Jesteś tutaj

Newsletter

International Conference on Bacterial Diseases, Infection Control and Prevention, New York

Problematyka profilaktyki zakażeń szpitalnych od wielu lat budzi zainteresowanie naukowców, praktyków i prawników, nie dziwi więc fakt, iż konferencje poświęcone temu tematowi gromadzą bardzo wielu uczestników. W spotkaniu odbywającym się w dniach 27-28 sierpnia 2018 roku w Nowym Yorku nie zabrało akcentów polskich: wśród prezentujących swoje wyniki i obserwacje  znalazła się dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, której wystąpienie dotyczyło efektów implementacji w wybranym szpitalu wieloprofilowym  programu szpitalnej polityki antybiotykowej (pt. „Evaluation of hospital antibiotic policy implementation at the Oncosurgery Ward: a six years' experience”, autorstwa A. Nitsch-Osuch, D. Okruciński, M. Dawgiałło, I. Gołebiak, E. Kuchar).

Racjonalne stosowanie antybiotyków pozwala ograniczyć narastające zjawisko oporności drobnoustrojów chorobotwórczych na znane chemioterapeutyki, co jest szczególnie istotne w Polsce ze względu na notowane w coraz większej liczbie szpitali zakażenia wywołane przez np. pałeczki jelitowe produkujące karbapenemazy (CPE, NDM). Wielu prelegentów podkreślało też kluczowe znaczenie higieny rąk w profilaktyce zakażeń, dyskusje sprzyjały wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. W Stanach Zjednoczonych zagadnieniu temu nadaje się wysoką rangę i na każdym kroku o tym przypomina. Grafik konferencyjny był bardzo napięty, ale przecież Nowy York to miasto, które nigdy nie zasypia…

Konferencja „Czyste ręce ratują życie. Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego”

W dniu 8 maja 2018 roku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Czyste ręce ratują życie”, organizowana przez Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, objęta honorowym patronatem JM Rektora WUM oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Tegoroczna konferencja skoncentrowana była wokół tematyki związanej z profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem zakażeń miejsca operowanego, które rozpoznawane są u 313 milionów pacjentów rocznie w skali globalnej i są jedną z najczęstszych postaci zakażeń szpitalnych w Polsce.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Władz Rektorskich i Dziekańskich naszej Uczelni: prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Paweł Włodarski - Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Prodziekan I WL ds. studenckich I, II i III roku i dr hab. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu.
Wśród znamienitych gości znaleźli się też dr Izabela Kucharska - zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Andrzej Wojtczak – wieloletni przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, prof. Lidia Brydak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, dr Agnieszka Chojecka – kierownik Laboratorium Zakładu Bakteriologii PZH, dr hab. Dorota Cianciara z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz kierownik Katedry Medycyny Społecznej WUM – dr hab. Piotr Tyszko.
Wykłady wygłosili: dr Izabela Kucharska z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, omawiając aktualną sytuację epidemiologiczną zakażeń szpitalnych w Polsce,dr hab. Ernest Kuchar i dr Monika Wanke-Rytt z Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM, odpowiadając na pytanie, czy możemy jeszcze zapobiec szerzeniu się antybiotykoodporności,  dr Piotr Daniluk z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, wskazując na przykłady roszczeń pacjentów związane z zakażeniami szpitalnymi. Pani r hab. Ewa Wolniewicz-Romejko z II Kliniki Położnictwa WUM podzieliła się swymi doświadczeniami dotyczącymi profilaktyki zakażeń związanych z cięciem cesarskim, dr hab. Maciej Kosieradzki, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM, wskazał w jaki sposób można skutecznie zminimalizować ryzyko zakażeń szpitalnych w szczególnej grupie pacjentów poddawanych przeszczepieniom, dr Patryk Tarka z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM oraz dr hab. Aneta Nitsch Osuch z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM omówili aktualne rekomendacje WHO dotyczące zakażeń spzitalnych.
Na zakończenie, dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, dziękując gościom, wykładowcom, sponsorowi oraz członkom Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, Zespołowi Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego za zaangażowanie i pomoc w organizacji konferencji – zaprosiła wszystkich na jej kolejną edycję za rok, również w maju, bo przecież Światowy Dzień Higieny Rąk obchodzony jest co roku 5 maja.


