Jesteś tutaj

Newsletter

Dr hab. n. med. Piotr Tyszko – konsultantem wojewódzkim ds. zdrowia publicznego

Z przyjemnością informujemy, że pan dr hab. n. med. Piotr Tyszko z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, został powołany na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie zdrowia publicznego.

Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.

Zadania konsultantów wojewódzkich obejmują: opiniowanie, czy dana jednostka powinna zostać wpisana na listę jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne; wnioskowanie do okręgowych rad samorządów zawodowych o sprawdzenie czy osoby wykonujące dany zawód medyczny, należycie pełnią swoje obowiązki; na wniosek wojewody wydawanie opinii, czy podmiot leczniczy spełnia warunki, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny; na podstawie przeprowadzonych kontroli wydawanie opinii: czy jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, spełnia niezbędne wymagania, a także opinii na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także wydawanie opinii na temat poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Tomasza Dzierżanowskiego

W dniach 4-7.09.2019 roku odbył się w Walencji (Hiszpania) 11 Kongres Europejskiej Federacji Bólu EFIC, największy tego typu zjazd na świecie. Podczas wydarzenia dr Tomasz Dzierżanowski, kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego otrzymał nagrodę za najlepszą prezentację abstraktu w kategorii leczenia bólu.
 
Na zdjęciu dr Tomasz Dzierżanowski po prawej w towarzystwie Kolegów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jana Dobrogowskiego oraz dr Magdaleny Kocot-Kępskiej.

Wizyta prof. Leifa Edvarda Aaro z Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego

W dniach 11 – 12 lipca 2019 r. Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego gościł prof. Leif Edvard Aaro z Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz University of Bergen.

Profesor wziął udział w wydarzeniu „Summer School of Global Health”, organizowanym przez Wydział Nauki o Zdrowiu WUM, wygłaszając wykłady dot. podstawowych funkcji zdrowia publicznego oraz promocji zdrowia seksualnego wśród młodzieży, z uwzględnieniem interwencji w Afryce Subsaharyjskiej. W ramach wizyty prof. Aaro wraz z pracownikami Zakładu odwiedzili także Centrum Symulacji Medycznych WUM oraz Muzeum Historii Medycyny WUM.

Tegoroczny pobyt prof. Aaro stanowił rewizytę, w odpowiedzi na zaproszenie dr Magdaleny Bogdan. W maju 2017 r. pracownicy Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM – dr Magdalena Bogdan i dr Katarzyna Okręglicka oraz dr Piotr Samel-Kowalik z Zakładu Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych WUM byli na wizycie studyjnej w Norweskim Instytucie Zdrowia Publicznego. Pobyt ten odbył się w ramach grantu Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza. Zgodnie z założeniami programu grantowego projekty wyjazdowe miały służyć nawiązaniu współpracy naukowo-badawczej pomiędzy naukowcami z Polski i Norwegii. Utrzymywane kontakty międzynarodowe pomiędzy Zakładem Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM oraz Norweskim Instytutem Zdrowia Publicznego są najlepszym dowodem na celowość i potrzebę tego typu wsparcia publicznego.

Pracownicy Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego wśród Liderów Naukowych WUM

Z wielką przyjemnością informujemy, że w tym roku już dwóch pracowników naszego Zakładu znalazło się na liście stu najlepiej publikujących pracowników WUM.

Ranking 100 Liderów naukowych WUM w latach 2016-2018  został opracowany zgodnie z zasadami z zeszłego roku, uwzględniającymi rekomendacje Senackiej Komisji ds. Nauki, zaaprobowanymi przez JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wśród wyróżnionych jest dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch (na 29 pozycji)  oraz dr n. med. Krzysztof Kanecki (na 83 pozycji).


Ranking Liderów Naukowych WUM 2016-2018

Jubileusz 45 – lecia pracy dr n. med. Urszuli Nejno – Borkowskiej

1 października 1974 roku w Instytucie Medycyny Społecznej (obecnie Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego) rozpoczęła pracę pani doktor Urszula Nejno-Borkowska, lekarz stomatolog, specjalista zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki, który wykształcił wiele pokoleń adeptów medycyny. Jubileusz skłania zawsze do podsumowań i refleksji. Pani doktor jest dla nas przykładem rzetelności,  równowagi i spokoju, a także… ekspertem w zakresie orzecznictwa medycznego, przez którego meandry przeprowadziła niejednego studenta i lekarza w trakcie specjalizacji. Serdeczne gratulacje!


