Jesteś tutaj

Newsletter

Wykłady dr n. med. Krzysztofa Kaneckiego w Charite-Universitatsmedizin w Berlinie

W dniach 21-18 maja 2017 roku pan dr n. med. Krzysztof Kanecki uczestniczył w wymianie nauczycieli akademickich Erasmus Plus i wygłosił wykłady w Berlin School of Public Health. W trakcie pobytu zaprezentowane zostały najnowsze publikacje Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, w ramach modułu dydaktycznego poświeconego profilaktyce i promocji zdrowia.  Ponadto, pobyt w Berlinie był okazją uczestnictwa w wykładach i prezentacjach  prowadzonych przez światowej sławy wykładowców oraz specjalistów w zakresie zdrowia publicznego. Podczas pobytu wymieniowo doświadczenia na temat badań nad chorobami rzadkimi. Miła atmosfera w trakcie pobytu, uczestnictwo w dyskusjach naukowych, ciepłe przyjecie to niewątpliwe atuty pobytu w tym renomowanym ośrodku naukowym.


Konferencja z okazji Światowego Dnia Higieny Rąk

9 maja 2017 roku odbyła się konferencja  „Czyste ręce ratują życie” zorganizowana przez Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM wspólnie z Polskim Towarzystwem Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Polskim Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora naszej Uczelni oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Zaproszenie organizatorów przyjął m. in. Dziekan I Wydziału Lekarskiego - prof. Paweł Włodarski, który wyraził się z uznaniem o idei spotkania, którą jest promocja działań prozdrowotnych i poszerzanie wiedzy. Zapewnił także, że Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby zwiększyć świadomość studentów dotyczącą zasad higieny rąk.

Grono prelegentów stanowili: dr n. med. Izabela Kucharska - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, dr n. med. Paulina Karwowska – Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, prof. Grażyna Młynarczyk z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM, prof. Lidia Brydak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny, dr hab. Teresa Jackowska - konsultant krajowy ds. pediatrii, dr Piotr Daniluk z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, dr Patryk Tarka i dr hab. Aneta Nitsch – Osuch z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM oraz Karolina Twardowska – studentka naszej Uczelni.
Konferencja zgromadziła 120 uczestników z kraju, wśród których byli lekarze, przedstawiciele Państwowej inspekcji Sanitarnej, a także studenci WUM.

Spotkanie udowodniło, że wydawałoby się tak zwykły temat jak higiena rąk ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego, a także odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu szerzenia się drobnoustrojów wieloopornych. Wybitni wykładowcy oraz słuchacze z entuzjazmem przyjęli projekt edukacyjny naszych studentów „Lekcja kontra infekcja” adresowany do społeczności lokalnej, a promującej zasady higieny rąk, z uznaniem wypowiadano się także o nowatorskim podejściu do nauczania tej tematyki studentów naszej Uczelni.
Sukces spotkania sprawił, iż zgromadzeni zgodzili się, że konferencja powinna mieć charakter cykliczny, tak więc – do zobaczenia za rok!

Szczepienia ochronne u dorosłych Polaków, czyli o rozbieżności pomiędzy doskonałymi zaleceniami a ich realizacją – wypowiedź dr hab. n. med. Anety Nitsch-Osuch dla World Association for Infectious Diseases and Immunological Disorders (WAidid)

Problematyka szczepień ochronnych u dorosłych, wpisująca się w strategię „life long approach to vaccinations”, jest coraz popularniejsza na świecie i zajmują się nią wiodące gremia eksperckie, włączając np. Światową Organizację Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO), Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych (ang. European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) oraz Światowe Stowarzyszenie Chorób Zakaźnych i Schorzeń Immunologicznych (ang. World Association for Infectious Diseases and Immunological Disorders, WAidid). Niestety, Polska jest przykładem kraju, w którym pomimo dobrych zaleceń oficjalnych, zawartych np. w Programie Szczepień Ochronnych (PSO), ich realizacja pozostawia wiele do życzenia. Jest to więc doskonały  i smutny przykład, jak bardzo trudno, z różnych przyczyn, przejść od teorii do praktyki. Przykładów nie trzeba długo szukać – rekomendacje dotyczące szczepienia przeciw grypie są liczne i jednoznaczne, jedne z najlepszych i najszerszych w Europie, a stan zaszczepienia populacji generalnej wynosi < 3,5%...

