Jesteś tutaj

Newsletter

Nadzór nad chorobami zakaźnymi w dobie postpandemicznej

W dniu 27 listopada 2023r. odbył się wykład inauguracyjny ze zdrowia publicznego dla społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pt. Nadzór nad chorobami zakaźnymi w dobie postpandemicznej, który wygłosiła dr n. med. i n. o zdr. Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego. W trakcie wystąpienia, którego słuchaczami byli studenci kierunku lekarskiego, a także pracownicy szpitali klinicznych, prelegentka poruszyła istotne aspekty nadzoru nad chorobami zakaźnymi w obliczu nowych regulacji prawnych, jak również z wykorzystaniem narzędzi stworzonych na potrzeby kontroli zakażeń SARS-CoV-2. Pani minister zwróciła uwagę na praktyczne rozwiązania wdrażanych systemów, pozwalające podnieść jakość nadzoru epidemiologicznego przy jednoczesnym odciążeniu lekarzy praktyków i zminimalizowaniu konieczności przesyłania dokumentacji papierowej. Cel ten zostanie to osiągnięty m.in. poprzez współpracę systemu stworzonego na potrzeby Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS ) z systemem gabinet.gov.pl oraz wdrożeniem aplikacji współpracujących z systemami rejestracji chorych w szpitalach. Powyższe działania zapewnią poprawę bezpieczeństwa pacjentów poradni, szpitali, a w szerszej perspektywie nas wszystkich, dzięki szybkiemu i efektywnemu gromadzeniu informacji o występowaniu podejrzeń i/lub zakażeń w populacji oraz natychmiastowej reakcji ze strony służb sanitarno – epidemiologicznych.

W dyskusji po wykładzie głos zabrał JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, który podkreślił konieczność skutecznego monitorowania zakażeń dla bezpieczeństwa terapii pacjentów w podmiotach leczniczych. Pani dr n. med. Anna Jagielska, epidemiolog CSK WUM wskazała na potrzeby związane z monitorowaniem zakażeń szpitalnych oraz patogenów alarmowych. Prof. Aneta Nitsch-Osuch podkreśliła znaczenie zgłaszania chorób zakaźnych jako elementu zapewniania bezpieczeństwa pacjentom, ich rodzinom, jak i całemu społeczeństwu.

Wykład odbył się na zaproszenie prof. Anety Nitsch-Osuch, kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, która podkreśliła cykliczny charakter odbywających się od 2016 roku corocznych spotkań studentów z ekspertami zajmującymi się epidemiologią i zdrowiem publicznym w naszym kraju.

Link do wykładu >KLIKNIJ TUTAJ<.

Targi Kół Naukowych z udziałem naszych studentów!

Dnia 19.10.2023 r. w Centrum Dydaktycznym WUM odbyły się Targi Kół Naukowych, w których wzięło udział także SKN Zarządzania w Ochronie Zdrowia przy Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, którego opiekunem naukowym jest dr Magdalena Bogdan.  

W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 60 kół naukowych, reprezentujących różne dziedziny medycyny, farmacji i nauk o zdrowiu. Uczestnicy targów mieli okazję poznać zakres działalności kół naukowych oraz porozmawiać o potencjalnych obszarach współpracy naukowo-badawczej.

SKN Zarządzania w Ochronie Zdrowia podczas tegorocznych Targów reprezentowała przewodnicząca Anna Krawczyk.

 

Wszystkich zainteresowanych Studentów zapraszamy na pierwsze spotkanie SKN Zarządzania w ochronie zdrowia, które odbędzie się online 14.11 (wtorek) o godzinie 19.00. Więcej informacji na wydarzeniu na Facebooku: https://fb.me/e/3hOaDmpfT

Kampania promująca wykonywanie testów kierunku zakażenia wirusem HIV

Ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Jedyny test, którego prawdopodobnie nie zleciłeś”, zorganizowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Elementami kampanii są m.in.:

- strona internetowa https://jedynytakitest-lekarze.aids.gov.pl/, na której został umieszczone filmowe materiały edukacyjne na temat profilaktyki zakażeń HIV, w tym wypowiedź prof. Anety Nitsch-Osuch, prodziekana ds. programu i jakości kształcenia oraz kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM „Kształcenie studentów uczelni medycznych na temat HIV/AIDS oraz innych zakażeń przenoszonych drogą płciową”;

- ulotka  „Diagnostyka HIV. Wskazania dla lekarzy” (dostępna na  https://aids.gov.pl/publikacje/hiv_lekarze/), zawierającą wykaz jednostek chorobowych, których podejrzenie lub rozpoznanie powinno skłonić lekarza do zlecenia pacjentowi testu w kierunku HIV;

- nawiązano współpracę z czołowymi portalami medycznymi skierowanymi do środowiska medycznego, w celu wzmocnienia przekazu informacyjno-edukacyjnego.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami!

