Jesteś tutaj

Wszystko o grypie, czyli Konferencja ESWI

W dniach 17-21 września 2023 w Walencji odbywała się cykliczna Konferencja European Scjentific Working Group on Influenza and Other Respiratory Viruses (ESWI), która jak zwykle zgromadziła setki naukowców zajmujących się problematyką grypy – w kontekście klinicznym, wirusologicznym, diagnostycznym, jak i zdrowia publicznego. Oprócz grypy, uwagę badaczy przyciągały też inne wirusy oddechowe, głownie SARS-CoV- 2 oraz RSV.

Wśród naukowców z Polski była prof. Aneta Nitsch-Osuch, kierownik ZMSiZP, współautorka prezentacji pt. „Healthcare Burden of Influenza and Vaccine Coverage Rate in Older Adults in Europe and Israel” (Kassianos G, Cohen JM, Davidovitch N, Falup Pecurariu O, Froes F,  Galev, Kõivumägi K,  Ivaskeviciene K, Kristufkova Z, Kuchar E, Kyncl J, Maltezou H, Marković M, Nitsch-Osuch A, Ortiz de Lejarazu R, Rossi A, Schelling J, Adrianus van Essen G, Zavadska D).

Pandemia Covid-19 zmieniła postrzeganie szczepień i pokazała znaczenie szczepionek w walce z chorobami zakaźnymi. Wśród uczestniczących w badaniu krajów występowały różne wskaźniki zaszczepienia przeciw grypie seniorów. Wzrost wskaźnika zaszczepienia obserwowano w  większości krajów w sezonie 2020/2021 w porównaniu z sezonem 2019/2020. Z wyjątkiem pięciu krajów (Bułgarii, Polski, Holandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii) w sezonie 2021/22 w porównaniu z sezonem 2020/21 nastąpił spadek wskaźnika zaszczepienia przeciw grypie seniorów. Wskaźnik zaszczepienia przeciw grypie u seniorów był niższy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, wahał się od 12,9% na Słowacji do 22,9% w Polsce w sezonie 2021/2022.Jedynie Portugalia i Wielka Brytania osiągnęły zalecany cel, jakim jest objęcie szczepionkami ≥75% osób starszych w sezonie 2021/2022 (odpowiednio 88,3% i 82,3%), a mimo to zgłoszono znaczne obciążenie opieką zdrowotną osób starszych. Stanowi to przesłankę do nasilenia promocji szczepień przeciw grypie u seniorów, jak i potrzebę stosowania nowoczesnych, skutecznych szczepionek dedykowanych tej grupie pacjentów.