Jubileusz 5 - lecia Ogólnopolskiego programu Zwalczania Grypy

10 kwietnia 2018 w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyło się spotkanie Flu Meeting, poświęcone problematyce profilaktyki grypy w naszym kraju. Dokonano podsumowania mijającego sezonu epidemicznego, zwracając uwagę na fakt, iż zgłoszonych zachorowań na grypę, jak i hospitalizacji oraz zgonów z powodu choroby i jej powikłań było więcej niż w poprzednim sezonie. Posumowano pięć lat aktywności związanych z promowaniem szczepień przeciw grypie wśród pacjentów, pracowników medycznych, pracodawców i wielu innych grup, dla których ta metoda profilaktyki jest wskazana, korzystna i potrzebna.  Podkreślono także, że rzadko programy profilaktyczne kontynuowane są dłużej niż dwa lata, tym większym sukcesem są działania OPZG. Z okazji jubileuszu członkowie Rady Naukowej OPZG otrzymali z rąk Głównego Inspektora Sanitarnego, pana Marka Posobkiewicza, prestiżowe wyróżnienie – medal „Flu Fighter” za wieloletnią działalność i budowanie świadomości społeczeństwa na temat istotności szczepień. Wśród wyróżnionych znaleźli się: prof. Adam Antczak (przewodniczący Rady Naukowej, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), prof. Joanna Chorostowska-Wynimko (dyrektor ds. naukowych Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc), dr hab. Andrzej Ciszewski (Instytut Kardiologii), dr hab. Ernest Kuchar (kierownik Kliniki Pediatrii, II WL WUM) oraz dr hab. Aneta Nitsch-Osuch (kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego I WL WUM).

Jubileusz 5 - lecia Ogólnopolskiego programu Zwalczania Grypy - folder


Dr hab. Piotr Tyszko oraz dr hab. Aneta Nitsch-Osuch z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego powołani przez Ministra Zdrowia do prezydium Rady Sanitarno-Epidemiologicznej

W dniu 4 grudnia 2017 roku Minister Zdrowia powołał do prezydium Rady Sanitarno-Epidemiologicznej pana dr hab. n. med. Piotra Tyszko do pełnienia fukcji przewodniczącego oraz panią dr hab. n. med. Anetę Nitsch-Osuch do pełnienia funkcji sekretarza w kadencji 2017-2020.

Rada Sanitarno-Epidemiologiczna jest organem doradczym i opiniodawczym Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawach objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rada składa się z przewodniczącego, sekretarza i 15 członków, których powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, spośród pracowników nauki i osób posiadających wybitne przygotowanie praktyczne z dziedziny sanitarno-epidemiologicznej.
Do kompetencji Rady należy m.in. opiniowanie polskiego program szczepień ochronnych, a także wyrażanie opinii w obszarach związanych z bezpieczeństwem żywności, suplementów diety, zagrożeniami środowiskowymi.


Więcej o zadanich Rady Sanitarno-Epidemiologicznej w kwartalniku Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2018; str. 40


Wizyta na Uniwersytecie w Heidelbergu

Program Erasmus Plus stwarza doskonałą okazję do wymiany  nie tylko studenckiej, ale także kadry akademickiej, tym razem uczestniczyła w niej dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego,  odwiedzając jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie (założony w 1386 roku). W czasie wizyty skoncentrowano się na wykładach dla studentów (Master of Science in International Health), które odbywają się w Heidelberg Public Health Institute, kierowanym przez prof. Olafa Horstick. Bezpośrednim koordynatorem wizyty była dr Pauline Grys, absolwentka sinologii i ekonomii, zaangażowana w badania nad komunikacją społeczną w sytuacjach związanych z zagrożeniami chorobami, głównie zakaźnymi. Wykład polskiego epidemiologa pt. “Emerging and re-emerging diseases – influenza as the last uncontrolled plague of the human kind” został przyjęty z dużym zainteresowaniem słuchaczy, stając się przyczynkiem do ożywionej dyskusji uczestników pochodzacych z całego świata (m.in. Ghany, Iraku, Nigerii, Indii, Ekwadoru, Brazylii). Niezmiernie interesująca była wizyta w Niemieckim Instytucie Raka, a także poznanie zasad kształcenia przed- i podyplomowego  w Niemczech. Natomiast wizyta w starej części Uniwersytetu wzbudziła podziw,  bo w sala wykładowych i laboratoriach  pracowało kilkudziesięciu (!) laureatów Nagrody Nobla, którzy przynajmmniej jeden etap kariery zrealizowali w Heidelbergu (m.in. Robert Koch (za badania nad gruźlicą, 1905) oraz Harald zur Hausen (za odkrycie roli wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w etiologii raka szyjki macicy, 2008). Miasto urzeka swoją unikatową atmosferą, zwłaszcza w grudniu, gdy jest świątecznie przystrojone, a dni słoneczne (sprzyjające wędrówce po “ścieżce filozofów”) przeplatają się z tymi typowo zimowymi…


13 th International Conference Advances in Pneumology , Drezno, 3-4 listopada 2017 roku

Zgodnie z szacunkami WHO jedną z głównych przyczyn chorobowości na świecie, obok chorób układu krążenia, są choroby układu oddechowego. Zespół Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM zaprezentował na konferencji aktualne polskie dane na temat epidemiologii wybranych schorzeń układu oddechowego: aspergilozy, legionelozy (prezentacje autorstwa dr Ireny Kosińskiej oraz dr Patryka Tarki), zapaleń naczyń (dr Krzysztof Kanecki), a także zachowań prozdrowotnych pacjentów po przeszczepieniu narządu (dr Anna Jagielska), jakości życia pacjentów z POChP (mgr Magdalena Bogdan), wykonawstwa szczepień u noworodków (dr hab. Aneta Nitsch-Osuch). Spotkanie było okazją do wymiany opinii na temat funkcjonowania opieki koordynowanej w Polsce i w Niemczech oraz przyczynkiem do nawiązania współpracy w zakresie medycyny pracy.


