Jesteś tutaj

Newsletter

XV Krajowy Zjazd Lekarzy

W Warszawie odbywa się aktualnie 15. Krajowy Zjazd Lekarzy, w którym uczestniczą nauczyciele akademiccy Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego: dr Anna Jagielska i dr Krzysztof Jankowski.

Prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej został wybrany Dr Łukasz Jankowski, absolwent WUM i dotychczasowy Prezes OIL w Warszawie.

Publikacja w Journal of Hospital Infection na temat aktualnych wyzwań dla zdrowia publicznego w związku z kryzysem uchodźczym

W czasopiśmie The Journal of Hospital Infection (IF=3,9) została opublikowana praca na temat zagrożeń i nowych wyzwań dla ochrony zdrowia w Polsce, związanych z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy. Autorami są nasi pracownicy: dr Katarzyna Lewtak, prof. dr hab. Aneta Nitsch-Osuch, dr hab. Krzysztof Kanecki, dr hab. Piotr Tyszko, dr Magdalena Bogdan oraz dr Paweł Goryński z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. W pracy pokazaliśmy problem chorób zakaźnych w aspekcie ich profilaktyki (szczepień) oraz występowania wśród ludności Ukrainy i Polski. Dokonaliśmy symulacji zmian zapotrzebowania na świadczenia służby zdrowia związanych z powiększeniem się liczonej w milionach osób populacji objętej opieką.

Link do artykułu: Ukraine War Refugees - Threats and New Challenges for Healthcare in Poland - Journal of Hospital Infection

Artykuł ten, tak jak poprzednia praca na temat Covid-19, opublikowana w kwietniu tego roku w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej, pokazuje zdolność naszego Zespołu do prowadzenia szybkiej i wysokiej jakości analizy aktualnych problemów zdrowia publicznego.

Innowacje w dydaktyce – skaner Semmelweis już w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM!

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego wzbogacił się o nowoczesne narzędzie szkoleniowe, jakim jest Skaner Semmelweis. Dzięki zastosowaniu fluorescencyjnego preparatu dezynfekcyjnego do rąk, urządzenie może wykrywać pokryte i niepokryte środkiem dezynfekcyjnym obszary rąk z rozdzielczością do poziomu pikselia - za pomocą cyfrowego przetwarzania obrazu opartego na sztucznej inteligencji. System zapewnia pracownikom medycznym i studentom bezprecedensową możliwość bezpośredniej i natychmiastowej wizualnej obserwacji i oceny skuteczności techniki dezynfekcji rąk dokonywanej za pośrednictwem komputera, a nie jak w przypadku klasycznej lampy UV, za pomocą oka ludzkiego.

Skaner Semmelweis jest sparowany z oprogramowaniem opartym na sztucznej inteligencji, które wykorzystuje zaawansowaną technologię skanowania fotograficznego do przechwytywania cyfrowych obrazów zdezynfekowanych rąk i zapewnia natychmiastową ocenę. Wynik jest następnie wyświetlany na ekranie, pokazując procent zdezynfekowanych i pominiętych obszarów rąk użytkownika – te zobiektywizowane obserwacje mogą znacznie poprawić technikę dezynfekcji rąk. Ponadto system zapewnia instruktaż video w razie stwierdzenia braków we właściwym zdezynfekowaniu rąk. Cały proces dezynfekcji rąk i oceny zajmuje tylko około 40 sekund.

System zapewnia dokładne dane ze skanowania 3D, które mogą być rejestrowane w oprogramowaniu raportującym i przetwarzane w celu wykorzystania ich w bieżących szkoleniach i poprawie higieny rąk.

Studenci kierunku lekarskiego WUM mają możliwość korzystania ze skanera już od drugiego roku studiów w trakcie zajęć praktycznych z higieny i epidemiologii. Możliwość otrzymania informacji zwrotnej pomaga wzmocnić właściwe nawyki dezynfekcji rąk – podstawowej procedury zapobiegającej szerzeniu się zakażeń szpitalnych. Zakażenia szpitalne, zwłaszcza te wywołane przez bakterie wielooporne, nazywane są „cichą pandemią XXI wieku” – dlatego w ZMSiZP przykładana jest wielka waga do nauczania w zakresie ich zapobiegania.

Dr n. med. Krzysztof Jankowski i Dr n. med. i n. o zdr. Anna Jagielska zostali wybrani delegatami na XV Krajowy Zjazd Lekarzy

W dniach 1-2 kwietnia 2022r. odbył się XLIII Okręgowy Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Delegatami na Zjazd byli pracownicy Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego: dr n. med. Krzysztof Jankowski oraz dr n. med. i n. o zdr. Anna Jagielska.

