Jesteś tutaj

Newsletter

Konferencja „Czyste ręce ratują życie. Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego”

W dniu 8 maja 2018 roku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Czyste ręce ratują życie”, organizowana przez Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, objęta honorowym patronatem JM Rektora WUM oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Tegoroczna konferencja skoncentrowana była wokół tematyki związanej z profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem zakażeń miejsca operowanego, które rozpoznawane są u 313 milionów pacjentów rocznie w skali globalnej i są jedną z najczęstszych postaci zakażeń szpitalnych w Polsce.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Władz Rektorskich i Dziekańskich naszej Uczelni: prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Paweł Włodarski - Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Prodziekan I WL ds. studenckich I, II i III roku i dr hab. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu.
Wśród znamienitych gości znaleźli się też dr Izabela Kucharska - zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Andrzej Wojtczak – wieloletni przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, prof. Lidia Brydak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, dr Agnieszka Chojecka – kierownik Laboratorium Zakładu Bakteriologii PZH, dr hab. Dorota Cianciara z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz kierownik Katedry Medycyny Społecznej WUM – dr hab. Piotr Tyszko.
Wykłady wygłosili: dr Izabela Kucharska z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, omawiając aktualną sytuację epidemiologiczną zakażeń szpitalnych w Polsce,dr hab. Ernest Kuchar i dr Monika Wanke-Rytt z Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM, odpowiadając na pytanie, czy możemy jeszcze zapobiec szerzeniu się antybiotykoodporności,  dr Piotr Daniluk z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, wskazując na przykłady roszczeń pacjentów związane z zakażeniami szpitalnymi. Pani r hab. Ewa Wolniewicz-Romejko z II Kliniki Położnictwa WUM podzieliła się swymi doświadczeniami dotyczącymi profilaktyki zakażeń związanych z cięciem cesarskim, dr hab. Maciej Kosieradzki, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM, wskazał w jaki sposób można skutecznie zminimalizować ryzyko zakażeń szpitalnych w szczególnej grupie pacjentów poddawanych przeszczepieniom, dr Patryk Tarka z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM oraz dr hab. Aneta Nitsch Osuch z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM omówili aktualne rekomendacje WHO dotyczące zakażeń spzitalnych.
Na zakończenie, dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, dziękując gościom, wykładowcom, sponsorowi oraz członkom Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, Zespołowi Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego za zaangażowanie i pomoc w organizacji konferencji – zaprosiła wszystkich na jej kolejną edycję za rok, również w maju, bo przecież Światowy Dzień Higieny Rąk obchodzony jest co roku 5 maja.


Jubileusz 5 - lecia Ogólnopolskiego programu Zwalczania Grypy

10 kwietnia 2018 w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyło się spotkanie Flu Meeting, poświęcone problematyce profilaktyki grypy w naszym kraju. Dokonano podsumowania mijającego sezonu epidemicznego, zwracając uwagę na fakt, iż zgłoszonych zachorowań na grypę, jak i hospitalizacji oraz zgonów z powodu choroby i jej powikłań było więcej niż w poprzednim sezonie. Posumowano pięć lat aktywności związanych z promowaniem szczepień przeciw grypie wśród pacjentów, pracowników medycznych, pracodawców i wielu innych grup, dla których ta metoda profilaktyki jest wskazana, korzystna i potrzebna.  Podkreślono także, że rzadko programy profilaktyczne kontynuowane są dłużej niż dwa lata, tym większym sukcesem są działania OPZG. Z okazji jubileuszu członkowie Rady Naukowej OPZG otrzymali z rąk Głównego Inspektora Sanitarnego, pana Marka Posobkiewicza, prestiżowe wyróżnienie – medal „Flu Fighter” za wieloletnią działalność i budowanie świadomości społeczeństwa na temat istotności szczepień. Wśród wyróżnionych znaleźli się: prof. Adam Antczak (przewodniczący Rady Naukowej, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), prof. Joanna Chorostowska-Wynimko (dyrektor ds. naukowych Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc), dr hab. Andrzej Ciszewski (Instytut Kardiologii), dr hab. Ernest Kuchar (kierownik Kliniki Pediatrii, II WL WUM) oraz dr hab. Aneta Nitsch-Osuch (kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego I WL WUM).

Jubileusz 5 - lecia Ogólnopolskiego programu Zwalczania Grypy - folder


Dr hab. Piotr Tyszko oraz dr hab. Aneta Nitsch-Osuch z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego powołani przez Ministra Zdrowia do prezydium Rady Sanitarno-Epidemiologicznej

W dniu 4 grudnia 2017 roku Minister Zdrowia powołał do prezydium Rady Sanitarno-Epidemiologicznej pana dr hab. n. med. Piotra Tyszko do pełnienia fukcji przewodniczącego oraz panią dr hab. n. med. Anetę Nitsch-Osuch do pełnienia funkcji sekretarza w kadencji 2017-2020.

