Jesteś tutaj

Newsletter

Sukcesy zespołu Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Miło nam poinformować, że członkowie zespołu Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM zostali uhonorowali nagrodami JM Rektora WUM: dr  n. med. Tomasz Dzierżanowski za osiągnięcia naukowe, natomiast dr inż. Irena  Kosińska oraz lic. Katarzyna Łukaszewicz – za osiągnięcia organizacyjne.

Ponadto, z dumą zawiadamiamy, że dr n. med. Tomasz Dzierżanowski znalazł się na liście Liderów Naukowych WUM.

Sukcesy te wskazują na skuteczne zaangażowanie naszych pracowników w realizację zadań dydaktycznych  i naukowych ważnych dla Uczelni.

Webinarium o szczepieniach ochronnych w dobie COVID-19

W dniu 9 lipca 2020 roku odbyło się webinarium poświęcone szczepieniom ochronnym w dobie pandemii COVID-19, szczególnie zalecanych i wykonywanych u dzieci i dorosłych.

Gospodynią spotkania była prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, konsultant krajowy ds. pediatrii, a gościem dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM. W czasie spotkania, w którym uczestniczyło ponad 800 osób, podkreślono, że pandemia nie jest przeciwwskazaniem do szczepień, zarówno obowiązkowych jak i zalecanych.

Zgodnie ze stanowiskiem WHO z dnia 20 marca 2020 roku szczepienia priorytetowe w czasie pandemii to szczepienie przeciw grypie i przeciw pneumokokom, zalecane zwłaszcza u pacjentów z grup ryzyka. Zalecenia WHO są absolutnie zgodne z zaleceniami polskich ekspertów, którzy wskazują także na potrzebę szczepień przeciw krztuścowi. Przedstawiono także priorytety zmian w polskim programie szczepień ochronnych na najbliższe lata. Webinar emitowano na platformie e-medycyna.pl.

Przedstawiciele Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w Radzie Dyscypliny Nauk Medycznych WUM

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik ZMSiZP oraz dr hab. n. med. Karzysztof Kanecki, adiunkt Zakładu zostali wybrani do Rady Dyscyplin Naum Medycznych na kadencję 2021-2024 i będę reprezentować subdyscyplinę nauk przedklinicznych. Rada Dyscyplin Nauk Medycznych WUM liczy 50 członków, którzy są wybierani przez społeczność akademicką w danej dyscyplinie i subdyscyplinie spośród osób posiadających największy dorobek naukowych w latach poprzedzających wybór.

Mini-grant dla Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Rady Dyscyplin Nauk Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosiły wyniki tegorocznego konkursu na mini-granty studenckie. Wśród nagrodzonych w dziedzinie nauk medycznych znalazł się mgr Michał Henzler, student trzeciego roku kierunku lekarskiego, członek SKN Zarządzania w Ochronie Zdrowa przy Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Gratulujemy!

Michał Henzler, pod opieką dr n. ekon. Magdaleny Bogdan i wsparciu dr. hab. n. med. Anety Nitsch-Osuch, kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, od roku bada realizację standardów lekarskich wizyt profilaktycznych młodzieży w aglomeracji warszawskiej. Uzyskane dane ujawniają między innymi, że większość tzw. wizyt bilansowych trwa znacznie krócej niż zalecają to standardy, a lekarze skupiają się głównie na badaniu fizykalnym, ograniczając (a czasami pomijając) badanie podmiotowe oraz edukację prozdrowotną, które według standardów również są integralnymi elementami wizyty profilaktycznej.

Przyznane środki finansowe (8000 PLN)  pozwolą na rozszerzenie zakresu badań i zebranie danych reprezentatywnych dla całego kraju, być może również sformułowanie postulatów dotyczących ewentualnych zmian i udoskonaleń opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w skali ogólnopolskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kozłowskiej

W dniu 29 maja 2020 roku odbyła się obrona rozprawy doktorskiej magister Aleksandry Kozłowskiej z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM. Tytuł rozprawy brzmiał „ Zależność między żywieniem ciężarnej a przebiegiem ciąży fizjologicznej i powikłanej cukrzycą”. Obrona odbyła się „on-line” z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Promotorem pracy była dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń z I Katedry Położnictwa i Gienkologii WUM. Recenzentami pracy byli prof. dr hab. n. med. Agata Karowicz-Bilińska (z I Katedry Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi) oraz dr hab. n. med. Beata Banaszewska (z Katedry Ginekologii, Położnictwa, Onkologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu).

Na podstawie przeprowadzonego badania uzyskano następujące wyniki oraz wnioski. Spożycie większości składników mineralnych, witamin, energii oraz płynów przez pacjentki w ciąży fizjologicznej oraz powikłanej cukrzycą nie różniło się między sobą. W odniesieniu do rekomendowanych norm dieta kobiet ze wszystkich grup była niedoborowa w wiele składników odżywczych. W związku z tym, zasadne wydaje się prowadzenia skutecznego poradnictwa dietetycznego wśród kobiet w wieku prokreacyjnym oraz ciężarnych, w tym w ciąży powikłanej cukrzycą.  Ilość tkanki tłuszczowej matki w I trymestrze ciąży wydaje się wpływać na biometrię urodzeniową noworodka. Zależność ta może być przydatna w wyznaczeniu krytycznego poziomu tkanki tłuszczowej u kobiet w wieku prokreacyjnym, który może stanowić modyfikowalny czynnik ryzyka makrosomii. Jednocześnie zarówno poziom angiotensyny II we krwi pępowinowej, jak i poziom kopeptyny wydają się być związane z masą urodzeniową noworodków. Jednak znaczenie kliniczne tej obserwacji nie jest jasne i powinno być dalej badane.