Miło nam poinformować, iż dr Krzysztof Jankowski został ponownie, na kolejną kadencję, wybrany na zastępcę Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Warszawie. Dr Anna Jagielska została wybrana na członka Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL w Warszawie.

Oboje zostali wybrani na delegatów na XV Krajowy Zjazd Lekarzy, który odbędzie się w maju br. w Warszawie.

Prezes OIL w Warszawie, dr Łukasz Jankowski wraz z dr Anną Jagielską oraz dr Grzegorzem Gutem

Dr n. med. Krzysztof Jankowski

Habilitacja dr. n. med. Tomasza Dzierżanowskiego

W dniu 19.01.2022 roku Rada Dyscypliny Nauk Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na podstawie opinii i oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. n. med. Tomasza Dzierżanowskiego, podjętej przez komisję habilitacyjną w składzie: przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzostek – Uniwersytet Jagielloński (RDN), sekretarz – dr hab. n. med. Anna Klukowska – Warszawski Uniwersytet Medyczny (RDNM), członek Komisji – prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski – Warszawski Uniwersytet Medyczny (RDNM) oraz recenzenci: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis – Uniwersytet Medyczny im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu (RDN), prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (RDN), dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski – Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli (RDN), prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski – Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie (RDNM), oraz nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne. Tytuł osiągnięcia naukowego „Paradygmat optymalnej opieki paliatywnej – identyfikacja barier, propozycje rozwiązań, nowe możliwości i podjęte działania” związany jest z całokształtem działalności doktora Dzierżanowskiego, który w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego założył i prowadzi Pracownię Medycyny Paliatywnej.

Konferencja Greater New York Dental Meeting, 26 listopada - 1 grudnia 2021

Podczas konferencji Greater New York Dental Meeting spotykają się jedni z najbardziej cenionych edukatorów ze 156 Krajów w dziedzinie stomatologii ogólnej, kontroli zakażeń. Organizatorzy byli po wrażeniem nowego przedsięwzięcia jakim była jednodniowa Konferencja Zdrowia Publicznego. Tematyka edukacji obejmowała praktyczne warsztaty, seminaria oraz sesje plakatowe. W tym wydarzeniu uczestniczył dr hab. n. med. Patryk Tarka, Adiunkt Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, beneficjent programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pod nazwą „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”.

Integralną częścią Greater New York Dental Meeting jest możliwość interakcji uczestników z Wystawcami, którzy wzbogacają spotkanie, aby zapoznać z informacjami o najnowszych produktach i technologiach z całego świata. Obowiązkowe noszenie maseczek ochronnych, wielokrotna wymiana powietrza i filtracja przez filtry HEPA, dowód szczepienia przeciwko COVID – 19,  który był wymagany podczas rejestracji, bez żadnych wyjątków zapewniły bezpieczeństwo wszystkich gości. Uczestnicy spotkania mogli cieszyć się znanymi muzeami i zabytkami, słynną 5 Aleją, oraz 95 doroczną paradą organizowaną z okazji Święta Dziękczynienia.

Współpraca Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie - filmy edukacyjne dla studentów o zasadach współpracy z samorządem lekarskim

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z cyklem wywiadów na temat znaczenia Izb Lekarskich w realizacji celów zdrowia publicznego i ich współpracy ze środowiskiem akademickim. Wywiady zostały przeprowadzone przez dr n. med. i n. o zdr.  Annę Jagielską z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego z przedstawicielami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie VIII kadencji w bieżącym roku i poruszają istotne aspekty historii oraz bieżącego działania Izb lekarskich w przestrzeni systemu ochrony zdrowia, środowiska lekarskiego oraz wspierania absolwentów uczelni medycznych w podejmowaniu pracy zawodowej. Zasady działania samorządu lekarskiego są jednym z efektów uczenia się, które musi zrealizować student kierunku lekarskiego. Mamy nadzieję, że taka innowacyjna forma nauczania urozmaici zajęcia ze zdrowia publicznego.

 

