zagrożenie związane z koronawirusem konieczne było zastosowanie wielu środków zaradczych, w tym dystansowania społecznego, zmniejszenia liczby kontaktów międzyludzkich, stosowania środków ochrony osobistej (masek), co spowodowało też zmniejszenie liczby innych zakażeń przenoszonych drogą kropelkową (podczas kaszlu i kichania), np. grypy, ospy wietrznej, zakażeń wywoływanych przez RSV. Jednak to „zacisze epidemiczne” nie trwało długo, po powrocie do normalnej aktywności, w tym powrocie do szkół i przedszkoli dawniej znane i występujące sezonowo choroby, głównie infekcje dróg oddechowych, powróciły. Ta zmiana sytuacji epidemiologicznej dotyczy także zakażeń wywoływanych przez bakterię Streptococcus pneumoniae. Przed pandemią w naszym kraju raportowano około 800-1000 przypadków tzw. inwazyjnej choroby pneumokokowej, w czasie pandemii liczba ta spadła, by aktualnie nawet przewyższyć tę notowaną wcześniej. Co więcej, zakażeń pneumokokowych jest nie tylko więcej, ale następują też zmiany dotyczące przeważających serotypów (rodzajów pneumokoka) w populacji, na co wskazują aktualne dane epidemiologiczne. Wyróżnia się ponad 100 serotypów pneumokoka, przy czym różnią się one chorobotwórczością. Przykładem jest serotyp 3 pneumokoka – najwięcej zgonów z powodu inwazyjnej choroby pneumokokowej w naszym kraju spowodowanych jest właśnie tym serotypem. Innym groźnym czynnikiem chorobotwórczym jest serotyp 19A – w związku z tym, że charakteryzuje się on wysoką antybiotykoopornością, co w praktyce oznacza, że leczenie zakażeń wywołanych przez taki serotyp jest trudne, długotrwałe i obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia. Obecnie w Polsce, jak i w innych krajach, obserwowany jest wzrost liczby zakażeń wywołanych właśnie serotypem antybiotykoopornym 19 A, co bardzo niepokoi epidemiologów i lekarzy.

Skuteczną i bezpieczną metodą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym są szczepienia ochronne. Zawsze najważniejsze jest to, aby szczepienie wykonać w właściwym terminie i bez zbędnych opóźnień. O wszystkich tych aspektach zakażeń pneumokokowych i metodach ich zapobiegania rozmawiała prof. Aneta Nitsch-Osuch z prowadzącymi DD TVN.

Szkolenie dla kadry ukraińskiej „Nauczanie w module nauk przedklinicznych na kierunku lekarskim”

        W dniach 27– 29 marca 2023 odbywa się na Wydziale Lekarskim WUM szkolenie „Nauczanie w module nauk przedklinicznych na kierunku lekarskim” realizowane w ramach pomocy Ukrainie, finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako część projektu „TIME 2 MUW doskonałość dydaktyczna szansą rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”. Szkolenie, na które zgłosiło się 400 nauczycieli akademickich z kilkunastu uniwersytetów w Ukrainie, zostało przygotowane przez trzy zespoły: Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, kierowany przez prof. Anetę Nitsch-Osuch, Katedrę i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, kierowaną przez prof. Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską oraz Katedrę i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, kierowaną przez prof. Dagmarę Mirowską-Guzel. Celem szkolenia jest przedstawienie innowacyjnych metod i form kształcenia w zakresie przedmiotów przedklinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem umiędzynarodowionych standardów kształcenia oraz dobrych praktyk dydaktycznych.

Jak nauczać przyszłych lekarzy przedmiotów teoretycznych nowocześnie i interesująco? Swoimi doświadczeniami podzielą się już podczas pierwszego dnia spotkania prof. Aneta Nitsch-Osuch, dr inż. Katarzyna Okręglicka oraz dr ekonom. Magdalena Bogdan, omawiając nauczanie epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych w dobie postpandemicznej oraz współczesne metody nauczania w zakresie zdrowia publicznego jako odpowiedź na aktualne potrzeby społeczne.

