Jesteś tutaj

Pożegnanie Profesora Kirschnera

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora dr. hab. Henryka Kirschnera, wieloletniego kierownika Zakładu Higieny i Dyrektora Instytutu Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczącego Komitetu Ekologii Człowieka i Promocji Zdrowia oraz Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Pan Profesor był człowiekiem o szerokich zainteresowaniach naukowych obejmujących fizjologię, ergonomię, medycynę pracy, epidemiologię, medycynę społeczną i zdrowie publiczne. Jego publikacje z tego zakresu istotnie przyczyniały się do postępu w tych dyscyplinach. Po przejściu na emeryturę prowadził badania historyczne nad tragicznymi wydarzeniami w roku 1943 na Wołyniu, które przeżył jako 14 – letni chłopiec. Efektem tych badan była książka pt. Notatki Wołyńskie, wydana w roku 2010.

Żegnamy wybitnego Naukowca, Nauczyciela i Wychowawcę licznych lekarzy.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia Pracownicy Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego i byli pracownicy Instytutu Medycyny Społecznej. 


Pożegnanie Profesora Kopczyńskiego

Z głębokim żalem pożegnaliśmy w dniu 10 czerwca 2021 roku na Warszawskich Powązkach Pana Profesora Jana Kopczyńskiego, wieloletniego kierownika Zakładu Epidemiologii Instytutu Medycyny Społecznej WUM (1975-2001), wspaniałego Lekarza i oddanego Nauczyciela wielu pokoleń adeptów epidemiologii i medycyny społecznej. Pan Profesor Jan Kopczyński prowadził m.in. badania nad rozpowszechnianiem i uwarunkowaniami przewlekłego zapalenia oskrzeli w Krakowie, a Jego główne zainteresowania  naukowe koncentrowały się wokół prognozologii (członkostwo w Komitecie „Polska 2000”, następnie „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN, członkostwo w Towarzystwie Współpracy z Klubem Rzymskim), epidemiologii cukrzycy (m.in. współdziałanie z kliniką im. Joslina w Bostonie, uczestnictwo w międzynarodowym badaniu nad powikłaniami naczyniowymi cukrzycy), epidemiologii nadciśnienia tętniczego. Profesor Jan Kopczyński był autorem i współautorem ponad 200 publikacji naukowych, członkiem europejskiej grupy badań nad epidemiologią cukrzycy, honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

Pan Profesor na zawsze pozostanie w naszej pamięci.