Jesteś tutaj

Newsletter

Wizyta na Uniwersytecie w Heidelbergu

Program Erasmus Plus stwarza doskonałą okazję do wymiany  nie tylko studenckiej, ale także kadry akademickiej, tym razem uczestniczyła w niej dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego,  odwiedzając jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie (założony w 1386 roku). W czasie wizyty skoncentrowano się na wykładach dla studentów (Master of Science in International Health), które odbywają się w Heidelberg Public Health Institute, kierowanym przez prof. Olafa Horstick. Bezpośrednim koordynatorem wizyty była dr Pauline Grys, absolwentka sinologii i ekonomii, zaangażowana w badania nad komunikacją społeczną w sytuacjach związanych z zagrożeniami chorobami, głównie zakaźnymi. Wykład polskiego epidemiologa pt. “Emerging and re-emerging diseases – influenza as the last uncontrolled plague of the human kind” został przyjęty z dużym zainteresowaniem słuchaczy, stając się przyczynkiem do ożywionej dyskusji uczestników pochodzacych z całego świata (m.in. Ghany, Iraku, Nigerii, Indii, Ekwadoru, Brazylii). Niezmiernie interesująca była wizyta w Niemieckim Instytucie Raka, a także poznanie zasad kształcenia przed- i podyplomowego  w Niemczech. Natomiast wizyta w starej części Uniwersytetu wzbudziła podziw,  bo w sala wykładowych i laboratoriach  pracowało kilkudziesięciu (!) laureatów Nagrody Nobla, którzy przynajmmniej jeden etap kariery zrealizowali w Heidelbergu (m.in. Robert Koch (za badania nad gruźlicą, 1905) oraz Harald zur Hausen (za odkrycie roli wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w etiologii raka szyjki macicy, 2008). Miasto urzeka swoją unikatową atmosferą, zwłaszcza w grudniu, gdy jest świątecznie przystrojone, a dni słoneczne (sprzyjające wędrówce po “ścieżce filozofów”) przeplatają się z tymi typowo zimowymi…


13 th International Conference Advances in Pneumology , Drezno, 3-4 listopada 2017 roku

Zgodnie z szacunkami WHO jedną z głównych przyczyn chorobowości na świecie, obok chorób układu krążenia, są choroby układu oddechowego. Zespół Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM zaprezentował na konferencji aktualne polskie dane na temat epidemiologii wybranych schorzeń układu oddechowego: aspergilozy, legionelozy (prezentacje autorstwa dr Ireny Kosińskiej oraz dr Patryka Tarki), zapaleń naczyń (dr Krzysztof Kanecki), a także zachowań prozdrowotnych pacjentów po przeszczepieniu narządu (dr Anna Jagielska), jakości życia pacjentów z POChP (mgr Magdalena Bogdan), wykonawstwa szczepień u noworodków (dr hab. Aneta Nitsch-Osuch). Spotkanie było okazją do wymiany opinii na temat funkcjonowania opieki koordynowanej w Polsce i w Niemczech oraz przyczynkiem do nawiązania współpracy w zakresie medycyny pracy.


Wykład otwaty “Bezpieczeństwo pacjenta – aktualne aspekty kliniczne i prawne w Polsce i na świecie”

Podobnie jak w poprzednim roku akademickim, 6 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie inagurujące cykl wykładów poświęconych aktualnym problemom zdrowia publicznego. Tym razem wiodącym zagadnieniem było szerokopojęte bezpieczeństwo pacjenta. Szacuje się, że u 10% hospitalizowanych dochodzi do tzw. zdarzeń niepożądanych (np. zakażeń szpitalnych), a połowie z nich można było zapobiec. Wskazuje to na potrzebę edukacji w tym zakresie – i to zarówno na etapie kształcenia  przed-  jak i podyplomowego. Bardzo nas cieszy, że wykład zgomadził ponad 100 słuchaczy, bo przekazane informacje były niezmiernie interesujące i praktyczne. Autorem wykładu był ekspert Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, pan doktor Piotr Daniluk, który jest także absolwentem naszej Alma Mater.


Profilaktyka zakażeń w szpitalu

W dniu 26 października 2017 roku odbyła się, już po raz drugi, konferencja zorganizowana przy współudziale dyrekcji Szpitala im. Św. Rodziny w Warszawie oraz Oddziału Mazowieckiego Polskiego  Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego poświęcona problematyce zakażeń szpitalnych.

Konferencję otworzył wykład prof. Lidii Brydak z Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny, która podkreśliła, iż grypa może być groźnym zakażeniem szpitalnym, dlatego należy pamiętać o szczepieniach pacjentów oraz  personelu medycznego.

