Jesteś tutaj

Koło naukowe

Adres strony koła naukowego: www.skn-higiena-profilaktyka.wum.edu.pl/kontaktKoło Naukowe Higieny i Profilaktyki prowadzi dwie sekcje:

  • Sekcja Środowisko
  • Sekcja Żywienie


Główne kierunki działań:

  1. Prace badawcze z dziedziny
    a. higieny środowiska
    b. żywienia
  2. Aktywny udział w sympozjach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, możliwość publikacji w punktowanych czasopismach
  3. Udział w pracach badawczych i realizacji  publikacji naukowych  prowadzonych przez Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego


Przewodnicząca Koła: Monika Zasztowt
Sekretarz Koła: Sylwia Kamińska

Opiekun naukowy:  dr inż. Irena Kosińska
                                Lek. Anna Jagielska – Sekcja Żywieniowa

Kierownik Zakładu:  dr hab. med. Aneta Nitsch-Osuch

Kontakt: 

ul. Oczki 3,
02-007  Warszawa, p. 216 lub 213 (IIp.)

www.msizp.wum.edu.pl
irena.kosinska@wum.edu.pl
anna.jagielska@wum.edu.pl

Zapraszamy do działania !!!!!!