Jesteś tutaj

Newsletter

Jubileusz 45 – lecia pracy dr n. med. Urszuli Nejno – Borkowskiej

1 października 1974 roku w Instytucie Medycyny Społecznej (obecnie Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego) rozpoczęła pracę pani doktor Urszula Nejno-Borkowska, lekarz stomatolog, specjalista zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki, który wykształcił wiele pokoleń adeptów medycyny. Jubileusz skłania zawsze do podsumowań i refleksji. Pani doktor jest dla nas przykładem rzetelności,  równowagi i spokoju, a także… ekspertem w zakresie orzecznictwa medycznego, przez którego meandry przeprowadziła niejednego studenta i lekarza w trakcie specjalizacji. Serdeczne gratulacje!


„Odpowiedzialność za zdrowie” - aktualne wyzwania dla zdrowia publicznego

W dniach 24-25 maja 2019 roku w Krynicy Zdrój odbyła się konferencja naukowa pt. „Zespół, system, integracja”,  podsumowująca projekt „POZnaj wartość opieki” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W czasie spotkania  interesujący wykład pt. „Odpowiedzialność  za zdrowie”, wygłosiła dr n. ekonom. Magdalena Bogdan z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM,  prezentując zagadnienia w zakresie determinantów zdrowia i ich wpływu na Health Responsibilty Model, wyniki projektu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” oraz narzędzia ich redukcji, do których zaliczyć można marketing i komunikację społeczną w zdrowiu.

Podczas konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące opieki koordynowanej, zarządzania chorobą, inwestowania w zdrowie, pomiaru efektywności w sektorze zdrowotnym oraz możliwości i ograniczeń wdrażania e-zdrowia w celu wsparcia procesu profilaktyki i leczenia. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, konsultacji wyników naukowych oraz nawiązania współpracy pomiędzy pracownikami akademickimi, decydentami (w tym przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia) oraz managerami podmiotów leczniczych w Polsce.


Profilaktyka zakażeń w szpitalu – praktyka vs. Zalecenia

W dniu 23 maja 2019 roku odbyła się coroczna konferencja pt. „Profilaktyka zakażeń w szpitalu” organizowana przez Szpital im. Św. Rodziny w Warszawie wspólnie z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Już po raz kolejny na konferencje zaproszeni byli wykładowcy z WUM, jak i nasi studenci.

W imieniu Szpitala wykładowców i słuchaczy powitał pan dyrektor Dariusz Malczyk, wskazując na potrzebę zapewniania pacjentom warunków bezpiecznego leczenia. Wykład pani dr Martyny Szwejkowskiej, przygotowany wspólnie z dr hab. n. med. Ernestem Kucharem z Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM dotyczył zasad stosowania chemioprofilaktyki zakażeń chorób zakaźnych i wzbudził duże zainteresowanie, zwłaszcza w aspekcie obserwowanego wzrostu zachorowań na krztusiec czy sezonowych zachorowań na grypę. Pan dr n. med. Patryk Tarka z Zakładu Medycyny Społecznej i i Zdrowia Publicznego WUM, odpowiedziała na pytanie zawarte w tytule swojej prezentacji „Higiena rąk: zakaz malowania paznokci – konieczność czy kaprys” nie pozostawiając słuchaczom żadnych wątpliwości, jak powinna być odpowiedź na to retoryczne pytanie. Trzeci wystąpienie, przygotowane przez panią dr hab. n. med. Anetę Nitsch-Osuch z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM poruszała kwestie szczepień personelu medycznego. Przed i po konferencji uczestnicy mogli sprawdzić poprawność wykonywania procedury higieny rąk w specjalnie do tego zaprojektowanych lampach ultrafioletowych.

Spotkanie nawiązywało do obchodzonego przez WHO w dniu 5 maja Światowego Dnia Higieny Rąk.


III edycja konferencji „Czyste ręce ratują życie”

9 maja 2019 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Czyste ręce ratują życie”, organizowana od trzech lat przez Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM. Tematem przewodnim wydarzenia, objętego patronatem JM  Rektora WUM oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, była profilaktyka zakażeń krwiopochodnych.

