Jesteś tutaj

Newsletter

Habilitacja dr n. med. Patryka Tarki w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

W dniu 20.10.2021 roku Rada Dyscypliny Nauk Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na podstawie uchwały zawierającej opinię i ocenę dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr n. med. Patryka Tarki, podjętej przez Komisję habilitacyjną w składzie: dr hab. n. med. Anna Majewska – Warszawski Uniwersytet Medyczny, prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak – Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Alicja Wiercińska-Drapało – Warszawski Uniwersytet Medyczny, prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Mikiciuk-Olasik – Uniwersytet Medyczny w Łodzi (RDN), prof. dr hab. n. med. Jan Karczewski – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (RDN) , prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski – Uniwersytet Zielonogórski (RDN), prof. dr hab. n. biol. Wiesław Kaca – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (RDN), oraz w wyniku tajnego głosowania członków Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nadała dr n. med. Patrykowi Tarce stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne.

Najważniejsze wnioski z prac stanowiących rozprawę habilitacyjną to:

1.Parametry bakteriobójcze gotowych do użycia chusteczek dezynfekujących należy określić w badaniach nośnikowych z użyciem metody 4 polowej, oprócz testów zawiesinowych, ponieważ testy zawiesinowe nie symulują warunków, w których w praktyce stosowane są chusteczki dezynfekujące.

2.Bezdotykowy system dezynfekcji pomieszczeń oparty na zaawansowanych metodach utleniania AOPs (AOPs– Advanced Oxidation Processes) wykorzystujący synergistyczne połączenie nadtlenku wodoru i ozonu jest wykonalną metodą dezynfekcji, dodany do standardowych procedur mycia i dezynfekcji, może dodatkowo zmniejszyć ilość biologicznych czynników zakaźnych pominiętych podczas klasycznej procedury mycia i dezynfekcji.

3.Metody oparte na bioluminescencyjnym oznaczaniu adenozyno-5-trifosforanu (ATP) ze standardową wartością odcięcia nie nadają się do oceny skuteczności metody dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów.

Wykład inaugurujący zajęcia ze zdrowia publicznego

Serdecznie zapraszamy na inauguracyjny wykład w ramach zajęć ze zdrowia publicznego pt. „Rola e-zdrowia i telemedycyny w opiece zdrowotnej”. 

Wykład poprowadzi Pan dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego Medicover Polska. Wykład został zorganizowany przez Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego dla studentów rozpoczynających zajęcia ze zdrowia publicznego na III roku, ale zaproszenie kierujemy do wszystkich Państwa - Pracowników i Studentów naszej Alma Mater. Tematyka jest niezwykle ciekawa i aktualna, szczególnie w świetle  pandemii COVID-19 i coraz częstszego korzystania z możliwości, jakie zapewnia telemedycyna.

Wykład odbędzie się 20 października 2021 roku o godz. 16.00 na platformie MS Teams. Prosimy o połączenie się za pomocą kodu: ibq85cc.

 

Zachęcamy do udziału w wykładzie!

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

X Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

W dniach 8-10 października 2021 roku odbył się X Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Tradycyjnie, miejsce Kongresu był Wrocław. Spotkanie miało charakter hybrydowy i zgromadziło 200 uczestników, którzy wysłuchali wykładów i wzięli udział w warsztatach w formie stacjonarnej oraz 2200 osób pozostających on line.

W Kongresie uczestniczyli m.in. prof. Aneta Nitsch-Osuch (Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM) oraz dr hab. Jacek Sieńko (II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM), którzy odpowiedzieli na pytanie „Czy lekarz rodzinny i położnik są zawsze zgodni w kwestii szczepień kobiet w ciąży”. Przedstawiono najczęstsze wątpliwości i kontrowersje dotyczące tej ważnej procedury profilaktycznej w tym szczególnym okresie życia kobiety, wskazując na fakt, iż często przyczyną niewykonywania lub rezygnacji ze szczepień są sprzeczne opinie specjalistów.

