Jesteś tutaj

Statuetka Hipokrates dla prof. Anety Nitsch-Osuch

Podczas XII Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, odbywającego się w dniach 6-8 października 2023 roku we Wrocławiu, prof. Aneta Nitsch-Osuch, prodziekan ds. programu i jakości kształcenia oraz kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM, została uhonorowana najwyższym wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej,  Statuetką  Hipokratesa.  Nagroda ta przyznawana jest wybitne za zasługi dla rozwoju medycyny rodzinnej w Polsce w zakresie edukacji oraz nauki.

Podczas uroczystości wręczania nagrody, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej i prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, podkreśliła istotne działania prof. Anety Nitsch-Osuch, która będąc specjalistą w dziedzinie pediatrii, epidemiologii i zdrowia publicznego od lat zaangażowana jest w działania  na rzecz środowiska lekarzy rodzinnych w naszym kraju, angażując się w wiele projektów edukacyjnych w zakresie kształcenia podyplomowego, głównie z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych oraz racjonalnej antybiotykoterapii, w tym realizując cykl webinarów pt. „Wtorkowe Wieczory Wakcynologiczne” oraz pełniąc funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Family Medicine and Primary Care Review”.

https://ptmr.info.pl/nagroday-hipokratesa/