Zaproszenie organizatorów przyjęli przedstawiciele Władz Dziekańskich Uczelni: prof. Paweł Włodarski, dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prodziekan ds. studenckich I Wydziału Lekarskiego, dr hab. Joanna Gotlib, prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu. Obecni byli także pani minister Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, dr hab. Piotr Tyszko -  wieloletni kierownik Katedry Medycyny Społecznej WUM, przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, dr Krzysztof Grzyliński, prezes  Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, dr Krzysztof Skórczewski,   konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii, dr Adam Tyszkiewicz,  dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM, pracownicy naukowi oraz studenci.

Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, podkreśliła iż Polska ma znaczące osiągnięcia w zakresie poprawy sytuacji epidemiologicznej w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu B. Odpowiedzi na pytanie, czy ten pozytywny trend jesteśmy w stanie utrzymać, a także czy mamy szansę na eliminację wzw C, czy poprawę sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń i zachorowań HIV/AIDS udzieli prelegenci konferencji, którymi byli: dr Izabela Kucharska z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, prof. Zbigniew Izdebski z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Rafał Gierczyński z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, dr Anna Marzec - Bogusławska z Krajowego Centrum ds. AIDS, Michał Pałuba z Schülke Polska, dr hab. Joanna Jabłońska i prof. Alicja Wiercińska-Drapało z Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii WUM, dr Piotr Daniluk z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej oraz dr hab. Aneta Nitsch-Osuch, dr Patryk Tarka i mgr Katarzyna Gutkowska z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM.

Podczas spotkania poruszono główne zagadnienia dotyczące profilaktyki zakażeń krwiopochodnych. Podzielono się także wiedzą,  jak Polacy postrzegają zakażenia HIV,  przedstawiono dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań na wzw B, wzw C oraz HIV/AIDS  w naszym kraju. Osobne miejsce poświęcono profilaktyce zakażeń krwiopochodnych oraz leczeniu wirusowego zapalenia wątroby. Omówiono także zakażenia krwiopochodne w kontekście roszczeń pacjentów. Pracownicy WUM podzielili się również doświadczeniami i wiedzą w zakresie kształcenia przedyplomowego obejmującego profilaktykę zakażeń krwiopochodnych.

Kolejna edycja spotkania zapowiedziana została za rok, tradycją jest jego zaplanowanie w pierwszych dniach maja, a więc wtedy, gdy WHO obchodzi Światowy Dzień Higieny Rąk.

Spotkanie ekspertów w dziedzinie zakażeń rotawirusowych w Rydze

Stolica Łotwy gościła w dniach 23-25 kwietnia 2019 specjalistów European Expert Meeting on Rotavirus Vaccination (EEROVAC) i Rotavirus Molecular Biology Group. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego była prof. Dace Zawadska z Riga Stradins University. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli WHO, CDC, Fundacji Billa i Melindy Gates, sesje prowadzili m.in. prof. Timo Vesikari z University of Tempere w Finlandii), prof. Federico Martinon-Torres (Hospital Clínico Universitario de Santiago w Hiszpanii), prof. Lennart Swennson z Linkoping University w Szwecji). Polskie realia w zakresie epidemiologii zakażeń rotawirusowych i szczepień przedstawiła dr hab. Aneta Nitsch-Osuch.

Spotkanie odbywało się w przepięknych, zabytkowych wnętrzach Domu Bractwa Czarnogłowych (House of the Blackhouse), co dodawało uroku dyskusji naukowej i rozmowom kuluarowym, sprzyjając tym samym nawiązywaniu koleżeńskich kontaktów.

Doktor nauk ekonomicznych w zespole naszego Zakładu!

Z przyjemnością informujemy, iż w styczniu 2019 roku pracownik naszego Zakładu (wcześniej doktorantka WUM i SGH), pani Magdalena Bogdan, obroniła pracę doktorską pod tytułem „Konkurencyjność ambulatoryjnych podmiotów leczniczych w Polsce”, w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoły Głównej Handlowej, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych.
Praca doktorska miała charakter interdyscyplinarny, z pogranicza nauk o zdrowiu i nauk ekonomicznych. Promotorami byli: dr hab. n. med. Piotr Tyszko (WUM) oraz dr hab. n. ekonom. Stanisław Łobejko (SGH). Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Cezary Włodarczyk (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz dr hab. Agnieszka Bielawska-Zakrzewska (Politechnika Łódzka).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