Trzy dni kongresowe wypełnione były aktualnymi wykładami wybitnych polskich specjalistów i dotyczyły m.in. leczenia bólu (prof. Aleksandra Ciałkowska-Ryż), opieki nad pacjentem onkologicznym (prof. Mariusz Chabowski), zasad postępowania z pacjentami z chorobami pulmonologicznymi (prof. Adam Antczak), z cukrzycą (prof. Leszek Czupryniak). Nie zabrakło też tematu profilaktyki zakażeń pneumokokowych (prof. Jacek Wysocki) czy grypy (prof. Artur Mamcarz). Debatę na temat przyszłości POZ poprowadziła prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, prezes PTMR. Kolejny Kongres, na który czekamy z niecierpliwością, już za rok, we Wrocławiu!

Milion odwiedzin na stronie internetowej Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego!

Z dumą pragniemy podzielić się z Państwem radosną informacją, iż liczba odwiedzających stronę internetową Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego przekroczyła 1.000.000. Bardzo nas cieszy ogromna popularność tego źródła informacji o zajęciach dydaktycznych, Zespole, naszych aktywnościach badawczych, organizacyjnych i szkoleniowych. Strona ta powstała w czwartym kwartale roku 2016, a więc średnio odwiedzało ją rocznie 200.000 osób. Wspólnie jako Zespół dokładamy starań, by nasza strona internetowa była stale aktualizowana i zawierała interesujące i praktyczne w informacje.

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach to źródło informacji też będzie popularne, zwłaszcza, że od października 2021 roku wznawiamy pomysł cyklicznego zamieszczania najnowszych doniesień nt. pandemii COVID-19.

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszą stroną internetową i zapraszamy do kolejnych odwiedzin!

Wizyta studyjna na Uniwersytecie w Madrycie

W dniach 27 września – 1 października 2021 roku odbyła się wizyta studyjna na Wydziale Lekarskim Universidad Cumplutense de Madrid zrealizowana w ramach programu Erasmus Plus, w której uczestniczyła prof. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. W czasie spotkań z nauczycielami akademickimi oraz studentami omówiono dotychczasową współpracę pomiędzy uniwersytetami, zwracając uwagę na jej efektywność i bardzo pozytywne opinie wyrażane przez studentów (zarówno hiszpańskich, jak i polskich) o jakości zajęć dydaktycznych. Wizyta odbyła się podczas trwającej pandemii COVID-19, jednak podobnie jak i w Polsce po nauczaniu zdalnym lub hybrydowym, również w Hiszpanii studenci wracają do nauczania kontaktowego, z zachowaniem rygoru sanitarnego. Niewątpliwie, powrót do zajęć stacjonarnych ułatwi wysoki poziom zaszczepienia przeciw COVID-19 w Hiszpanii, sięgający obecnie 80% w populacji generalnej, choć jest on niższy wśród osób w wieku poniżej 18 lat (22%). To właśnie kwestie zaufania do szczepień (nie tylko przeciw COVID-19), wskaźniki wyszczepialności (np. przeciw grypie) stanowiły przedmiot ożywionej dyskusji, w której uczestniczyli prof. Angel Cogolludo (prodziekan ds. umiędzynarodowienia) oraz profesorowie Rodrigo Jimenez Garcia i David Martinez Hernandez i z Departamento de Salud Publica y Materno-Infantil. Tematy te będą kontynuowane w ramach dalszej współpracy.

Konferencja „Zagrożenia epidemiologiczne a zdrowie publiczne – wczoraj, dziś, jutro”

Konferencja „Zagrożenia epidemiologiczne a zdrowie publiczne – wczoraj, dziś, jutro”

W dniach 23-24 września 2021 roku odbyła się konferencja „Zagrożenia epidemiologiczne a zdrowie publiczne – wczoraj, dziś, jutro” zorganizowana przez Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM w ramach realizacji grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka”, pod patronatem JM Rektora WUM, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Konferencja miała charakter hybrydowy i zgromadziła 300 uczestników, którzy wysłuchali kilkudziesięciu wykładów wygłoszonych przez wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach: klinicystów, badaczy z obszaru nauk podstawowych, specjalistów zdrowia publicznego.

Przystępując do konkursu grantowego w 2019 roku, organizatorzy zaproponowali tytuł konferencji, chcąc przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, iż choroby zakaźne są nadal groźne, mimo ogromnego postępu wiedzy w naukach medycznych.  Ale pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 i ogłoszenie pandemii w marcu 2020, zmieniło nasze życie, nasz świat i dzisiaj nikogo nie trzeba przekonywać, że chorób zakaźnych nie można bagatelizować.

