Jesteś tutaj

Powołano Radę Sanitarno-Epidemiologiczną na XII kadencję

Minister Zdrowia powołał skład Rady Sanitarno-Epidemiologicznej na XII kadencję. W gronie 17 nowych członków Rady znaleźli się:  dr hab. Aneta Nitsch-Osuch (Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego), prof. Andrzej Horban (kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych) oraz dr hab. Barbara Piekarska (z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii UCK WUM).

Rada Sanitarno-Epidemiologiczna to organ doradczy i opiniodawczy Głównego Inspektora Sanitarnego. Osoby wchodzące w skład Rady są pracownikami nauki posiadającymi wybitne przygotowanie praktyczne w dziedzinie sanitarno-epidemiologicznej. Do najważniejszych zadań Rady należy opracowanie opinii i ekspertyz, opiniowanie projektów i przedsięwzięć w zakresie działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Członkowie Rady Sanitarno-Epidemiologicznej służą swoją wiedzą i doświadczeniem organom Inspekcji w ramach pełnego zakresu jej kompetencji,  ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących ograniczenia epidemii.