Nowi doktorzy nauk o zdrowiu wypromowani w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w listopadzie i grudniu 2018 roku dwie osoby spośród pracowników i współpracowników Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego uzyskały stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu: pani Elżbieta Buczak – Stec (doktorantka WUM, obecnie zatrudniona w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, tytuł wyróżnionej  przez Radę Wydziału rozprawy doktorskiej: ”Ocena skutków wprowadzenia nowego systemu finansowania szpitali na miary dotyczące hospitalizacji w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów”, promotor: dr hab. n. med. Piotr Tyszko),  i pani  Izabela Gołębiak (asystent w ZMSiZP, tytuł rekomendowanej przez recenzentów do wyróżnienia rozprawy doktorskiej: „Ocena wpływu wybranych interwencji edukacyjnych i informacyjnych na wykonawstwo oraz postawy wobec szczepień przeciw grypie personelu pielęgniarskiego”, promotor: dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch). Recenzentami w przewodach doktorskich byli: prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert (Centrum Medycznego Kształcenia podyplomowego), prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak (Instytut Medycyny Wsi) oraz dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu).
Nowym doktorom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

Konferencja „Grypa zawsze niebezpieczna”

W dniu 4 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Produktów biobójczych odbyła się konferencja poświęcona skuteczności oraz bezpieczeństwu szczepień przeciw grypie. Wykład inaugurujący wygłosił prezes URL, dr n. med. Grzegorz Cessak, podkreślając fakt, iż wszystkie szczepionki dostępne w Polsce podlegają wieloetapowemu i drobiazgowemu nadzorowi i nie ma wątpliwości co do ich bezpieczeństwa. Pani Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego przypomniała podstawowe dane na temat sytuacji epidemiologicznej grypy w Polsce i na świecie, a pani profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy w  Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny wskazała na niski wskaźnik realizacji szczepień w naszym kraju (4%). Na zakończenie dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego omówiła powikłania grypy w różnych grupach pacjentów.


Konferencja „Profilaktyka zakażeń w szpitalu”

W dniu 22 listopada 2018 roku odbyła się kolejna konferencja organizowana wspólnie przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego poświęcona profilaktyce zakażeń w szpitalu. Wykłady wygłosili: dr hab. n. med. Ewa Wolniewicz-Romejko z II Kliniki Ginekologii i Położnictwa WUM oraz dr n.med. Patryk Tarka z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM. Tematyka wykładów dotyczyła aktualnych zasad profilaktyki zakażeń miejsca operowanego w przypadku cięć cesarskich oraz profilaktyki zakażeń krwiopochodnych. Spotkanie zgromadziło wielu słuchaczy, wśród których byli zarówno lekarze, pielęgniarki i położne, jak i studenci II roku kierunku lekarskiego. W czasie konferencji można było sprawdzić poprawność dokonywanej dezynfekcji rąk z użyciem przeznaczonej do celów dydaktycznych lampy ultrafioletowej. Prowadząca spotkanie, dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, wyraziła przekonanie o potrzebie kontynuowania cyklu szkoleń na temat zapobiegania zakażeń szpitalnych i ich ogromne znaczenie w kształceniu przed- i podyplomowym.


Już od trzech lat – spotkanie inagurujące cykl wykładów ze zdrowia publicznego

Od 2016 roku kontynuujemy tradycję zapraszania na pierwszy wykład ze zdrowia publicznego uznanych ekspertów z kraju. Przypomnijmy: gościliśmy już prof. Lidię Brydak, dyrektora Krajowego Ośrodka ds. Grypy, dr Piotra Daniluka – wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej. W tym roku, w dniu 5 listopada,  wykład wygłosiła dr Maria Pawlak, wojewódzki inspektor sanitarny w Warszawie. Spotkanie poświęcone było aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń i kolonizacji wywołanych przez „super bakterie”, czyli głównie pałeczki jelitowe produkujące karbapenemazy. Województwo mazowieckie musiało stawić czoła tej epidemii, która zagraża pacjentom i jest poważnym problemem zdrowia publicznego. Nie zabrakło pytań, zarówno dotyczących patogenów alarmowych, ale także problemów i, które są obecnie szczególnie aktualne – ognisko odry niedaleko Warszawy, możliwy spadek wyszczepialności dzieci do poziomu niezabezpieczającego odporności zbiorowiskowej oraz… rodziców prezentujących niechętne postawy wobec szczepień. Jak co roku – sala wykładowa była pełna, a spotkanie zakończyło się gromkimi brawami dla zaproszonego Gościa.

Strony