Rada Sanitarno-Epidemiologiczna jest organem doradczym i opiniodawczym Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawach objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rada składa się z przewodniczącego, sekretarza i 15 członków, których powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, spośród pracowników nauki i osób posiadających wybitne przygotowanie praktyczne z dziedziny sanitarno-epidemiologicznej.
Do kompetencji Rady należy m.in. opiniowanie polskiego program szczepień ochronnych, a także wyrażanie opinii w obszarach związanych z bezpieczeństwem żywności, suplementów diety, zagrożeniami środowiskowymi.


Więcej o zadanich Rady Sanitarno-Epidemiologicznej w kwartalniku Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2018; str. 40


Wizyta na Uniwersytecie w Heidelbergu

Program Erasmus Plus stwarza doskonałą okazję do wymiany  nie tylko studenckiej, ale także kadry akademickiej, tym razem uczestniczyła w niej dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego,  odwiedzając jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie (założony w 1386 roku). W czasie wizyty skoncentrowano się na wykładach dla studentów (Master of Science in International Health), które odbywają się w Heidelberg Public Health Institute, kierowanym przez prof. Olafa Horstick. Bezpośrednim koordynatorem wizyty była dr Pauline Grys, absolwentka sinologii i ekonomii, zaangażowana w badania nad komunikacją społeczną w sytuacjach związanych z zagrożeniami chorobami, głównie zakaźnymi. Wykład polskiego epidemiologa pt. “Emerging and re-emerging diseases – influenza as the last uncontrolled plague of the human kind” został przyjęty z dużym zainteresowaniem słuchaczy, stając się przyczynkiem do ożywionej dyskusji uczestników pochodzacych z całego świata (m.in. Ghany, Iraku, Nigerii, Indii, Ekwadoru, Brazylii). Niezmiernie interesująca była wizyta w Niemieckim Instytucie Raka, a także poznanie zasad kształcenia przed- i podyplomowego  w Niemczech. Natomiast wizyta w starej części Uniwersytetu wzbudziła podziw,  bo w sala wykładowych i laboratoriach  pracowało kilkudziesięciu (!) laureatów Nagrody Nobla, którzy przynajmmniej jeden etap kariery zrealizowali w Heidelbergu (m.in. Robert Koch (za badania nad gruźlicą, 1905) oraz Harald zur Hausen (za odkrycie roli wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w etiologii raka szyjki macicy, 2008). Miasto urzeka swoją unikatową atmosferą, zwłaszcza w grudniu, gdy jest świątecznie przystrojone, a dni słoneczne (sprzyjające wędrówce po “ścieżce filozofów”) przeplatają się z tymi typowo zimowymi…


13 th International Conference Advances in Pneumology , Drezno, 3-4 listopada 2017 roku

Zgodnie z szacunkami WHO jedną z głównych przyczyn chorobowości na świecie, obok chorób układu krążenia, są choroby układu oddechowego. Zespół Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM zaprezentował na konferencji aktualne polskie dane na temat epidemiologii wybranych schorzeń układu oddechowego: aspergilozy, legionelozy (prezentacje autorstwa dr Ireny Kosińskiej oraz dr Patryka Tarki), zapaleń naczyń (dr Krzysztof Kanecki), a także zachowań prozdrowotnych pacjentów po przeszczepieniu narządu (dr Anna Jagielska), jakości życia pacjentów z POChP (mgr Magdalena Bogdan), wykonawstwa szczepień u noworodków (dr hab. Aneta Nitsch-Osuch). Spotkanie było okazją do wymiany opinii na temat funkcjonowania opieki koordynowanej w Polsce i w Niemczech oraz przyczynkiem do nawiązania współpracy w zakresie medycyny pracy.


Wykład otwaty “Bezpieczeństwo pacjenta – aktualne aspekty kliniczne i prawne w Polsce i na świecie”

Podobnie jak w poprzednim roku akademickim, 6 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie inagurujące cykl wykładów poświęconych aktualnym problemom zdrowia publicznego. Tym razem wiodącym zagadnieniem było szerokopojęte bezpieczeństwo pacjenta. Szacuje się, że u 10% hospitalizowanych dochodzi do tzw. zdarzeń niepożądanych (np. zakażeń szpitalnych), a połowie z nich można było zapobiec. Wskazuje to na potrzebę edukacji w tym zakresie – i to zarówno na etapie kształcenia  przed-  jak i podyplomowego. Bardzo nas cieszy, że wykład zgomadził ponad 100 słuchaczy, bo przekazane informacje były niezmiernie interesujące i praktyczne. Autorem wykładu był ekspert Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, pan doktor Piotr Daniluk, który jest także absolwentem naszej Alma Mater.


Profilaktyka zakażeń w szpitalu

W dniu 26 października 2017 roku odbyła się, już po raz drugi, konferencja zorganizowana przy współudziale dyrekcji Szpitala im. Św. Rodziny w Warszawie oraz Oddziału Mazowieckiego Polskiego  Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego poświęcona problematyce zakażeń szpitalnych.

