Jesteś tutaj

Newsletter

Konferencja „Grypa zawsze niebezpieczna”

W dniu 4 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Produktów biobójczych odbyła się konferencja poświęcona skuteczności oraz bezpieczeństwu szczepień przeciw grypie. Wykład inaugurujący wygłosił prezes URL, dr n. med. Grzegorz Cessak, podkreślając fakt, iż wszystkie szczepionki dostępne w Polsce podlegają wieloetapowemu i drobiazgowemu nadzorowi i nie ma wątpliwości co do ich bezpieczeństwa. Pani Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego przypomniała podstawowe dane na temat sytuacji epidemiologicznej grypy w Polsce i na świecie, a pani profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy w  Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny wskazała na niski wskaźnik realizacji szczepień w naszym kraju (4%). Na zakończenie dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego omówiła powikłania grypy w różnych grupach pacjentów.


Konferencja „Profilaktyka zakażeń w szpitalu”

W dniu 22 listopada 2018 roku odbyła się kolejna konferencja organizowana wspólnie przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego poświęcona profilaktyce zakażeń w szpitalu. Wykłady wygłosili: dr hab. n. med. Ewa Wolniewicz-Romejko z II Kliniki Ginekologii i Położnictwa WUM oraz dr n.med. Patryk Tarka z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM. Tematyka wykładów dotyczyła aktualnych zasad profilaktyki zakażeń miejsca operowanego w przypadku cięć cesarskich oraz profilaktyki zakażeń krwiopochodnych. Spotkanie zgromadziło wielu słuchaczy, wśród których byli zarówno lekarze, pielęgniarki i położne, jak i studenci II roku kierunku lekarskiego. W czasie konferencji można było sprawdzić poprawność dokonywanej dezynfekcji rąk z użyciem przeznaczonej do celów dydaktycznych lampy ultrafioletowej. Prowadząca spotkanie, dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, wyraziła przekonanie o potrzebie kontynuowania cyklu szkoleń na temat zapobiegania zakażeń szpitalnych i ich ogromne znaczenie w kształceniu przed- i podyplomowym.


Już od trzech lat – spotkanie inagurujące cykl wykładów ze zdrowia publicznego

Od 2016 roku kontynuujemy tradycję zapraszania na pierwszy wykład ze zdrowia publicznego uznanych ekspertów z kraju. Przypomnijmy: gościliśmy już prof. Lidię Brydak, dyrektora Krajowego Ośrodka ds. Grypy, dr Piotra Daniluka – wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej. W tym roku, w dniu 5 listopada,  wykład wygłosiła dr Maria Pawlak, wojewódzki inspektor sanitarny w Warszawie. Spotkanie poświęcone było aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń i kolonizacji wywołanych przez „super bakterie”, czyli głównie pałeczki jelitowe produkujące karbapenemazy. Województwo mazowieckie musiało stawić czoła tej epidemii, która zagraża pacjentom i jest poważnym problemem zdrowia publicznego. Nie zabrakło pytań, zarówno dotyczących patogenów alarmowych, ale także problemów i, które są obecnie szczególnie aktualne – ognisko odry niedaleko Warszawy, możliwy spadek wyszczepialności dzieci do poziomu niezabezpieczającego odporności zbiorowiskowej oraz… rodziców prezentujących niechętne postawy wobec szczepień. Jak co roku – sala wykładowa była pełna, a spotkanie zakończyło się gromkimi brawami dla zaproszonego Gościa.

Program Erasmus Plus – wizyta na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Splicie

Wyjazdy w ramach programu Erasmus są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym. Tym razem w wymianie nauczycieli akademickich uczestniczył dr n. med. Patryk Tarka z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Koordynatorem wizyty ze strony chorwackiej był prof. Ozren Polasek,  od sześciu lat lider projektu  10.001 Dalmatyńczyków. Jest to projekt, który trwa już 15 lat i bada genetyczne podstawy zdrowia i chorób Chorwatów. W ramach projektu odkryto do tej pory ponad 1000 genów związanych z wieloma chorobami. Głównym celem tego programu jest stworzenie wszechstronnego źródła do badania genetycznych, środowiskowych i społecznych uwarunkowań zdrowia i chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, które są główną przyczyną zgonów w Chorwacji i innych krajach rozwiniętych. Z naszej strony była okazja omówienia w jaki sposób realizujemy tematykę higieny rąk, epidemiologii (głównie zakażeń szpitalnych)  z uwzględnieniem aktualnych potrzeb zdrowia publicznego.