Wykład otwaty “Bezpieczeństwo pacjenta – aktualne aspekty kliniczne i prawne w Polsce i na świecie”

Podobnie jak w poprzednim roku akademickim, 6 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie inagurujące cykl wykładów poświęconych aktualnym problemom zdrowia publicznego. Tym razem wiodącym zagadnieniem było szerokopojęte bezpieczeństwo pacjenta. Szacuje się, że u 10% hospitalizowanych dochodzi do tzw. zdarzeń niepożądanych (np. zakażeń szpitalnych), a połowie z nich można było zapobiec. Wskazuje to na potrzebę edukacji w tym zakresie – i to zarówno na etapie kształcenia  przed-  jak i podyplomowego. Bardzo nas cieszy, że wykład zgomadził ponad 100 słuchaczy, bo przekazane informacje były niezmiernie interesujące i praktyczne. Autorem wykładu był ekspert Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, pan doktor Piotr Daniluk, który jest także absolwentem naszej Alma Mater.


Profilaktyka zakażeń w szpitalu

W dniu 26 października 2017 roku odbyła się, już po raz drugi, konferencja zorganizowana przy współudziale dyrekcji Szpitala im. Św. Rodziny w Warszawie oraz Oddziału Mazowieckiego Polskiego  Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego poświęcona problematyce zakażeń szpitalnych.

Konferencję otworzył wykład prof. Lidii Brydak z Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny, która podkreśliła, iż grypa może być groźnym zakażeniem szpitalnym, dlatego należy pamiętać o szczepieniach pacjentów oraz  personelu medycznego.

Kolejny prelegent, dr n. med. Patryk Tarka z Zakładu Medycny SpołecznjeiI Zdrowia Publicznego WUM, omówił aktualne zalecenia WHO w zakresie profilaktyki zakażenia miejsca operowanego, najczęstszej postaci zakażeń szpitalnych w oddziałach zabiegowych.

Spotkanie zakończyło wystąpienie dr Piotra Daniluka z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, który zwrócił uwagę na bardzo ważny problem szeroko pojętego bezpieczeństwa pacjenta.
W spotkaniu uczestniczył zarówno personel medyczny szpitala, jak i nasi studenci, było więc doskonałą okazją do dyskusji i platformą wymiany poglądów.


„Lekarze dają przykład” – szczepienia przeciw grypie w Naczelnej Izbie Lekarskiej

Posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 15 września 2017 roku było szczególnie interesujące przede wszystkim dlatego, iż odbyło się spotkanie z ministrem zdrowia dr. Konstantym Radziwiłłem. Uczestnicy spotkania mogli także zaszczepić się bezpłatnie przeciw grypie, a tym samym aktywnie wziąć udział w akcji „Lekarze dają przykład”, promującej szczepienia ochronne jako najskuteczniejszą i bezpieczną metodę profilaktyki chorób zakaźnych. Aktualne rekomendacje dotyczące profilaktyki grypy przedstawiła dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, podkreślając iż nadal to właśnie rekomendacja lekarza jest głównym czynnikiem skłaniającym pacjentów do wykonania szczepienia.


Debata Flu Forum – ponownie w Sejmie RP

W dniu 14 września 2017 roku w po raz kolejny spotkali się lekarze, pacjenci, a także przedstawiciele samorządów, by omawiać problemy związane z grypą i  jej profilaktyką.  Debata zorganizowana została w Sejmie RP dzięki współpracy  Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG) z Parlamentarnym Zespołem ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki

Niestety, stan zaszczepienia Polaków przeciw grypie pozostaje nadal na bardzo niskim poziomie (3,4%), co jest powodem do niepokoju, biorąc pod uwagę znaczenie grypy i powikłań dla pacjentów i dla zdrowia publicznego.
Gościem specjalnym debaty był dr George Kassianos, przewodniczący British Global & Travel Health Association w Wielkiej Brytanii, kraju o najwyższym poziomie wyszczepialności przeciw grypie w Europie. 

W dyskusjji głos zabrali m.in. prof. Adam Antczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (przewodniczący Rady Naukowej OPZG), prof. Lidia Brydak, kierownik Karjowego Ośrodka ds Grypy w NIZP-PZH, Główny Inspektor Sanitarny – Marek Posobkiewicz, posłanka Lidia Gądek, a także eksperci z WUM: dr hab. Ernest Kuchar (kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziłem Obserwacyjnym) oraz dr hab. Aneta Nitsch-Osuch (kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego).
Miłym akcentem było wręczenie nagród Flu Fighter, które przyznawane są instytucjom najbardziej zaangażowanym w promowanie szczepień przeciw grypie, w tym roku laureatami nagrody były m.in. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz Polskie Towarzystwo Chorób Płuc.

Można też było zaszczepić się przeciw grypie, co wielu uczestników bez wahania uczyniło.

Strony