Temat pandemii z oczywistych względów był szeroko omawiany w czasie konferencji. Aktualnie prowadzone są intensywne badania mające na celu wyjaśnienie dlaczego u części pacjentów obserwowany jest bardzo gwałtowny przebieg zakażenia, co tłumaczy się predyspozycjami genetycznymi, a także zjawiskiem „burzy cytokinowej” polegającym na nadmiernej reakcji immunologicznej organizmu na zakażenie. W świetle ostatnich badań wydaje się, że główną cytokiną produkowaną w nadmiarze w przypadku zakażenia SARS-CoV-2 jest interleukina IL-6. Im więcej wiemy na temat patomechanizmu zakażenia, tym bardziej prawdopodobny jest sukces wieńczący poszukiwania leków działających przyczynowo wobec wirusa. Aktualnie prowadzonych jest na świecie 5849 badań klinicznych nad lekami przeciw COVID-19, z których 29% dotyczy leków już znanych, takich jak np. remdesiwir, tocilizumab, fawipirawir, ritonawir, lopinawir.

W czasie konferencji eksperci zgodnie podkreślali, iż lista pytań związanych z COVID-19, na które nie znamy jeszcze odpowiedzi jest długa, m.in. nadal nie wiadomo jak zakażenie przebyte przez kobietę w ciąży wpłynie na rozwój dziecka w perspektywie obserwacji długoterminowej, czy też jak zanieczyszczenia powietrza (smog) pogarszają przebieg zakażenia.

Należy pamiętać, że oprócz COVID-19 występują inne choroby zakaźne, w związku z tym konieczne jest nadal wykonywanie szczepień (np. przeciw odrze, krztuścowi, grypie) czy też szeroko dostępne testowanie w kierunku HIV (w pierwszych miesiącach pandemii było ono utrudnione), by sytuacja epidemiologiczna nie pogorszyła się. Na liście tzw. chorób zakaźnych o rosnącym znaczeniu (ang. re-emerging diseses) znajduje się m.in. gruźlica (w związku ze zjawiskiem prątków wieloopornych) czy grypa (w związku z potencjałem pandemicznym, jak i możliwością pokonania bariery międzygatunkowej). Nieustającym zagrożeniem jest szerzenie się wieloopornych bakterii, co wynika z nadużywania antybiotyków. W czasie konferencji przeprowadzono innowacyjne interaktywne warsztaty powalające uczestnikom na podejmowanie decyzji terapeutycznych i wspólne omówienie z ekspertami słuszności dokonanych wyborów leczniczych. Przedstawiono też niepublikowane wcześniej dane dotyczące zakażeń szpitalnych, zwracając uwagę na rosnącą w naszym kraju liczbę zakażeń wywołanych przez Clostridium difficile czy Klebsiella pneumoniae NDM. Odrębne warsztaty poświęcono szeroko pojętemu zagadnieniu bezpieczeństwa pacjenta w kontekście przede wszystkim profilaktyki zakażeń szpitalnych, podkreślając rolę procedur sanitarno-higienicznych, które powinny być znane i przestrzegane przez personel medyczny.

Zagrożenia dla zdrowia publicznego związane są nie tylko z czynnikami zakaźnymi, ale wynikają też z nieprawidłowych zachowań i nawyków, co skutkuje m.in. zaburzeniami odżywiania (otyłością). W czasie warsztatów uczestnicy mieli możliwość dokonania oceny poprawności zbilansowania diety, jak i poznania współczesnych zasad komunikacji społecznej w sytuacji kryzysu zdrowotnego (co jest tematem nieporuszanym wystarczająco często przez profesjonalistów medycznych).

Podsumowując konferencję, uczestnicy byli zgodni, że potrzebny jest sprawny system ochrony zdrowia, nakierowany nie tylko na medycynę naprawczą, ale w większym zakresie uwzględniający działania profilaktyczne. 

Wizyta studyjna w Norwegian Institute of Public Health w Bergen

Na zaproszenie prof. Leif Edward Aarø, w dniach 5-12 września 2021 roku, odbyła się wizyta studyjna w Norweskim Instytucie Zdrowia Publicznego w Bergen. Zakład reprezentowały prof. Aneta Nitsch-Osuch, dr Magdalena Bogdan oraz dr Katarzyna Okręglicka.  