Konferencję otworzył wykład prof. Lidii Brydak z Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny, która podkreśliła, iż grypa może być groźnym zakażeniem szpitalnym, dlatego należy pamiętać o szczepieniach pacjentów oraz  personelu medycznego.

Kolejny prelegent, dr n. med. Patryk Tarka z Zakładu Medycny SpołecznjeiI Zdrowia Publicznego WUM, omówił aktualne zalecenia WHO w zakresie profilaktyki zakażenia miejsca operowanego, najczęstszej postaci zakażeń szpitalnych w oddziałach zabiegowych.

Spotkanie zakończyło wystąpienie dr Piotra Daniluka z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, który zwrócił uwagę na bardzo ważny problem szeroko pojętego bezpieczeństwa pacjenta.
W spotkaniu uczestniczył zarówno personel medyczny szpitala, jak i nasi studenci, było więc doskonałą okazją do dyskusji i platformą wymiany poglądów.


„Lekarze dają przykład” – szczepienia przeciw grypie w Naczelnej Izbie Lekarskiej

Posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 15 września 2017 roku było szczególnie interesujące przede wszystkim dlatego, iż odbyło się spotkanie z ministrem zdrowia dr. Konstantym Radziwiłłem. Uczestnicy spotkania mogli także zaszczepić się bezpłatnie przeciw grypie, a tym samym aktywnie wziąć udział w akcji „Lekarze dają przykład”, promującej szczepienia ochronne jako najskuteczniejszą i bezpieczną metodę profilaktyki chorób zakaźnych. Aktualne rekomendacje dotyczące profilaktyki grypy przedstawiła dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, podkreślając iż nadal to właśnie rekomendacja lekarza jest głównym czynnikiem skłaniającym pacjentów do wykonania szczepienia.


Debata Flu Forum – ponownie w Sejmie RP

W dniu 14 września 2017 roku w po raz kolejny spotkali się lekarze, pacjenci, a także przedstawiciele samorządów, by omawiać problemy związane z grypą i  jej profilaktyką.  Debata zorganizowana została w Sejmie RP dzięki współpracy  Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG) z Parlamentarnym Zespołem ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki

Niestety, stan zaszczepienia Polaków przeciw grypie pozostaje nadal na bardzo niskim poziomie (3,4%), co jest powodem do niepokoju, biorąc pod uwagę znaczenie grypy i powikłań dla pacjentów i dla zdrowia publicznego.
Gościem specjalnym debaty był dr George Kassianos, przewodniczący British Global & Travel Health Association w Wielkiej Brytanii, kraju o najwyższym poziomie wyszczepialności przeciw grypie w Europie. 

W dyskusjji głos zabrali m.in. prof. Adam Antczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (przewodniczący Rady Naukowej OPZG), prof. Lidia Brydak, kierownik Karjowego Ośrodka ds Grypy w NIZP-PZH, Główny Inspektor Sanitarny – Marek Posobkiewicz, posłanka Lidia Gądek, a także eksperci z WUM: dr hab. Ernest Kuchar (kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziłem Obserwacyjnym) oraz dr hab. Aneta Nitsch-Osuch (kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego).
Miłym akcentem było wręczenie nagród Flu Fighter, które przyznawane są instytucjom najbardziej zaangażowanym w promowanie szczepień przeciw grypie, w tym roku laureatami nagrody były m.in. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz Polskie Towarzystwo Chorób Płuc.

Można też było zaszczepić się przeciw grypie, co wielu uczestników bez wahania uczyniło.

Epidemiolog w liceum

W dniu 4 września 2017 roku odbył się wykład dr hab. n. med. Anety Nitsch-Osuch, kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, w XVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, adresowany do uczniów trzech szkół, które objęte są Programem Patronackim WUM. Wykład dotyczył problemów epidemiologicznych, ważnych dla indywidualnych pacjentów, ale także zdrowia publicznego, zwiazanych z pojawieniam się nowych i rozprzestrzenianiem wcześniej zannych chorób zakaźnych (ang. emerging and re-emerging diseases). Licealiści z zainteresowaniem wysłuchali informacji w jaki sposób zmiany ekosystemu (w tym np. ocieplenie klimatu), czynniki demograficzne (np. migracje), a także paradoksalnie postęp biotechnologiczny mogą wpływać niekorzystnie na rozpowszechnienie schorzeń. Poruszony został też temat antybiotykooporności oraz konieczności kontynuowania powszechnych programów szczepień ochronnych. Na zakończenie słuchacze zostali zaproszeni na wykłady otwarte prowadzone w Zakładzie.

Link do relacji z wykładu: https://www.wum.edu.pl/2017-09-05-wyklad-dr-hab-anety-nitsch-osuch-w-ramach-programu-patronackiego

Zapisz

Strony