„Odpowiedzialność za zdrowie” - aktualne wyzwania dla zdrowia publicznego

W dniach 24-25 maja 2019 roku w Krynicy Zdrój odbyła się konferencja naukowa pt. „Zespół, system, integracja”,  podsumowująca projekt „POZnaj wartość opieki” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W czasie spotkania  interesujący wykład pt. „Odpowiedzialność  za zdrowie”, wygłosiła dr n. ekonom. Magdalena Bogdan z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM,  prezentując zagadnienia w zakresie determinantów zdrowia i ich wpływu na Health Responsibilty Model, wyniki projektu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” oraz narzędzia ich redukcji, do których zaliczyć można marketing i komunikację społeczną w zdrowiu.

Podczas konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące opieki koordynowanej, zarządzania chorobą, inwestowania w zdrowie, pomiaru efektywności w sektorze zdrowotnym oraz możliwości i ograniczeń wdrażania e-zdrowia w celu wsparcia procesu profilaktyki i leczenia. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, konsultacji wyników naukowych oraz nawiązania współpracy pomiędzy pracownikami akademickimi, decydentami (w tym przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia) oraz managerami podmiotów leczniczych w Polsce.


Profilaktyka zakażeń w szpitalu – praktyka vs. Zalecenia

W dniu 23 maja 2019 roku odbyła się coroczna konferencja pt. „Profilaktyka zakażeń w szpitalu” organizowana przez Szpital im. Św. Rodziny w Warszawie wspólnie z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Już po raz kolejny na konferencje zaproszeni byli wykładowcy z WUM, jak i nasi studenci.

W imieniu Szpitala wykładowców i słuchaczy powitał pan dyrektor Dariusz Malczyk, wskazując na potrzebę zapewniania pacjentom warunków bezpiecznego leczenia. Wykład pani dr Martyny Szwejkowskiej, przygotowany wspólnie z dr hab. n. med. Ernestem Kucharem z Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM dotyczył zasad stosowania chemioprofilaktyki zakażeń chorób zakaźnych i wzbudził duże zainteresowanie, zwłaszcza w aspekcie obserwowanego wzrostu zachorowań na krztusiec czy sezonowych zachorowań na grypę. Pan dr n. med. Patryk Tarka z Zakładu Medycyny Społecznej i i Zdrowia Publicznego WUM, odpowiedziała na pytanie zawarte w tytule swojej prezentacji „Higiena rąk: zakaz malowania paznokci – konieczność czy kaprys” nie pozostawiając słuchaczom żadnych wątpliwości, jak powinna być odpowiedź na to retoryczne pytanie. Trzeci wystąpienie, przygotowane przez panią dr hab. n. med. Anetę Nitsch-Osuch z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM poruszała kwestie szczepień personelu medycznego. Przed i po konferencji uczestnicy mogli sprawdzić poprawność wykonywania procedury higieny rąk w specjalnie do tego zaprojektowanych lampach ultrafioletowych.

Spotkanie nawiązywało do obchodzonego przez WHO w dniu 5 maja Światowego Dnia Higieny Rąk.


III edycja konferencji „Czyste ręce ratują życie”

9 maja 2019 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Czyste ręce ratują życie”, organizowana od trzech lat przez Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM. Tematem przewodnim wydarzenia, objętego patronatem JM  Rektora WUM oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, była profilaktyka zakażeń krwiopochodnych.

Zaproszenie organizatorów przyjęli przedstawiciele Władz Dziekańskich Uczelni: prof. Paweł Włodarski, dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prodziekan ds. studenckich I Wydziału Lekarskiego, dr hab. Joanna Gotlib, prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu. Obecni byli także pani minister Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, dr hab. Piotr Tyszko -  wieloletni kierownik Katedry Medycyny Społecznej WUM, przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, dr Krzysztof Grzyliński, prezes  Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, dr Krzysztof Skórczewski,   konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii, dr Adam Tyszkiewicz,  dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM, pracownicy naukowi oraz studenci.

Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, podkreśliła iż Polska ma znaczące osiągnięcia w zakresie poprawy sytuacji epidemiologicznej w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu B. Odpowiedzi na pytanie, czy ten pozytywny trend jesteśmy w stanie utrzymać, a także czy mamy szansę na eliminację wzw C, czy poprawę sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń i zachorowań HIV/AIDS udzieli prelegenci konferencji, którymi byli: dr Izabela Kucharska z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, prof. Zbigniew Izdebski z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Rafał Gierczyński z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, dr Anna Marzec - Bogusławska z Krajowego Centrum ds. AIDS, Michał Pałuba z Schülke Polska, dr hab. Joanna Jabłońska i prof. Alicja Wiercińska-Drapało z Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii WUM, dr Piotr Daniluk z Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej oraz dr hab. Aneta Nitsch-Osuch, dr Patryk Tarka i mgr Katarzyna Gutkowska z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM.

Podczas spotkania poruszono główne zagadnienia dotyczące profilaktyki zakażeń krwiopochodnych. Podzielono się także wiedzą,  jak Polacy postrzegają zakażenia HIV,  przedstawiono dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań na wzw B, wzw C oraz HIV/AIDS  w naszym kraju. Osobne miejsce poświęcono profilaktyce zakażeń krwiopochodnych oraz leczeniu wirusowego zapalenia wątroby. Omówiono także zakażenia krwiopochodne w kontekście roszczeń pacjentów. Pracownicy WUM podzielili się również doświadczeniami i wiedzą w zakresie kształcenia przedyplomowego obejmującego profilaktykę zakażeń krwiopochodnych.

Kolejna edycja spotkania zapowiedziana została za rok, tradycją jest jego zaplanowanie w pierwszych dniach maja, a więc wtedy, gdy WHO obchodzi Światowy Dzień Higieny Rąk.

Spotkanie ekspertów w dziedzinie zakażeń rotawirusowych w Rydze

Stolica Łotwy gościła w dniach 23-25 kwietnia 2019 specjalistów European Expert Meeting on Rotavirus Vaccination (EEROVAC) i Rotavirus Molecular Biology Group. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego była prof. Dace Zawadska z Riga Stradins University. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli WHO, CDC, Fundacji Billa i Melindy Gates, sesje prowadzili m.in. prof. Timo Vesikari z University of Tempere w Finlandii), prof. Federico Martinon-Torres (Hospital Clínico Universitario de Santiago w Hiszpanii), prof. Lennart Swennson z Linkoping University w Szwecji). Polskie realia w zakresie epidemiologii zakażeń rotawirusowych i szczepień przedstawiła dr hab. Aneta Nitsch-Osuch.

Spotkanie odbywało się w przepięknych, zabytkowych wnętrzach Domu Bractwa Czarnogłowych (House of the Blackhouse), co dodawało uroku dyskusji naukowej i rozmowom kuluarowym, sprzyjając tym samym nawiązywaniu koleżeńskich kontaktów.

Doktor nauk ekonomicznych w zespole naszego Zakładu!

Z przyjemnością informujemy, iż w styczniu 2019 roku pracownik naszego Zakładu (wcześniej doktorantka WUM i SGH), pani Magdalena Bogdan, obroniła pracę doktorską pod tytułem „Konkurencyjność ambulatoryjnych podmiotów leczniczych w Polsce”, w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoły Głównej Handlowej, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych.
Praca doktorska miała charakter interdyscyplinarny, z pogranicza nauk o zdrowiu i nauk ekonomicznych. Promotorami byli: dr hab. n. med. Piotr Tyszko (WUM) oraz dr hab. n. ekonom. Stanisław Łobejko (SGH). Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Cezary Włodarczyk (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz dr hab. Agnieszka Bielawska-Zakrzewska (Politechnika Łódzka).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

Strony