Na zaproszenie WAidid, dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, wskazała możliwe metody zwiększenia popularności i wykonawstwa szczepień u dorosłych: zapewnienie finansowania oraz zaangażowanie w promocję pracowników ochrony zdrowia.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7t0yMWi9m8E


Wielkanocna i radosna zbiórka prezentów dla dzieci

W odpowiedzi na zaproszenie JM Rektora, Zespół Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego zaangażował się w zbiórkę darów dla dzieci z Domu Dziecka nr 15 im. ks. Baudouina mieszczącego się przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie. Mamy nadzieję, że drobne upominki w postaci m.in. kolorowych i udekorowanych bajkowymi postaciami przyborów kosmetycznych okażą się przydatne i umilą codzienne rytuały małych podopiecznych. Atmosfera zbliżających się Świąt Wielkanocnych niewątpliwie sprzyja dzieleniu się z potrzebującymi.

Z okazji Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy naszym Studentom, Współpracownikom i Sympatykom życzyć, by nadchodzący czas był przepełniony spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem, który doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań, a nadchodząca wiosna wypełni słońcem Państwa życie osobiste i zawodowe.

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu - konferencja podsumowująca projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

W dniach 6 – 7 kwietnia 2017 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt Predefiniowany „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w której czynny udział wzięli pracownicy Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM: dr hab. n. med. Piotr Tyszko oraz mgr Magdalena Bogdan.

Podczas konferencji prezentowane były wyniki prac prowadzonych wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia, Światową Organizację Zdrowia oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Współpraca ta umożliwiła opracowanie i uruchomienie ponad trzyletniego Projektu Predefiniowanego poświęconego problemom społecznych nierówności w zdrowiu. Efektem wspólnych prac był zarówno raport dotyczący społecznych nierówności w zdrowiu w Polsce, jak i przygotowane po raz pierwszy w Polsce opracowanie nt. epidemiologicznej analizy różnic stanu zdrowia na poziomie powiatów. Wyniki trzyletnich badań wskazały na potrzebę wprowadzenia w Polsce map potrzeb zdrowotnych, na poziomie ogólnokrajowym jak i poszczególnych województw.

Pracownicy Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM przedstawili wyniki prac badawczych w zakresie m.in. marketingu społecznego i komunikacji w realizacji Narodowego Programu Zdrowia.

Flu Meeting, 6 kwietnia 2017

Jak co roku odbyło się spotkanie podsumowujące sezon grypowy w kraju, organizowane pod patronatem Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG). Liczba zgłaszanych rozpoznań grypy i podejrzeń zachorowań, jak i hospitalizacji z powodu choroby i jej powikłań systematycznie rośnie, co wskazuje na lepszą świadomość i częstszą diagnostykę, z drugiej jednak strony – stan zaszczepienia populacji generalnej jest bardzo niski (<4%). Ze względu na swój potencjał pandemiczny, grypa stanowi realne zagrożenie dla zdrowia publicznego. W spotkaniu wzięli udział m.in. wiceminister zdrowia Zbigniew Król, Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz, posłanka Lidia Gądek, członkowie Rady Naukowej OPZG: prof. Adam Antczak (prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) , dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz – Migas (kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej),  dr hab. n. med. Ernest Kuchar (kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM), dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch (kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM). Podczas konferencji przedstawiono rekomendacje dotyczące stosowania szczepionki czterowalentnej przeciw grypie oraz wręczono nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników gry edukacyjnej Flu Mania oraz dziennikarzy, którzy często i rzetelnie poruszają tematykę grypy. Okazało się też, że wśród uczestników dominowali zaszczepieni przeciw grypie w bieżącym i poprzednich sezonach – deklarację wykonanie szczepienia potwierdzano podniesieniem ręki, co uwidoczniono na zdjęciu.


