Jesteś tutaj

Newsletter

Epidemiolog w liceum

W dniu 4 września 2017 roku odbył się wykład dr hab. n. med. Anety Nitsch-Osuch, kierownika Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, w XVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, adresowany do uczniów trzech szkół, które objęte są Programem Patronackim WUM. Wykład dotyczył problemów epidemiologicznych, ważnych dla indywidualnych pacjentów, ale także zdrowia publicznego, zwiazanych z pojawieniam się nowych i rozprzestrzenianiem wcześniej zannych chorób zakaźnych (ang. emerging and re-emerging diseases). Licealiści z zainteresowaniem wysłuchali informacji w jaki sposób zmiany ekosystemu (w tym np. ocieplenie klimatu), czynniki demograficzne (np. migracje), a także paradoksalnie postęp biotechnologiczny mogą wpływać niekorzystnie na rozpowszechnienie schorzeń. Poruszony został też temat antybiotykooporności oraz konieczności kontynuowania powszechnych programów szczepień ochronnych. Na zakończenie słuchacze zostali zaproszeni na wykłady otwarte prowadzone w Zakładzie.

Link do relacji z wykładu: https://www.wum.edu.pl/2017-09-05-wyklad-dr-hab-anety-nitsch-osuch-w-ramach-programu-patronackiego

Zapisz

Kongres Zdrowia Publicznego w Bangkoku

W dniach 5-7 lipca 2017 roku odbywał się już czwarty Międzyanrodowy Kongres Zdrowia Publicznego,w którym uczestniczyli specjaliści i przedstawiciele rządów z całego świata, na zaproszenie organizatorów, Polskę reprezentowała dr hab. n.med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakadu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, prezentując wykład poświęcony szczepieniom przeciw grypie wśród polskich pacjentów należących do klinicznych grup ryzyka, a także opisując działania, jakie w naszym kraju są podejmowane w celu zwiększenia niskiego stanu zaszczepienia przeciw grypie w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.
Kongres był okazją do wymiany podlądów i dobrych praktyk związanych z problemami zdrowia publicznego, które okazują się być po części podobne (np. narastająca aktywność ruchów antyszczepionkowych), a po części – znacząco odmienne, co zależy np. od warunków sanitarno-epidemiologicznych i klimatycznych (np. zagrożenia związane z zachorowaniami na dengę czy malarię).
Uczestnicy mieli okazję do nawiązania naukowych i koleżeńskich kontaktów -  zarówno podczas kongresu, jak i dodatkowych atrakcji, takich jak zwiedzanie “kraju Buddy” czy delektowanie się przysmakami tajskiej kuchni podczas wspólnych posiłków w czasie  i po konferencji.


Fotorelacja z konferencji: http://www.publichealth-conference.org/photo-gallery.html


Wizyta studyjna w Norwegian Institute of Public Health w Bergen

W dniach 26-30 czerwca 2017 roku dr inż. Katarzyna Okręglicka i mgr Magdalena Bogdan z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Pub;iczneho WUM oraz dr n. o zdr. Piotr Samel-Kowalik z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM uczestniczyli w wizycie studyjnej zorganizowanej na zaproszenie prof. Leif Aarø z Norwegian Institute of Public Health w Bergen.
W ramach wizyty uczestnicy mieli wyjątkową okazję zapoznać się z obszarem i wynikami badań światowej sławy naukowców: prof. Stein Emil Vollset przedstawił wyniki badania The Global Burden of Disease Study (GBD) i możliwości ich wizualizacji, a  dyrektor Uniwersytetu w Bergen, prof. Oddrun Samdal, omówiła możliwości badań i współpracy w obszarze promocji zdrowia, prof. Grethe Tell, kierownik Department of Global Public Health and Primary Care Uniwersytetu w Bergen, przedstawiła możliwości wykorzystania danych i wyników pochodzących z badania Hordaland Health Survey (HUSK). Ostatniego dnia uczestnicy mieli niezwykłą przyjemność dyskusji z prof. Maurice Mittelmark na temat możliwości realizacji projektów w tej dziedzinie w różnych krajach, w tym także w Polsce.
Podczas pobytu wymieniono doświadczenia na temat prowadzenia badań, realizacji lokalnych i globalnych projektów pozwalających na poprawę stanu zdrowia społeczeństw. Mimo napiętego planu spotkań udało się również odbyć wycieczkę po przepięknych fiordach.

Uczestnicy byli pod wrażeniem gościnności i serdeczności organizatorów wizyty oraz ich chęci dzielenia się doświadczeniami. Mamy również nadzieję, że wizyta będzie początkiem owocnej współpracy pomiędzy naszą Uczelnią a Norwegian Institute of Public Health i Uniwersytetem w Bergen.