 

Link do filmu: https://jedynytakitest-lekarze.aids.gov.pl

Nowa doktorantka dołączyła do Zespołu ZMSiZP

Pragniemy poinformować, że od bieżącego roku akademickiego do Zespołu Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego dołączyła lek. Hanna Laudy-Wiaderny, która będzie realizowała projekt badawczy w ramach Szkoły Doktorskiej WUM pt.” Development of strategies to reduce the phenomenon of transmission of antimicrobial resistance in patients at high risk of nosocomial infections using the example of a multi profile clinical hospital.”. Projekt realizowany będzie pod opieką Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Anety Nitsch-Osuch przy wsparciu Pani dr n. med. i n. o zdr. Anny Jagielskiej.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy Studentów i Absolwentów do angażowania się w działalność naukową realizowaną w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego!

Forum Lekarza Praktyka

Od kilku lat odbywają się cykliczne spotkania adresowane do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, zatytułowane „Forum Lekarza Praktyka”. W czasie spotkań uczestnicy mają możliwość zapoznania się aktualnymi zaleceniami dotyczącymi m.in. rozpoznawania, leczenia oraz profilaktyki chorób zakaźnych (grypa, zakażenia pneumokokowe, półpasiec, zakażenia wywołane przez RSV) oraz niezakaźnych (choroby wątroby, układu oddechowego (w tym zasady stosowania nebuliazacji), układu krążenia), poznać zasady opieki koordynowanej oraz zadawać pytania konsultant krajowej w dziedzinie medycyny rodzinnej, prof. Agnieszce Mastalerz-Migas.

Prof. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, prowadzi w czasie tych spotkań wykład dotyczący szczepień kobiet w ciąży, omawiając bezpieczeństwo i skuteczność szczepień na przykładach „z życia wziętych”.

Jedno z ostatnich szkoleń odbyło się w Lublinie, 14 października 2023 (na zdjęciu, od lewej: dr n. med. Ilona Małecka (PUM), prof. Aneta Nitsch-Osuch (WUM), prof. Agnieszka Mastalerz-Migas (UM we Wrocławiu).

XII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

W dniach 6-8 października 2023 roku odbył się we Wrocławiu XII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, który zgromadził tysiące uczestników, wykładowców i wystawców – życie kongresowe wróciło więc po pandemii do normy.

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM reprezentowały na Kongresie prof. Aneta Nitsch-Osuch oraz dr n. ekonom. Magdalena Bogdan.

Pani prof. Aneta Nitsch-Osuch przewodniczyła sesji Sekcji Szczepień PTMR, podczas której poruszono temat gruźlicy i szczepień przeciw gruźlicy w Polsce i na świecie, w kontekście pogarszającej się epidemiologii tej choroby, co jest związane m.in. z kryzysem migracyjnym (wykład na ten temat wygłosił dr hab. Tadeusz Zielonka z WUM) oraz omówiono aktualne zalecenia dotyczące szczepień u pacjentów z chorobami neurologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem stwardnienia rozsianego (temat ten omówiła prof. Dagmara Mirowska-Guzel z WUM). Sesja zakończyła się debatą o potrzebie, korzyściach i trudnościach związanych ze szczepieniami przeciw krztuścowi kobiet w ciąży. W debacie głos zabrali prof. Piotr Sieroszewski, (UM w Łodzi, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz prof. Aneta Nitsch -Osuch, przewodnicząca Sekcji Szczepień PTMR.

Druga sesja poświęcona szczepieniom odbywała się pod auspicjami Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych (OPZCI), prowadziła ją prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, prezes PTMR, która przypomniała zasady szczepień przeciw grypie u pacjentów z chorobami przewlekłymi, prof. Adam Antczak (UM w Łodzi) podsumował ostatni sezon grypowy w Polsce, a prof. Aneta Nitsch-Osuch omówiła rodzaje szczepionek przeciw grypie dostępne na świecie oraz zasady określania ich skuteczności z uwzględnieniem danych ze świata rzeczywistego.

W programie Kongresu znalazła się także Sesja Plakatowa, w ramach której możliwa była prezentacja wyników badań naukowych. Nasz Zakład reprezentowała dr Magdalena Bogdan, która zaprezentowała temat „Koordynacja opieki i rola lekarza rodzinnego w chorobach rzadkich”. 

V Forum – doroczne spotkanie poświęcone profilaktyce chorób zakaźnych

Jak co roku, bo jesienią (28 września 2023 roku) odbyło się w Warszawie spotkanie podsumowując miniony i nadchodzący nowy sezon szczepień przeciw grypie – i nie tylko.

Podczas debaty ekspertów omówiono zmieniające się zasady raportowania chorób zakaźnych w Polsce (prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, UM we Wrocławiu), przyszłość programu szczepień ochronnych w Polsce (prof. Teresa Jackowska, CMKP), aktualną sytuację epidemiologiczną w zakresie grypy, COVID-19, krztuśca oraz RSV (dr hab. Ernest Kuchar, WUM, oraz zasady szczepień dorosłych, wraz z potrzebą zmian w tym zakresie (prof. Aneta Nitsch-Osuch, WUM).