Drugi dzień szkolenia rozpocznie prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, opisując jak implementowane są metody tutoringu w działalności badawczo-dydaktycznej w kierowanej przez nią Katedrze, następnie zostaną przedstawione założenia, metodologia i problemy nauczania przedmiotu fizjologia i patofizjologia (prezentacje i szczegółowe opisy ćwiczeń z wykorzystaniem Biopac, nauczanie problemowe oparte na opisach przypadków klinicznych), przygotowane przez dr n. med. Lianę Puchalską, dr n. med. Agnieszkę Wsół i dr Joannę Michalik.

Trzeci dzień szkolenia poświęcony zostanie nauczaniu farmakologii i farmakologii klinicznej. Prof. Dagmara Mirowska-Guzel wraz z zespołem, dr n. med. Aleksandrą Paź oraz dr n. med. Agatą Karpińską, przedstawią zasady konstrukcji sylabusa przedmiotu, wskazane do realizacji efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz metody weryfikacji oczekiwanych efektów uczenia się.

Kontynuacją szkolenia będą dwa kolejne wydarzenia organizowane przez WUM: konferencja „Dzień Kultury Jakości Kształcenia” oraz kurs „Standaryzacja nauczania oraz jakość kształcenia na kierunku lekarskim”, odbywające się w maju i czerwcu br.

The war in Ukraine 1 year on: the need to strategise for the long-term health of Ukrainians

W pierwszą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie w prestiżowym czasopiśmie The Lancet ukazał się komentarz „The war in Ukraine 1 year on: the need to strategise for the long-term health of Ukrainians”, którego autorami są: prof. Paul B. Spiegel (Department of International Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health oraz Johns Hopkins Center for Humanitarian Health, Baltimore, MD, USA), Pavlo Kovtoniuk (Ukrainian Health Center, Kyiv, Ukraine) oraz dr Katarzyna Lewtak z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zaproszenie do napisania komentarza w prestiżowym czasopiśmie jest rezultatem wcześniejszych publikacji dotyczących analizy skutków migracji i uchodźctwa dla zdrowia publicznego i systemu opieki zdrowotnej w Polsce autorstwa naukowców z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, kierowanego przez prof. dr hab. Anetę Nitsch-Osuch, we współpracy z autorami z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Medycyny Wsi. Publikacje te, które ukazały się w Journal and Hospital Infection oraz Journal of Environmental Research and Public Health, wzbudziły zainteresowanie nie tylko w świecie nauki, ale także w szerszym przekazie społecznym (m.in. zostały odnotowane w serwisie Polsce Polskiej Agencji Prasowej - Nauka w Polsce oraz Centrum Studiów Humanitarnych w Genewie).

Autorzy wskazali na wyzwania stojące przed systemami zdrowotnymi w Ukrainie, Polsce oraz innych krajach przyjmujących uchodźców z objętej wojną Ukrainy, które dziś wcale nie są mniejsze niż rok temu ale zmienia się ich charakter.

Polska jest krajem, który szczególnie silnie zaangażował się w pomoc Ukrainie – pomoc o charakterze społecznym (m.in. poprzez zapewnienie schronienia, dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej), jak i gospodarczym czy militarnym. Szacuje się, że wyniku napływu uchodźców wojennych, głównie kobiet, dzieci i osób starszych, dodatkowe 1-2 miliony osób korzystają z polskiego systemu ochrony zdrowia. Aby zapewnić dostęp do opieki zdrowotnej, zaspokoić potrzeby zdrowotne zarówno migrantów, jak i obywateli kraju przyjmującego, a także w sposób optymalny wykorzystać istniejące w systemie zasoby, konieczna jest ścisła współpraca, zarówno na arenie międzynarodowej jak i krajowej.

Choć wiele zależeć będzie od rozwoju wydarzeń wojennych i przyszłej odbudowy Ukrainy, jednocząc nasze wspólne wysiłki zapewniamy, że jako wspólnota badaczy i praktyków zdrowia publicznego w tej trudnej sytuacji jesteśmy i będziemy razem z narodem ukraińskim.

Link: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)00383-5/fulltext

Strony