Sympozjum w Barcelonie - cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i zespół metaboliczny u kobiet ciężarnych

W marcu  2017 roku odbyło się IX Międzynarodowe Sympozjum na temat cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz zespołu metabolicznego w ciąży (International Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome, and Pregnancy). W spotkaniu, które tym razem odbyło się w Barcelonie, udział wzięła doktorantka z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, mgr Aleksandra Kozłowska, prezentując doniesienie  pt. „Evaluation of physical activity and energy expenditure among patients in Gestational Diabetes Mellitus (GDM)”. Sympozjum cieszyło się dużym zainteresowaniem, również wystąpienia polskich naukowców gromadziły wielu słuchaczy. Na zdjęciach reprezentacja z Polski, na czele z  JM Rektorem WUM prof. dr hab. n. med. Mirosławem Wielgosiem oraz dr hab. n. med. Dorotą Bombą-Opoń w towarzystwie prof. Chittaranjan Narahari Purandare (FIGO President), dr Tahir Mahmood (President of EBCOG & Congress President) oraz Prof. Moshe Hod (DIPs President, Director of the Maternal Fetal Medicine Division at the Helen Schneider Women’s Hospital) oraz mgr Aleksandra Kozłowska.

Top Ten na I Wydziale Lekarskim - wyróżnienie naukowców o największym dorobku publikacyjnym

W dniu 11 stycznia 2017 roku na Radzie Wydziału wyróżniono uroczyście dziesięciu najbardziej kreatywnych i najczęściej publikujących naukowców I Wydziału Lekarskiego w latach 2013-2015. Dyplomy gratulacyjne wręczył Dziekan, prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski, a pamiątkowe wspólne zdjęcie uwieczniło miłą chwilę. Wśród wyróżnionych znaleźli się: prof. Grzegorz Opolski, prof.  Hanna Szajewska, prof. Rafał Płoski, prof. Krzysztof Filipiak, prof. Mirosław Wielgoś, prof. Urszula Demkow, prof. Marek Krawczyk, prof. Anna Członkowska, prof. Leszek Pączek i dr hab. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.Lista pracowników WUM  o największym dorobku publikacyjnym w latach 2013-2015.

Medal za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego dla prof. Longiny Kłosiewicz-Latoszek oraz dr hab. Piotra Tyszko

Niemal 360 absolwentów, którzy w roku akademickim 2015/2016 ukończyli studia na kierunku lekarskim I Wydziału Lekarskiego, odebrało dyplomy podczas LXXXII Promocji Lekarzy I WL, odbywającej się 13 grudnia 2016 roku w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie. Podczas dyplomatorium wręczono „Medal za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego”. Wśród nagodzonych byli wieloletni kierownicy Katedry Medycyny Społecznej WUM: prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek oraz dr hab. n. med. Piotr Tyszko . Sylwetki naukowe wyróżnionych przedstawił Prodziekan prof. Krzysztof Czajkowski, była to doskonała okazja do zapoznania się z dokonaniami i osiągnięciami laureatów, których praca przyczyniła się do dynamicznego rozwoju Katedry. Doniosłe i wzruszające wydarzenie stanowi  więc kolejną ciekawą kartę w historii medycyny społecznej, profilaktycznej i zdrowia publicznego.

Eksperci o problemie nierówności w zdrowiu

W dniu 8. grudnia w Biurze Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce odbyły się konsultacje eksperckie „Strategies aimed at reduction of social inequalities in health at local, regional and national level” z udziałem gościa specjalnego, Grahama Robertsona – eksperta WHO.

W spotkaniu wzięli udział: dr Paulina Karwowska – dyrektor Biura WHO w Polsce, Roman Kołek – wicemarszałek województwa opolskiego,  Dariusz Poznański, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego, MZ, Michał Marek – Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, MZ, prof. Bogdan Wojtyniak - zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, dr Roman Topór-Mądry – Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych UJ  oraz mgr Magdalena Bogdan, w zastępstwie za prof. Piotra Tyszko – Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, WUM.

Celem wizyty Grahama Robertsona było przeprowadzenie szeregu konsultacji z kluczowymi interesariuszami w Polsce w zakresie społecznych nierówności w zdrowiu oraz przygotowywanego przez ekspertów raportu zawierającego między
innymi rekomendacje odnośnie działań w zakresie zdrowia publicznego (także w świetle ustawy o ZP i Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020) i społecznych nierówności w zdrowiu na poziomie centralnym, regionalnym i samorządowym. Konsultacje dotyczyły realizacji Projektu Predefiniowanego w Zakresie Ograniczania Społecznych Nierówności w Zdrowiu realizowanego w ramach Programu operacyjnego PL-13.

Opracowała: mgr Magdalena Bogdan
Strony