Prof. Aneta Nitsch-Osuch, konsultant wojewódzka mazowieckiego w dziedzinie epidemiologii, przypomniała, iż u dorosłych rekomendowane jest wykonywanie szczepienia przeciw krztuścowi (Tdap) – co 10 lat, u osób w wieku > 50 lat – zalecane jest szczepienie przeciw pneumokokom oraz szczepienie przeciw półpaścowi (szczepienia te powinny też wykonywać osoby młodsze, należące do grup ryzyka, np. z chorobami przewlekłymi), pacjenci dorośli powinni też pamiętać o cosezonowych szczepieniach przeciw grypie. Tegoroczną nowością są szczepionki przeciw zakażeniom wywołanym przez RSV, zalecane po 60 roku życia.

Podczas spotkania wręczono nagrody V Fighter dla Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – za wybitny wkład w promowanie szczepień w naszym kraju.

Statuetka Hipokrates dla prof. Anety Nitsch-Osuch

Podczas XII Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, odbywającego się w dniach 6-8 października 2023 roku we Wrocławiu, prof. Aneta Nitsch-Osuch, prodziekan ds. programu i jakości kształcenia oraz kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, została uhonorowana najwyższym wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej,  Statuetką  Hipokratesa.  Nagroda ta przyznawana jest wybitne za zasługi dla rozwoju medycyny rodzinnej w Polsce w zakresie edukacji oraz nauki.

Podczas uroczystości wręczania nagrody, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej i prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, podkreśliła istotne działania prof. Anety Nitsch-Osuch, która będąc specjalistą w dziedzinie pediatrii, epidemiologii i zdrowia publicznego od lat zaangażowana jest w działania  na rzecz środowiska lekarzy rodzinnych w naszym kraju, angażując się w wiele projektów edukacyjnych w zakresie kształcenia podyplomowego, głównie z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych oraz racjonalnej antybiotykoterapii, w tym realizując cykl webinarów pt. „Wtorkowe Wieczory Wakcynologiczne” oraz pełniąc funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Family Medicine and Primary Care Review”.

https://ptmr.info.pl/nagroday-hipokratesa/

Wszystko o grypie, czyli Konferencja ESWI

W dniach 17-21 września 2023 w Walencji odbywała się cykliczna Konferencja European Scjentific Working Group on Influenza and Other Respiratory Viruses (ESWI), która jak zwykle zgromadziła setki naukowców zajmujących się problematyką grypy – w kontekście klinicznym, wirusologicznym, diagnostycznym, jak i zdrowia publicznego. Oprócz grypy, uwagę badaczy przyciągały też inne wirusy oddechowe, głownie SARS-CoV- 2 oraz RSV.

Wśród naukowców z Polski była prof. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik ZMSiZP, współautorka prezentacji pt. „Healthcare Burden of Influenza and Vaccine Coverage Rate in Older Adults in Europe and Israel” (Kassianos G, Cohen JM, Davidovitch N, Falup Pecurariu O, Froes F,  Galev, Kõivumägi K,  Ivaskeviciene K, Kristufkova Z, Kuchar E, Kyncl J, Maltezou H, Marković M, Nitsch-Osuch A, Ortiz de Lejarazu R, Rossi A, Schelling J, Adrianus van Essen G, Zavadska D).

Pandemia Covid-19 zmieniła postrzeganie szczepień i pokazała znaczenie szczepionek w walce z chorobami zakaźnymi. Wśród uczestniczących w badaniu krajów występowały różne wskaźniki zaszczepienia przeciw grypie seniorów. Wzrost wskaźnika zaszczepienia obserwowano w  większości krajów w sezonie 2020/2021 w porównaniu z sezonem 2019/2020. Z wyjątkiem pięciu krajów (Bułgarii, Polski, Holandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii) w sezonie 2021/22 w porównaniu z sezonem 2020/21 nastąpił spadek wskaźnika zaszczepienia przeciw grypie seniorów. Wskaźnik zaszczepienia przeciw grypie u seniorów był niższy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, wahał się od 12,9% na Słowacji do 22,9% w Polsce w sezonie 2021/2022.Jedynie Portugalia i Wielka Brytania osiągnęły zalecany cel, jakim jest objęcie szczepionkami ≥75% osób starszych w sezonie 2021/2022 (odpowiednio 88,3% i 82,3%), a mimo to zgłoszono znaczne obciążenie opieką zdrowotną osób starszych. Stanowi to przesłankę do nasilenia promocji szczepień przeciw grypie u seniorów, jak i potrzebę stosowania nowoczesnych, skutecznych szczepionek dedykowanych tej grupie pacjentów.

Nasza Doktorantka z dofinansowaniem badań w ramach grantów WUM!

Pragniemy poinformować, iż doktoranta w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, pani Joanna Oberska, była przewodnicząca SKN Zarządzania w Ochronie Zdrowia działającego przy naszej jednostce, w tegorocznym konkursie Rektora WUM otrzymała dofinansowanie w konkursie "Projektów młodego badacza" na realizację projektu pt. "Efektywność realizacji przeglądów lekowych wdrożonych w ramach koordynacji z Podstawową Opieką Zdrowotną (POZ)".

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy Studentów do angażowania się w działalność naukową realizowaną w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego!

Strony