Konferencja w Genewie – zapobieganie zakażeniom szpitalnym

W dniach 20 - 23 czerwca 2017 roku odbyła się w Genewie  IV Konferencja Zapobiegania i Kontroli Zakażań.  Miejsce nieprzypadkowe, bowiem w mieście znajduje się siedziba Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a także szpital, w którym praktykuje Profesor Didier Pittet, światowej sławy epidemiolog, twórca Pierwszego Globalnego Programu Bezpieczeństwa Pacjenta: "Clean Care is Safer Care". Profesor Didier Pittet właśnie w Genewie wdrożył  swój program, odnosząc później wielki światowy sukces, czego skutkiem było stworzenie dla WHO międzynarodowego planu walki z zakażeniami szpitalnymi. To wieloaspektowa strategia oparta na edukacji, dostrzeżeniu okazji do praktykowania higieny rąk oraz informacji zwrotnej na temat postępowania personelu. Kluczową rolę odegrało w niej wprowadzenie preparatów do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu w miejscu sprawowania opieki nad chorym, zamiast mycia rąk wodą z mydłem.  Konferencja gościła ponad 1000 uczestników z 100 krajów. Polskę reprezentował adiunkt Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, dr n. med. Patryk Tarka, który miał niepowtarzalną okazję spotkania profesora Pittet (na zdjęciu), a dzięki temu spotkaniu i konferencji nasi studenci uzyskają jeszcze bardziej aktualną wiedzę na temat znaczenia tej tak prostej, a jakże ważnej dla bezpieczeństwa pacjenta procedury (dezynfekcji rąk).


Wykłady dr n. med. Krzysztofa Kaneckiego w Charite-Universitatsmedizin w Berlinie

W dniach 21-18 maja 2017 roku pan dr n. med. Krzysztof Kanecki uczestniczył w wymianie nauczycieli akademickich Erasmus Plus i wygłosił wykłady w Berlin School of Public Health. W trakcie pobytu zaprezentowane zostały najnowsze publikacje Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, w ramach modułu dydaktycznego poświeconego profilaktyce i promocji zdrowia.  Ponadto, pobyt w Berlinie był okazją uczestnictwa w wykładach i prezentacjach  prowadzonych przez światowej sławy wykładowców oraz specjalistów w zakresie zdrowia publicznego. Podczas pobytu wymieniowo doświadczenia na temat badań nad chorobami rzadkimi. Miła atmosfera w trakcie pobytu, uczestnictwo w dyskusjach naukowych, ciepłe przyjecie to niewątpliwe atuty pobytu w tym renomowanym ośrodku naukowym.


Konferencja z okazji Światowego Dnia Higieny Rąk

9 maja 2017 roku odbyła się konferencja  „Czyste ręce ratują życie” zorganizowana przez Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM wspólnie z Polskim Towarzystwem Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Polskim Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora naszej Uczelni oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Zaproszenie organizatorów przyjął m. in. Dziekan I Wydziału Lekarskiego - prof. Paweł Włodarski, który wyraził się z uznaniem o idei spotkania, którą jest promocja działań prozdrowotnych i poszerzanie wiedzy. Zapewnił także, że Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby zwiększyć świadomość studentów dotyczącą zasad higieny rąk.

Grono prelegentów stanowili: dr n. med. Izabela Kucharska - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, dr n. med. Paulina Karwowska – Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, prof. Grażyna Młynarczyk z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM, prof. Lidia Brydak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny, dr hab. Teresa Jackowska - konsultant krajowy ds. pediatrii, dr Piotr Daniluk z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, dr Patryk Tarka i dr hab. Aneta Nitsch – Osuch z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM oraz Karolina Twardowska – studentka naszej Uczelni.
Konferencja zgromadziła 120 uczestników z kraju, wśród których byli lekarze, przedstawiciele Państwowej inspekcji Sanitarnej, a także studenci WUM.

Spotkanie udowodniło, że wydawałoby się tak zwykły temat jak higiena rąk ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego, a także odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu szerzenia się drobnoustrojów wieloopornych. Wybitni wykładowcy oraz słuchacze z entuzjazmem przyjęli projekt edukacyjny naszych studentów „Lekcja kontra infekcja” adresowany do społeczności lokalnej, a promującej zasady higieny rąk, z uznaniem wypowiadano się także o nowatorskim podejściu do nauczania tej tematyki studentów naszej Uczelni.
Sukces spotkania sprawił, iż zgromadzeni zgodzili się, że konferencja powinna mieć charakter cykliczny, tak więc – do zobaczenia za rok!