Kolejny prelegent, dr n. med. Patryk Tarka z Zakładu Medycny SpołecznjeiI Zdrowia Publicznego WUM, omówił aktualne zalecenia WHO w zakresie profilaktyki zakażenia miejsca operowanego, najczęstszej postaci zakażeń szpitalnych w oddziałach zabiegowych.

Spotkanie zakończyło wystąpienie dr Piotra Daniluka z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, który zwrócił uwagę na bardzo ważny problem szeroko pojętego bezpieczeństwa pacjenta.
W spotkaniu uczestniczył zarówno personel medyczny szpitala, jak i nasi studenci, było więc doskonałą okazją do dyskusji i platformą wymiany poglądów.


„Lekarze dają przykład” – szczepienia przeciw grypie w Naczelnej Izbie Lekarskiej

Posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 15 września 2017 roku było szczególnie interesujące przede wszystkim dlatego, iż odbyło się spotkanie z ministrem zdrowia dr. Konstantym Radziwiłłem. Uczestnicy spotkania mogli także zaszczepić się bezpłatnie przeciw grypie, a tym samym aktywnie wziąć udział w akcji „Lekarze dają przykład”, promującej szczepienia ochronne jako najskuteczniejszą i bezpieczną metodę profilaktyki chorób zakaźnych. Aktualne rekomendacje dotyczące profilaktyki grypy przedstawiła dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, podkreślając iż nadal to właśnie rekomendacja lekarza jest głównym czynnikiem skłaniającym pacjentów do wykonania szczepienia.


Debata Flu Forum – ponownie w Sejmie RP

W dniu 14 września 2017 roku w po raz kolejny spotkali się lekarze, pacjenci, a także przedstawiciele samorządów, by omawiać problemy związane z grypą i  jej profilaktyką.  Debata zorganizowana została w Sejmie RP dzięki współpracy  Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG) z Parlamentarnym Zespołem ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki

Niestety, stan zaszczepienia Polaków przeciw grypie pozostaje nadal na bardzo niskim poziomie (3,4%), co jest powodem do niepokoju, biorąc pod uwagę znaczenie grypy i powikłań dla pacjentów i dla zdrowia publicznego.
Gościem specjalnym debaty był dr George Kassianos, przewodniczący British Global & Travel Health Association w Wielkiej Brytanii, kraju o najwyższym poziomie wyszczepialności przeciw grypie w Europie. 

W dyskusjji głos zabrali m.in. prof. Adam Antczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (przewodniczący Rady Naukowej OPZG), prof. Lidia Brydak, kierownik Karjowego Ośrodka ds Grypy w NIZP-PZH, Główny Inspektor Sanitarny – Marek Posobkiewicz, posłanka Lidia Gądek, a także eksperci z WUM: dr hab. Ernest Kuchar (kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziłem Obserwacyjnym) oraz dr hab. Aneta Nitsch-Osuch (kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego).
Miłym akcentem było wręczenie nagród Flu Fighter, które przyznawane są instytucjom najbardziej zaangażowanym w promowanie szczepień przeciw grypie, w tym roku laureatami nagrody były m.in. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz Polskie Towarzystwo Chorób Płuc.

Można też było zaszczepić się przeciw grypie, co wielu uczestników bez wahania uczyniło.

Epidemiolog w liceum

W dniu 4 września 2017 roku odbył się wykład dr hab. n. med. Anety Nitsch-Osuch, kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, w XVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, adresowany do uczniów trzech szkół, które objęte są Programem Patronackim WUM. Wykład dotyczył problemów epidemiologicznych, ważnych dla indywidualnych pacjentów, ale także zdrowia publicznego, zwiazanych z pojawieniam się nowych i rozprzestrzenianiem wcześniej zannych chorób zakaźnych (ang. emerging and re-emerging diseases). Licealiści z zainteresowaniem wysłuchali informacji w jaki sposób zmiany ekosystemu (w tym np. ocieplenie klimatu), czynniki demograficzne (np. migracje), a także paradoksalnie postęp biotechnologiczny mogą wpływać niekorzystnie na rozpowszechnienie schorzeń. Poruszony został też temat antybiotykooporności oraz konieczności kontynuowania powszechnych programów szczepień ochronnych. Na zakończenie słuchacze zostali zaproszeni na wykłady otwarte prowadzone w Zakładzie.

