Jesteś tutaj

Newsletter

Nowi doktorzy nauk o zdrowiu wypromowani w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w listopadzie i grudniu 2018 roku dwie osoby spośród pracowników i współpracowników Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego uzyskały stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu: pani Elżbieta Buczak – Stec (doktorantka WUM, obecnie zatrudniona w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, tytuł wyróżnionej  przez Radę Wydziału rozprawy doktorskiej: ”Ocena skutków wprowadzenia nowego systemu finansowania szpitali na miary dotyczące hospitalizacji w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów”, promotor: dr hab. n. med. Piotr Tyszko),  i pani  Izabela Gołębiak (asystent w ZMSiZP, tytuł rekomendowanej przez recenzentów do wyróżnienia rozprawy doktorskiej: „Ocena wpływu wybranych interwencji edukacyjnych i informacyjnych na wykonawstwo oraz postawy wobec szczepień przeciw grypie personelu pielęgniarskiego”, promotor: dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch). Recenzentami w przewodach doktorskich byli: prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert (Centrum Medycznego Kształcenia podyplomowego), prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak (Instytut Medycyny Wsi) oraz dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu).
Nowym doktorom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

Konferencja „Grypa zawsze niebezpieczna”

W dniu 4 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Produktów biobójczych odbyła się konferencja poświęcona skuteczności oraz bezpieczeństwu szczepień przeciw grypie. Wykład inaugurujący wygłosił prezes URL, dr n. med. Grzegorz Cessak, podkreślając fakt, iż wszystkie szczepionki dostępne w Polsce podlegają wieloetapowemu i drobiazgowemu nadzorowi i nie ma wątpliwości co do ich bezpieczeństwa. Pani Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego przypomniała podstawowe dane na temat sytuacji epidemiologicznej grypy w Polsce i na świecie, a pani profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy w  Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny wskazała na niski wskaźnik realizacji szczepień w naszym kraju (4%). Na zakończenie dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego omówiła powikłania grypy w różnych grupach pacjentów.


Konferencja „Profilaktyka zakażeń w szpitalu”

W dniu 22 listopada 2018 roku odbyła się kolejna konferencja organizowana wspólnie przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego poświęcona profilaktyce zakażeń w szpitalu. Wykłady wygłosili: dr hab. n. med. Ewa Wolniewicz-Romejko z II Kliniki Ginekologii i Położnictwa WUM oraz dr n.med. Patryk Tarka z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM. Tematyka wykładów dotyczyła aktualnych zasad profilaktyki zakażeń miejsca operowanego w przypadku cięć cesarskich oraz profilaktyki zakażeń krwiopochodnych. Spotkanie zgromadziło wielu słuchaczy, wśród których byli zarówno lekarze, pielęgniarki i położne, jak i studenci II roku kierunku lekarskiego. W czasie konferencji można było sprawdzić poprawność dokonywanej dezynfekcji rąk z użyciem przeznaczonej do celów dydaktycznych lampy ultrafioletowej. Prowadząca spotkanie, dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, wyraziła przekonanie o potrzebie kontynuowania cyklu szkoleń na temat zapobiegania zakażeń szpitalnych i ich ogromne znaczenie w kształceniu przed- i podyplomowym.


Już od trzech lat – spotkanie inagurujące cykl wykładów ze zdrowia publicznego

Od 2016 roku kontynuujemy tradycję zapraszania na pierwszy wykład ze zdrowia publicznego uznanych ekspertów z kraju. Przypomnijmy: gościliśmy już prof. Lidię Brydak, dyrektora Krajowego Ośrodka ds. Grypy, dr Piotra Daniluka – wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej. W tym roku, w dniu 5 listopada,  wykład wygłosiła dr Maria Pawlak, wojewódzki inspektor sanitarny w Warszawie. Spotkanie poświęcone było aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń i kolonizacji wywołanych przez „super bakterie”, czyli głównie pałeczki jelitowe produkujące karbapenemazy. Województwo mazowieckie musiało stawić czoła tej epidemii, która zagraża pacjentom i jest poważnym problemem zdrowia publicznego. Nie zabrakło pytań, zarówno dotyczących patogenów alarmowych, ale także problemów i, które są obecnie szczególnie aktualne – ognisko odry niedaleko Warszawy, możliwy spadek wyszczepialności dzieci do poziomu niezabezpieczającego odporności zbiorowiskowej oraz… rodziców prezentujących niechętne postawy wobec szczepień. Jak co roku – sala wykładowa była pełna, a spotkanie zakończyło się gromkimi brawami dla zaproszonego Gościa.