Specjalista Roku 2017– wśród laureatów pracownicy Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

iezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu 13 października 2018 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczystość , w czasie której  wyróżniono lekarzy, którzy uzyskali najlepsze wyniki w czasie egzaminów  specjalizacyjnych w 2017 roku.  Listy gratulacyjne uzyskali także kierownicy specjalizacji. Wśród laureatów znalazło się dwóch pracowników naszego Zakładu: dr n. med. Tomasz Dzierżanowski (który uzyskał tytuł specjalisty  medycyny paliatywnej, kierownik specjalizacji dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz) oraz  dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch (która uzyskała tytuł specjalisty zdrowia publicznego, kierownik specjalizacji: dr hab. n. med. Piotr Tyszko). Wręczając listy gratulacyjne, wiceminister zdrowia, Marcin Czech, pogratulował wyróżnionym specjalistom, życzył im, aby wiedza zdobyta w toku kształcenia służyła pacjentom i całemu społeczeństwu, podziękował również kierownikom specjalizacji, podkreślając rolę mistrza-mentora w kształceniu podyplomowym kadr medycznych. 


Jesień we Francji – czas na spotkania naukowe poświęcone grypie

Październik okazała się miesiącem, w którym odbyły się dwa międzynarodowe spotkania poświęcone problematyce grypy.
Pierwsze z nich miało miejsce w Paryżu, w dniach 14-16.10.2018, dotyczyło problemów pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i jej powikłań, odbywało się w ramach konferencji poświęconej realizacji zadań Global Influenza Hospital Surveillance Network ( w sieci tej w nadchodzącym sezonie 2018/2019 znajdą się takie kraje europejskie jak: Francja, Hiszpania, Rumunia, Serbia).
Drugie spotkanie odbyło się w Lyonie, w dniach 19-20.10.2018, zgromadziło ekspertów zajmujących się problematyką profilaktyki grypy i implementacją zaleceń dotyczących szczepienia przeciw grypie w populacjach krajów europejskich.
W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele WUM: dr n. med. Andrzej Załęski z Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym (II WL) oraz dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch (kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego).
W czasie obrad, które rozpoczynały się punktualnie o godz. 8.30 (co miało m.in. tę zaletę, że umożliwiało podziwianie wschodów słońca), omówiono  dane epidemiologiczne zachorowań na grypę wymagających hospitalizacji, w różnych krajach, w sezonie 2017/2018 (w Europie dominowały zakażenia wywołane wirusem grypy typu B, linia Yamagata) oraz wielokrotnie podkreślano znaczenie szczepień przeciw grypie dla indywidualnych pacjentów oraz dla zdrowia publicznego (przykładowo: przy założeniu, iż w sezonie choruje na grypę 10% populacji, zaszczepionych jest 80% osób podatnych na zachorowanie, efektywność szczepionki wynosi 70%, możliwe jest uniknięcie 336 tysięcy zgonów z powodu grypy i jej powikłań).

Wypowiedź dr hab. Anety Nitsch-Osuch o korzyściach ze szczepień przeciw grypie:

https://www.youtube.com/watch?v=HYqZ3X8RMjk

VII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu – statuetka Hipokratesa dla dr hab. Piotra Tyszko

W dniach 12-14 października 2018 roku już po raz kolejny Wrocław był stolicą lekarzy rodzinnych, gromadząc na Kongresie 1200 uczestników, wśród których nie zabrakło wykładowców z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Szczególnie miła dla nas uroczystością była inauguracja Kongresu, prowadzona przez prezydium PTMR, dr hab. Agnieszkę Mastalerz-Migas oraz dr hab. Jarosława Drobnika, w czasie której najwyższe wyróżnienie Towarzystwa, za znaczący wkład w rozwój polskiej medycyny rodzinnej, otrzymał pan dr hab. Piotr Tyszko, wieloletni kierownik Katedry Medycyny Społecznej WUM.
W kolejnych dniach sesje naukowe gromadziły licznych słuchaczy, również te prowadzone przez naszych wykładowców: dr n. med. Katarzynę Okręglicką, która zainteresowała wszystkich medycyną stylu życia, dr hab. Piotra Tyszko, który poruszył tematykę opieki koordynowanej oraz dr hab. Anety Nitsch-Osuch, wskazującej na korzyści wynikające ze szczepień ochronnych dla matki i dziecka.