1. Wywiad z Panią Rzecznik Prasową OIL w Warszawie Renatą Jeziółkowską „Jakie informacje ważne dla lekarza w kontekście zdrowia publicznego są przekazywane w biuletynach Izb Lekarskich”  

https://www.youtube.com/watch?v=82qKZB3KexI

2.  Wywiad z Panią Rzecznik OIL w Warszawie Renatą Jeziółkowską „Jak Izby Lekarskie nawiązują kontakt ze środowiskiem lekarskim”

https://www.youtube.com/watch?v=jd_YU_NNz1I

3. Wywiad z Prezesem OIL w Warszawie Dr Łukaszem Jankowskim „W jaki sposób Izby Lekarskie realizują swoje obowiązki wobec członków lekarzy i lekarzy dentystów”

https://youtu.be/xC5uwmNmeLw

4. Wywiad z Prezesem OIL w Warszawie Dr Łukaszem Jankowskim „Jak Izby Lekarskie współpracują z uczelniami medycznymi”

https://youtu.be/7oNz4u1zeq8

5. Wywiad z Dr Maciejem Nowakiem, Przewodniczącym Komisji ds. Stażu Podyplomowego „Jak Izby Lekarskie wspierają absolwentów uczelni medycznych w podjęciu pracy zawodowej”

https://youtu.be/yXtUwuz-5AY

6. Wywiad z Dr Jarosławem Bylińskim, Wiceprezesem OIL w Warszawie „Historia, struktura i idea Izb Lekarskich oraz Samorządu Lekarskiego”

https://youtu.be/urlXy4k4R80

 

Nagrody JM Rektora WUM dla Zespołu Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pana Prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gacionga z dnia 1 grudnia 2020 roku pracownicy Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego zostali uhonorowani nagrodami rektorskimi za najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2020:

-prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Nitsch – Osuch za redakcję monografii pt. "Przewodnik antybiotykoterapii 2020" (nagroda dydaktyczna zespołowa);

- dr n. med. Tomasz Dzierżanowski (w zespole drof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski, dr hab. n. med. Michał Ławiński, dr n. med. Włodzimierz Cebulski, mgr Aneta Jachnis, dr n. med. Anna Ukleja) za podręcznik pt. "Żywienie w chorobach nowotworowych" (nagroda dydaktyczna zespołowa) oraz za opracowanie kryteriów rozpoznania zaparcia u chorych objętych opieką paliatywną, niezależną od stopnia świadomości pacjenta (nagroda naukowa);

- dr n. med. Katarzyna Lewtak, dr n. med. i n. o zdr. Anna Jagielska, dr inż. Irena Kosińska, dr inż. Katarzyna Okręglicka, prof. Aneta Nitsch-Osuch za przygotowanie kursu przeznaczonego dla studentów WUM „Bezpieczeństwo i higiena pracy w dobie pandemii COVID-19” (nagroda specjalna zespołowa);

- dr n. med. i n. o zdr. Anna Jagielska, dr hab. n. med. i n. o zdr. Patryk Tarka, prof. Aneta Nitsch-Osuch (w zespole: prof. dr hab. n. med. Alicja Wiercińska-Drapało, dr hab. n. med. Ernest Kuchar) za opracowanie monografii pt. "Zakażenia krwiopochodne. Profilaktyka" (nagroda dydaktyczna zespołowa);

- mgr Katarzyna Łukaszewicz (nagroda indywidualna dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi).

Serdecznie gratulujemy osobom nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów na polu naukowym i dydaktycznym!

Kolejny specjalista zdrowia publicznego w ZMSiZP

Miło nam poinformować, że w dniu 29 listopada pracownik naszego Zakładu, Pani dr n. o zdr. Aleksandra Kozłowska uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego. Zdobyta  wiedza, umiejętności oraz różnego rodzaju kompetencje związane z działaniami umacniającymi i promującymi zdrowie populacji niewątpliwie z pewnością przyczynią się do uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych prowadzonych w naszym Zakładzie. Uzyskana specjalizacja uprawnia Panią doktor do pełnienia funkcji w administracji rządowej i samorządowej oraz w innych podmiotach systemu ochrony zdrowia na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Serdecznie gratulujemy!

Warsztaty "Global health" w ramach projektu WUM MDPhD

W listopadzie 2021 roku Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM realizował warsztaty pt. "Zdrowie globalne i aktualne wyzwania naukowe", skierowane  do uczestników prestiżowego projektu WUM MD PhD, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020 we współpracy z wykładowcami zagranicznymi. 

Gościem specjalnym tegorocznych warsztatów był prof. Juan Diego Zamudio Padilla z National University of San Marcos w Peru, który poprowadził zajęcia dotyczące zarządzania ochroną zdrowia w ujęciu globalnym. Ponadto omawiane były zagadnienia dot. podstaw zdrowia publicznego i promocji zdrowia w kontekście międzynarodowym, jak również aktualnych wyzwań naukowych z zakresu medycyny stylu życia. Uczestnicy projektu zrealizowali także cykl seminariów poświęconych najnowszym doniesieniom związanych ze zdrowiem globalnym.

W ramach zapoczątkowanej współpracy z prof. Juan Diego Zamudio Padilla pracownicy Zakładu (planują rozpoczęcie wspólnej międzynarodowej inicjatywy badawczej w zakresie zdrowia publicznego.

Strony