Program Erasmus Plus – wizyta na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Splicie

Wyjazdy w ramach programu Erasmus są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym. Tym razem w wymianie nauczycieli akademickich uczestniczył dr n. med. Patryk Tarka z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Koordynatorem wizyty ze strony chorwackiej był prof. Ozren Polasek,  od sześciu lat lider projektu  10.001 Dalmatyńczyków. Jest to projekt, który trwa już 15 lat i bada genetyczne podstawy zdrowia i chorób Chorwatów. W ramach projektu odkryto do tej pory ponad 1000 genów związanych z wieloma chorobami. Głównym celem tego programu jest stworzenie wszechstronnego źródła do badania genetycznych, środowiskowych i społecznych uwarunkowań zdrowia i chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, które są główną przyczyną zgonów w Chorwacji i innych krajach rozwiniętych. Z naszej strony była okazja omówienia w jaki sposób realizujemy tematykę higieny rąk, epidemiologii (głównie zakażeń szpitalnych)  z uwzględnieniem aktualnych potrzeb zdrowia publicznego.


Specjalista Roku 2017– wśród laureatów pracownicy Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

iezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu 13 października 2018 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyła się uroczystość , w czasie której  wyróżniono lekarzy, którzy uzyskali najlepsze wyniki w czasie egzaminów  specjalizacyjnych w 2017 roku.  Listy gratulacyjne uzyskali także kierownicy specjalizacji. Wśród laureatów znalazło się dwóch pracowników naszego Zakładu: dr n. med. Tomasz Dzierżanowski (który uzyskał tytuł specjalisty  medycyny paliatywnej, kierownik specjalizacji dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz) oraz  dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch (która uzyskała tytuł specjalisty zdrowia publicznego, kierownik specjalizacji: dr hab. n. med. Piotr Tyszko). Wręczając listy gratulacyjne, wiceminister zdrowia, Marcin Czech, pogratulował wyróżnionym specjalistom, życzył im, aby wiedza zdobyta w toku kształcenia służyła pacjentom i całemu społeczeństwu, podziękował również kierownikom specjalizacji, podkreślając rolę mistrza-mentora w kształceniu podyplomowym kadr medycznych. 


Jesień we Francji – czas na spotkania naukowe poświęcone grypie

Październik okazała się miesiącem, w którym odbyły się dwa międzynarodowe spotkania poświęcone problematyce grypy.
Pierwsze z nich miało miejsce w Paryżu, w dniach 14-16.10.2018, dotyczyło problemów pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i jej powikłań, odbywało się w ramach konferencji poświęconej realizacji zadań Global Influenza Hospital Surveillance Network ( w sieci tej w nadchodzącym sezonie 2018/2019 znajdą się takie kraje europejskie jak: Francja, Hiszpania, Rumunia, Serbia).
Drugie spotkanie odbyło się w Lyonie, w dniach 19-20.10.2018, zgromadziło ekspertów zajmujących się problematyką profilaktyki grypy i implementacją zaleceń dotyczących szczepienia przeciw grypie w populacjach krajów europejskich.
W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele WUM: dr n. med. Andrzej Załęski z Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym (II WL) oraz dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch (kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego).
W czasie obrad, które rozpoczynały się punktualnie o godz. 8.30 (co miało m.in. tę zaletę, że umożliwiało podziwianie wschodów słońca), omówiono  dane epidemiologiczne zachorowań na grypę wymagających hospitalizacji, w różnych krajach, w sezonie 2017/2018 (w Europie dominowały zakażenia wywołane wirusem grypy typu B, linia Yamagata) oraz wielokrotnie podkreślano znaczenie szczepień przeciw grypie dla indywidualnych pacjentów oraz dla zdrowia publicznego (przykładowo: przy założeniu, iż w sezonie choruje na grypę 10% populacji, zaszczepionych jest 80% osób podatnych na zachorowanie, efektywność szczepionki wynosi 70%, możliwe jest uniknięcie 336 tysięcy zgonów z powodu grypy i jej powikłań).