Szczepienia ochronne u dorosłych Polaków, czyli o rozbieżności pomiędzy doskonałymi zaleceniami a ich realizacją – wypowiedź dr hab. n. med. Anety Nitsch-Osuch dla World Association for Infectious Diseases and Immunological Disorders (WAidid)

Problematyka szczepień ochronnych u dorosłych, wpisująca się w strategię „life long approach to vaccinations”, jest coraz popularniejsza na świecie i zajmują się nią wiodące gremia eksperckie, włączając np. Światową Organizację Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO), Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych (ang. European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) oraz Światowe Stowarzyszenie Chorób Zakaźnych i Schorzeń Immunologicznych (ang. World Association for Infectious Diseases and Immunological Disorders, WAidid). Niestety, Polska jest przykładem kraju, w którym pomimo dobrych zaleceń oficjalnych, zawartych np. w Programie Szczepień Ochronnych (PSO), ich realizacja pozostawia wiele do życzenia. Jest to więc doskonały  i smutny przykład, jak bardzo trudno, z różnych przyczyn, przejść od teorii do praktyki. Przykładów nie trzeba długo szukać – rekomendacje dotyczące szczepienia przeciw grypie są liczne i jednoznaczne, jedne z najlepszych i najszerszych w Europie, a stan zaszczepienia populacji generalnej wynosi < 3,5%...

Na zaproszenie WAidid, dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, wskazała możliwe metody zwiększenia popularności i wykonawstwa szczepień u dorosłych: zapewnienie finansowania oraz zaangażowanie w promocję pracowników ochrony zdrowia.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7t0yMWi9m8E


Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu - konferencja podsumowująca projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

W dniach 6 – 7 kwietnia 2017 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt Predefiniowany „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w której czynny udział wzięli pracownicy Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM: dr hab. n. med. Piotr Tyszko oraz mgr Magdalena Bogdan.

Podczas konferencji prezentowane były wyniki prac prowadzonych wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia, Światową Organizację Zdrowia oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Współpraca ta umożliwiła opracowanie i uruchomienie ponad trzyletniego Projektu Predefiniowanego poświęconego problemom społecznych nierówności w zdrowiu. Efektem wspólnych prac był zarówno raport dotyczący społecznych nierówności w zdrowiu w Polsce, jak i przygotowane po raz pierwszy w Polsce opracowanie nt. epidemiologicznej analizy różnic stanu zdrowia na poziomie powiatów. Wyniki trzyletnich badań wskazały na potrzebę wprowadzenia w Polsce map potrzeb zdrowotnych, na poziomie ogólnokrajowym jak i poszczególnych województw.

Pracownicy Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM przedstawili wyniki prac badawczych w zakresie m.in. marketingu społecznego i komunikacji w realizacji Narodowego Programu Zdrowia.

Flu Meeting, 6 kwietnia 2017

Jak co roku odbyło się spotkanie podsumowujące sezon grypowy w kraju, organizowane pod patronatem Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG). Liczba zgłaszanych rozpoznań grypy i podejrzeń zachorowań, jak i hospitalizacji z powodu choroby i jej powikłań systematycznie rośnie, co wskazuje na lepszą świadomość i częstszą diagnostykę, z drugiej jednak strony – stan zaszczepienia populacji generalnej jest bardzo niski (<4%). Ze względu na swój potencjał pandemiczny, grypa stanowi realne zagrożenie dla zdrowia publicznego. W spotkaniu wzięli udział m.in. wiceminister zdrowia Zbigniew Król, Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz, posłanka Lidia Gądek, członkowie Rady Naukowej OPZG: prof. Adam Antczak (prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) , dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz – Migas (kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej),  dr hab. n. med. Ernest Kuchar (kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM), dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch (kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM). Podczas konferencji przedstawiono rekomendacje dotyczące stosowania szczepionki czterowalentnej przeciw grypie oraz wręczono nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników gry edukacyjnej Flu Mania oraz dziennikarzy, którzy często i rzetelnie poruszają tematykę grypy. Okazało się też, że wśród uczestników dominowali zaszczepieni przeciw grypie w bieżącym i poprzednich sezonach – deklarację wykonanie szczepienia potwierdzano podniesieniem ręki, co uwidoczniono na zdjęciu.


Sympozjum w Barcelonie - cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i zespół metaboliczny u kobiet ciężarnych

W marcu  2017 roku odbyło się IX Międzynarodowe Sympozjum na temat cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz zespołu metabolicznego w ciąży (International Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome, and Pregnancy). W spotkaniu, które tym razem odbyło się w Barcelonie, udział wzięła doktorantka z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, mgr Aleksandra Kozłowska, prezentując doniesienie  pt. „Evaluation of physical activity and energy expenditure among patients in Gestational Diabetes Mellitus (GDM)”. Sympozjum cieszyło się dużym zainteresowaniem, również wystąpienia polskich naukowców gromadziły wielu słuchaczy. Na zdjęciach reprezentacja z Polski, na czele z  JM Rektorem WUM prof. dr hab. n. med. Mirosławem Wielgosiem oraz dr hab. n. med. Dorotą Bombą-Opoń w towarzystwie prof. Chittaranjan Narahari Purandare (FIGO President), dr Tahir Mahmood (President of EBCOG & Congress President) oraz Prof. Moshe Hod (DIPs President, Director of the Maternal Fetal Medicine Division at the Helen Schneider Women’s Hospital) oraz mgr Aleksandra Kozłowska.

Strony