Wśród licznych gości zgromadzonych on-line były m.in. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, w którym przeprowadzono badanie oraz prof. Longina Kłosiewicz-Latoszek, dyrektor naukowy Instytutu Żywności i Żywienia.

Warto zaznaczyć, że w związku a aktualną sytuacją epidemiologiczną, obrona doktoratu odbyła się z wykorzystaniem technologii online. Mimo nietradycyjnej formy, obrona ta przebiegła w bardzo uroczystej atmosferze, a praca została rekomendowana do wyróżnienia.

Wizyta studyjna w Norweskim Instytucie Zdrowia Publicznego realizowana w ramach projektu „Mobilność w szkolnictwie wyższym”

Zgodnie z decyzją Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzymał dofinansowanie w ramach Komponentu: Mobilność w szkolnictwie wyższym.  W ramach niniejszego programu troje pracowników Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, dr n. ekon. Magdalena Bogdan oraz dr n. inż. Katarzyna Okręglicka będzie miało możliwość realizacji wizyty studyjnej w Bergen w Norwegii.

 

Niniejsza wizyta odbędzie się na zaproszenie Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego, z którym pracownicy Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego kontynuują kilkuletnią już współpracę. W ramach licznych spotkań planowanych na początek września b.r. odbędą się konsultacje naukowe w ramach realizowanych przez obie instytucje projektów badawczych, a także kształcenia kadry akademickiej oraz potencjalnych możliwości kontynuacji dotychczasowej współpracy.

Projekt z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego z dofinansowaniem MNiSzW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) zakończyło ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach programu Doskonała Nauka. Celem programu Doskonała Nauka jest wsparcie podmiotów działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. W ramach programu WUM otrzymał dofinansowanie dla realizacji 4 projektów, w tym jeden to  Zagrożenia epidemiologiczne a zdrowie publiczne - wczoraj, dziś, jutro”, projekt złożony przez dr hab. Anetę Nitsch-Osuch, kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM (kwota dofinansowania: 125 386 PLN).

Pandemia COVID-19 tematem przewodnim MDW

Numer 2-4/2020 czasopisma WUM „Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie” poświęcony był głównie problematyce związanej z zakażeniami SARS-Cov-2 i wyzwaniami, które Uczelnia musiał podjąć w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie.

Wśród opublikowanych materiałów znalazły się również te przygotowane przez zespół Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, pod kierunkiem dr hab. n. med. Anety Nitsch-Osuch i dr n. med. Katarzyny Lewtak, dotyczące: stosowania masek ochronnych, znaczenia dystansowania społecznego czy realizacji szczepień ochronnych w czasie pandemii.

 

Numer 3/4/2020 MDW do pobrania >>>TUTAJ<<<.

PZWL wydaje monografię „Zakażenia krwiopochodne – profilaktyka”

W styczniu 2020 roku nakładem renomowanego Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich ukazała się monografia „Zakażenia krwiopochodne – profilaktyka” pod redakcją dr hab. n. med. Anety Nitsch-Osuch. Wśród autorów poszczególnych rozdziałów znaleźli się znamienici eksperci pracujący na co dzień w Państwowej Inspekcji Sanitarnej: dr Izabela Kucharska oraz mgr Anna Tymoczko, Krajowego Centrum ds. AIDS, dr Anna Marzec – Bogusławska, a także naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. Alicja Wiercińska-Drapało, dr hab. Ernest Kuchar, dr Martyna Szwejkowska, dr n. med. Patryk Tarka, dr n. med. Anna Jagielska.

Monografia opatrzona jest słowem wstępnym autorstwa dr hab. Piotra Tyszko, przewodniczącego Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, w którym czytamy m.in.: „pomimo znaczącej poprawy sytuacji epidemiologicznej, zakażenia krwiopochodne pozostają nadal niebez- pieczne, stanowiąc istotne zagrożenie w wymiarze jednostkowym oraz dla zdrowia publicznego.  Monografia, którą oddajemy do rąk Czytelników, stanowi kompendium współczesnej wiedzy na temat profilaktyki zakażeń krwiopochodnych, z uwzględnieniem profilaktyki swoistej i nie- swoistej, a także farmakoprofilaktyki. Przedstawione zostały w niej także aktualne zasady postępowania po ekspozycji na materiał biologiczny potencjalnie zakaźny w świetle obowiązujących w Polsce aktów prawnych. Monografia ta z pewnością okaże się przydatna i będzie mogła być wykorzystywana w trakcie kształcenia przed- i podyplomowego adeptów zawodów medycznych”.

 

Powołano Radę Sanitarno-Epidemiologiczną na XII kadencję

Minister Zdrowia powołał skład Rady Sanitarno-Epidemiologicznej na XII kadencję. W gronie 17 nowych członków Rady znaleźli się:  dr hab. Aneta Nitsch-Osuch (Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego), prof. Andrzej Horban (kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych) oraz dr hab. Barbara Piekarska (z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii UCK WUM).

Rada Sanitarno-Epidemiologiczna to organ doradczy i opiniodawczy Głównego Inspektora Sanitarnego. Osoby wchodzące w skład Rady są pracownikami nauki posiadającymi wybitne przygotowanie praktyczne w dziedzinie sanitarno-epidemiologicznej. Do najważniejszych zadań Rady należy opracowanie opinii i ekspertyz, opiniowanie projektów i przedsięwzięć w zakresie działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Członkowie Rady Sanitarno-Epidemiologicznej służą swoją wiedzą i doświadczeniem organom Inspekcji w ramach pełnego zakresu jej kompetencji,  ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących ograniczenia epidemii.


Strony