Wypowiedź dr hab. Anety Nitsch-Osuch o korzyściach ze szczepień przeciw grypie:

https://www.youtube.com/watch?v=HYqZ3X8RMjk

VII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu – statuetka Hipokratesa dla dr hab. Piotra Tyszko

W dniach 12-14 października 2018 roku już po raz kolejny Wrocław był stolicą lekarzy rodzinnych, gromadząc na Kongresie 1200 uczestników, wśród których nie zabrakło wykładowców z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Szczególnie miła dla nas uroczystością była inauguracja Kongresu, prowadzona przez prezydium PTMR, dr hab. Agnieszkę Mastalerz-Migas oraz dr hab. Jarosława Drobnika, w czasie której najwyższe wyróżnienie Towarzystwa, za znaczący wkład w rozwój polskiej medycyny rodzinnej, otrzymał pan dr hab. Piotr Tyszko, wieloletni kierownik Katedry Medycyny Społecznej WUM.
W kolejnych dniach sesje naukowe gromadziły licznych słuchaczy, również te prowadzone przez naszych wykładowców: dr n. med. Katarzynę Okręglicką, która zainteresowała wszystkich medycyną stylu życia, dr hab. Piotra Tyszko, który poruszył tematykę opieki koordynowanej oraz dr hab. Anety Nitsch-Osuch, wskazującej na korzyści wynikające ze szczepień ochronnych dla matki i dziecka.

Monorafia „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu z wykorzystaniem marketingu i komunikacji społecznej” autorstwa dr hab. Piotra Tyszko i mgr Magdaleny Bogdan

Monografia, autorstwa wybitnych znawców tematu nierówności w zdrowiu, pracowników naukowych Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej WUM. Unikatowa w kraju publikacja powstała na bazie materiałów przygotowanych w ramach Projektu Predefiniowanego w Programie PL13, współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

W monografii omówiono m.in. zagadnienia dotyczące zjawiska nierówności w zdrowiu jako problemu zdrowia publicznego oraz zasad i mechanizmów ich ograniczania. Przeanalizowano Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020, który jawi się instrumentem polityki zdrowotnej oraz omówiono wybrane operacje zdrowia publicznego ważne dla realizacji strategicznego celu NPZ. Monografia zawiera także opis zastosowania marketingu i komunikacji społecznej w zdrowiu publicznym, a także model teoretyczny oraz jego praktyczną ilustrację, dot. realizacji NPZ. 

Zapraszamy do zapoznania się z monografią, która do dostępna jest w wersji elektronicznej pod poniższym linkiem http://dlibra.wum.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=1711 (tylko dla zalogowanych pracowników akademickich i studentów), a także w wersji papierowej do nabycia w Dział Redakcji i Wydawnictw WUM, ul. Pawińskiego 3.


Flu Forum 2018

Już po raz kolejny, eksperci Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy oraz Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki zaprosili na debatę Flu Forum. Rok 2018 jest wyjątkowy, ponieważ w nadchodzącym sezonie szczepień 2018/2019 osoby po 65 roku życia po raz pierwszy będą mogły skorzystać z refundowanych szczepień przeciw grypie. Spotkanie Flu Forum było doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów medycznych, przedstawicieli instytucji państwowych, towarzystw medycznych oraz wszystkich interesariuszy zaangażowanych w działania na rzecz upowszechniania profilaktyki grypy w Polsce. Wręczono nagrody Flu Fighter, a tegorocznymi laureatami byli: Senat RP, Ministerstwo Zdrowia, Polski Komitet Olimpijski.
Spotkanie Flu Forum zostało objęte patronatem Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Program spotkania Flu Forum 12.09.2018.

Strony