Link do relacji z wykładu: https://www.wum.edu.pl/2017-09-05-wyklad-dr-hab-anety-nitsch-osuch-w-ramach-programu-patronackiego

Zapisz

Kongres Zdrowia Publicznego w Bangkoku

W dniach 5-7 lipca 2017 roku odbywał się już czwarty Międzyanrodowy Kongres Zdrowia Publicznego,w którym uczestniczyli specjaliści i przedstawiciele rządów z całego świata, na zaproszenie organizatorów, Polskę reprezentowała dr hab. n.med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakadu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, prezentując wykład poświęcony szczepieniom przeciw grypie wśród polskich pacjentów należących do klinicznych grup ryzyka, a także opisując działania, jakie w naszym kraju są podejmowane w celu zwiększenia niskiego stanu zaszczepienia przeciw grypie w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.
Kongres był okazją do wymiany podlądów i dobrych praktyk związanych z problemami zdrowia publicznego, które okazują się być po części podobne (np. narastająca aktywność ruchów antyszczepionkowych), a po części – znacząco odmienne, co zależy np. od warunków sanitarno-epidemiologicznych i klimatycznych (np. zagrożenia związane z zachorowaniami na dengę czy malarię).
Uczestnicy mieli okazję do nawiązania naukowych i koleżeńskich kontaktów -  zarówno podczas kongresu, jak i dodatkowych atrakcji, takich jak zwiedzanie “kraju Buddy” czy delektowanie się przysmakami tajskiej kuchni podczas wspólnych posiłków w czasie  i po konferencji.


Fotorelacja z konferencji: http://www.publichealth-conference.org/photo-gallery.html


Wizyta studyjna w Norwegian Institute of Public Health w Bergen

W dniach 26-30 czerwca 2017 roku dr inż. Katarzyna Okręglicka i mgr Magdalena Bogdan z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Pub;iczneho WUM oraz dr n. o zdr. Piotr Samel-Kowalik z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM uczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej na zaproszenie prof. Leif Aarø z Norwegian Institute of Public Health w Bergen.
W ramach wizyty uczestnicy mieli wyjątkową okazję zapoznać się z obszarem i wynikami badań światowej sławy naukowców: prof. Stein Emil Vollset przedstawił wyniki badania The Global Burden of Disease Study (GBD) i możliwości ich wizualizacji, a  dyrektor Uniwersytetu w Bergen, prof. Oddrun Samdal, omówiła możliwości badań i współpracy w obszarze promocji zdrowia, prof. Grethe Tell, kierownik Department of Global Public Health and Primary Care Uniwersytetu w Bergen, przedstawiła możliwości wykorzystania danych i wyników pochodzących z badania Hordaland Health Survey (HUSK). Ostatniego dnia uczestnicy mieli niezwykłą przyjemność dyskusji z prof. Maurice Mittelmark na temat możliwości realizacji projektów w tej dziedzinie w różnych krajach, w tym także w Polsce.
Podczas pobytu wymieniono doświadczenia na temat prowadzenia badań, realizacji lokalnych i globalnych projektów pozwalających na poprawę stanu zdrowia społeczeństw. Mimo napiętego planu spotkań udało się również odbyć wycieczkę po przepięknych fiordach.

Uczestnicy byli pod wrażeniem gościnności i serdeczności organizatorów wizyty oraz ich chęci dzielenia się doświadczeniami. Mamy również nadzieję, że wizyta będzie początkiem owocnej współpracy pomiędzy naszą Uczelnią a Norwegian Institute of Public Health i Uniwersytetem w Bergen.


Konferencja w Genewie – zapobieganie zakażeniom szpitalnym

W dniach 20 - 23 czerwca 2017 roku odbyła się w Genewie  IV Konferencja Zapobiegania i Kontroli Zakażań.  Miejsce nieprzypadkowe, bowiem w mieście znajduje się siedziba Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a także szpital, w którym praktykuje Profesor Didier Pittet, światowej sławy epidemiolog, twórca Pierwszego Globalnego Programu Bezpieczeństwa Pacjenta: "Clean Care is Safer Care". Profesor Didier Pittet właśnie w Genewie wdrożył  swój program, odnosząc później wielki światowy sukces, czego skutkiem było stworzenie dla WHO międzynarodowego planu walki z zakażeniami szpitalnymi. To wieloaspektowa strategia oparta na edukacji, dostrzeżeniu okazji do praktykowania higieny rąk oraz informacji zwrotnej na temat postępowania personelu. Kluczową rolę odegrało w niej wprowadzenie preparatów do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu w miejscu sprawowania opieki nad chorym, zamiast mycia rąk wodą z mydłem.  Konferencja gościła ponad 1000 uczestników z 100 krajów. Polskę reprezentował adiunkt Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, dr n. med. Patryk Tarka, który miał niepowtarzalną okazję spotkania profesora Pittet (na zdjęciu), a dzięki temu spotkaniu i konferencji nasi studenci uzyskają jeszcze bardziej aktualną wiedzę na temat znaczenia tej tak prostej, a jakże ważnej dla bezpieczeństwa pacjenta procedury (dezynfekcji rąk).


Strony