Monorafia „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu z wykorzystaniem marketingu i komunikacji społecznej” autorstwa dr hab. Piotra Tyszko i mgr Magdaleny Bogdan

Monografia, autorstwa wybitnych znawców tematu nierówności w zdrowiu, pracowników naukowych Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej WUM. Unikatowa w kraju publikacja powstała na bazie materiałów przygotowanych w ramach Projektu Predefiniowanego w Programie PL13, współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

W monografii omówiono m.in. zagadnienia dotyczące zjawiska nierówności w zdrowiu jako problemu zdrowia publicznego oraz zasad i mechanizmów ich ograniczania. Przeanalizowano Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020, który jawi się instrumentem polityki zdrowotnej oraz omówiono wybrane operacje zdrowia publicznego ważne dla realizacji strategicznego celu NPZ. Monografia zawiera także opis zastosowania marketingu i komunikacji społecznej w zdrowiu publicznym, a także model teoretyczny oraz jego praktyczną ilustrację, dot. realizacji NPZ. 

Zapraszamy do zapoznania się z monografią, która do dostępna jest w wersji elektronicznej pod poniższym linkiem http://dlibra.wum.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1711 (tylko dla zalogowanych pracowników akademickich i studentów), a także w wersji papierowej do nabycia w Dział Redakcji i Wydawnictw WUM, ul. Pawińskiego 3.


Flu Forum 2018

Już po raz kolejny, eksperci Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy oraz Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki zaprosili na debatę Flu Forum. Rok 2018 jest wyjątkowy, ponieważ w nadchodzącym sezonie szczepień 2018/2019 osoby po 65 roku życia po raz pierwszy będą mogły skorzystać z refundowanych szczepień przeciw grypie. Spotkanie Flu Forum było doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów medycznych, przedstawicieli instytucji państwowych, towarzystw medycznych oraz wszystkich interesariuszy zaangażowanych w działania na rzecz upowszechniania profilaktyki grypy w Polsce. Wręczono nagrody Flu Fighter, a tegorocznymi laureatami byli: Senat RP, Ministerstwo Zdrowia, Polski Komitet Olimpijski.
Spotkanie Flu Forum zostało objęte patronatem Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Program spotkania Flu Forum 12.09.2018.

International Conference on Bacterial Diseases, Infection Control and Prevention, New York

Problematyka profilaktyki zakażeń szpitalnych od wielu lat budzi zainteresowanie naukowców, praktyków i prawników, nie dziwi więc fakt, iż konferencje poświęcone temu tematowi gromadzą bardzo wielu uczestników. W spotkaniu odbywającym się w dniach 27-28 sierpnia 2018 roku w Nowym Yorku nie zabrało akcentów polskich: wśród prezentujących swoje wyniki i obserwacje  znalazła się dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, której wystąpienie dotyczyło efektów implementacji w wybranym szpitalu wieloprofilowym  programu szpitalnej polityki antybiotykowej (pt. „Evaluation of hospital antibiotic policy implementation at the Oncosurgery Ward: a six years' experience”, autorstwa A. Nitsch-Osuch, D. Okruciński, M. Dawgiałło, I. Gołebiak, E. Kuchar).

Racjonalne stosowanie antybiotyków pozwala ograniczyć narastające zjawisko oporności drobnoustrojów chorobotwórczych na znane chemioterapeutyki, co jest szczególnie istotne w Polsce ze względu na notowane w coraz większej liczbie szpitali zakażenia wywołane przez np. pałeczki jelitowe produkujące karbapenemazy (CPE, NDM). Wielu prelegentów podkreślało też kluczowe znaczenie higieny rąk w profilaktyce zakażeń, dyskusje sprzyjały wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. W Stanach Zjednoczonych zagadnieniu temu nadaje się wysoką rangę i na każdym kroku o tym przypomina. Grafik konferencyjny był bardzo napięty, ale przecież Nowy York to miasto, które nigdy nie zasypia…

Strony