W ramach wizyty odbyły się liczne spotkania oraz warsztaty z pracownikami Deparment of Health Promotion (Norwegian Institute of Public Health), Center for Nutrition (Hospital for Children and Youth) oraz Faculty of Health Studies (Western Norway University of Applied Sciences).

Uczestniczki miały wyjątkową okazję zapoznać się z wynikami badań wiodących badaczy i naukowców. Profesor Jutta Dierkes omówiła inspirujące badania realizowane w obszarze żywienia klinicznego. Dr Børge Sivertsen zaprezentował dane dotyczące zdrowia psychicznego studentów z Norwegii, z kolei profesor Frode Jacobsen omówił osiągnięcia w zakresie opieki koordynowanej dedykowanej społeczeństwu norweskiemu. Ponadto, porównaliśmy działania podejmowane podczas pandemii Covid 19 w Polsce i Norwegii.

Podczas pobytu wymieniono doświadczenia na temat prowadzenia badań oraz omówiono wspólne projekty badawcze i dydaktyczne. Uczestniczki były pod wrażeniem gościnności i serdeczności organizatorów wizyty oraz ich chęci dzielenia się doświadczeniami. Niniejsza wizyta była kontynuacją dotychczasowej, owocnej współpracy pomiędzy naszą Uczelnią a Norwegian Institute of Public Health. W przyszłości planowana jest rewizyta norweskich partnerów w Polsce.

Wizyta studyjna w ramach programu Erasmus + Teaching Staff Mobility

W dniach 25.06 – 02.07.2021 roku dr n. ekon. Magdalena Bogdan uczestniczyła w wizycie studyjnej w ramach programu Erasmus + Teaching Staff Mobility na Uniwersytecie w Granadzie w Hiszpanii.

W ramach wizyty odbyto szereg konsultacji z pracownikami Departamentu Medycyny Prewencyjnej i Zdrowia Publicznego, Uniwersytetu w Granadzie. Dr Magdalena Bogdan zaprezentowała zarówno dorobek indywidualny jak również obszary badawcze Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM. Swoje prezentacje przedstawili także pracownicy hiszpańskiej uczelni, w tym prof. Aurora Bueno oraz dr Carmen Amezcua Prieto.  Podczas wizyty omówiono możliwości dalszej współpracy, w tym realizacji badań naukowych, wspólnego aplikowania o międzynarodowe granty badawcze oraz przygotowania publikacji naukowych. Mimo napiętego planu spotkań udało się również odwiedzić piękne miejsca Andaluzji.

Pani Doktor była pod wrażeniem gościnności i serdeczności gospodarzy wizyty oraz ich chęci dzielenia się doświadczeniami. Mamy nadzieję na rewizytę hiszpańskich naukowców na naszej uczelni.

 

 

Spotkanie konsultantów wojewódzkich

W dniu 15 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie konsultantów wojewódzkich z wojewodą mazowieckim, dr n. med. Konstantym Radziwiłłem. W czasie spotkania omówiono aktualną sytuację zdrowotną w naszym regionie oraz wręczono podziękowania oraz powołania specjalistom z różnych dziedzin medycyny, którzy pełnią te odpowiedzialne funkcje. Wśród zaproszonych gości była m.in. prof. Aneta Nitsch-Osuch  ( od 2019 roku konsultant województwa mazowieckiego ds. epidemiologii).

Lekarze Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w akcji szczepień studentów WUM

W trwającej od kilku miesięcy akcji szczepień przeciw COVID-19 studentów WUM uczestniczyli czynnie pracownicy Zespołu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego: dr n. med. i n. o zdr. Anna Jagielska, dr n. med. Katarzyna Lewtak i prof. Aneta Nitsch-Osuch. Dołączyła też do nas m.in. pani dr n. med. Olga Tronina z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Punkt szczepień w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckej przy ul. Karowej cieszył się dużym zainteresowaniem naszych studentów, a szczepienia przebiegały sprawnie. Cieszymy się, że dzięki szczepieniom wspólnie możemy wracać do normalności!

Strony