Jesteś tutaj

Informacja dla pacjenta

Informacja dla Pacjenta na temat badania pt.

„Wpływ diet opartych na produktach roślinnych na wybrane parametry metaboliczne u osób z otyłością i chorobami jej towarzyszącymi”.

Otyłość aktualnie należy do najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie.

Pomimo podejmowania wielu działań profilaktycznych liczba osób z otyłością stale rośnie również w Polsce. Aktualnie pond połowa społeczeństwa ma nieprawidłową masę ciała, co prowadzi do wielu innych komplikacji zdrowotnych. Istnieje wiele strategii żywieniowych, które pozwalają na optymalizację masy ciała i poprawę parametrów metabolicznych.  Jedną ze strategii może być zmniejszenie spożycia mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego.  Wykazano, że wprowadzenie diety opartej na produktach pochodzenia roślinnego może powodować utratę masy ciała, a także utrzymywać jej optymalny poziom w perspektywie długoterminowej. Przestrzeganie diet ograniczających mięso wiąże się również z wieloma innymi korzyściami zdrowotnymi.

Kierując się powyższymi przesłankami zasadnym wydaje się aktualizacja dotychczasowych rekomendacji żywieniowych i wypracowanie optymalnego modelu diety opartej o produkty pochodzenia roślinnego, który będzie wiązał się z realnymi korzyściami zdrowotnymi i będzie możliwy do zastosowania w populacji polskiej.

Celem tego badania jest ocena skuteczności stosowania wybranych diet opartych na produktach roślinnych w aspekcie redukcji masy ciała, wpływu na wybrane parametry metaboliczne wśród osób z nadmierną masą ciała.

Badanie polega na przeprowadzeniu 12-tygodniowego programu z zakresu stylu życia.

Przed przystąpieniem do 12-tygodniowego programu konieczne będzie wypełnienie niezbędnych ankiet dotyczących dotychczas stosowanej diety oraz nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej, a także podanie podstawowych danych socjodemograficznych.

Po spełnieniu wszystkich kryteriów włączenia do badania i zakwalifikowaniu się do 12-tygodniowego programu z zakresu stylu życia Uczestnik zostanie przydzielony do jednej z 4 grup interwencyjnych, których cechą charakterystyczną diety będzie ograniczenie spożycia mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego. Planowane modele żywieniowe to:

(1)       dieta śródziemnomorska

(2)       „dieta przyszłości” proponowana w raporcie EAT–Lancet Commission

(3)       dieta laktoowowegetariańska

(4)       dieta wegańska

(5)       grupa stosująca dietę standardową zgodną z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi obowiązującymi dla populacji polskiej.

 

Uczestnik w każdym przypadku otrzyma następujące narzędzia dostosowane do przydzielonego mu modelu żywieniowego:

  • zbilansowaną dietę ułożoną przez odpowiednio wykwalikowanego dietetyka zawierającą pełną informacje dotyczącą sposobu przygotowywania posiłków oraz listę zakupów
  • tabelę produktów wskazanych i przeciwwskazanych w diecie
  • zalecenia dotyczące sposobu przygotowywania dań, organizacji pracy w kuchni
  • wytyczne dotyczące aktywności fizycznej
  • wytyczne dotyczące optymalnej długości snu, stosowania używek

 

Zakładany model kontaktu z Uczestnikami badania to konsultacje hybrydowe polegające na konsultacjach z dietetykiem bezpośrednio w gabinecie – pierwsza (1 tydzień badania), druga (6 tydzień badania) i ostatnia konsultacja (12 tydzień badania) oraz za pomocą videoczatu przez Internet za pomocą ogólnodostępnych komunikatorów internetowych.

Podczas pierwszej konsultacji dietetycznej zostanie udzielona porada dietetyczna ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty praktyczne (gotowanie, robienie zakupów, ograniczenie marnowania żywności) oraz zostaną przekazane wszystkie niezbędne materiały edukacyjne.

Podczas kolejnych wizyt Uczestnicy otrzymają narzędzia wspierające motywację do dalszej realizacji diety oraz wypełnią ankietę/ dzienniczek pozwalający na ocenę przestrzegania diety.

Każde spotkanie z dietetykiem będzie trwało 60 minut.

Krew żylna do badań biochemicznych zostanie pobierana od Uczestnika badania na czczo (12 godzin od ostatniego posiłku, po nocnym odpoczynku) podczas 1, 6 i ostatniego tygodnia badania, w tym samym czasie dokonane zostaną również pomiary antropometryczne.

Uczestnik powinien mieć świadomość, że w trakcie trwania badania nie może dokonywać samodzielnie żadnych zmian w swoim stylu życia, w tym aktywności fizycznej, żywieniu i stosowaniu używek, a gdy taka sytuacja będzie miała miejsce niezwłocznie poinformuje dietetyka prowadzącego konsultacje.

Maksymalny czas prowadzenia badania u jednego uczestnika przewidywany jest na 16 tygodni (12 tygodni programu interwencyjnego oraz 4 tygodnie potrzebne na ocenę sposobu żywienia i aktywności fizycznej, wstępne badania antropometryczne, przydzielenie Uczestników do grup). 

Przewidywane korzyści dla Uczestnika badania

  • Dostęp do bezpłatnej diagnostyki
  • Bezpłatny dostęp do specjalistów dietetyków, możliwość bezpłatnej edukacji przez cały czas trwania badania i poszerzenie swojej wiedzy z zakresu żywienia i stylu życia
  • Dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych, w tym specjalnie przygotowanych przepisów na posiłki
  • Poprawa wyników zdrowotnych i samopoczucia, a także poprawa wydolności fizycznej
  • Optymalizacja masy ciała

 

Opis ryzyka i niedogodności dla Uczestnika badania:

w przypadku pobrania krwi wystąpić może: ból, zasinienie, zapalenie żyły, omdlenie.

Zebrane dane oraz materiał biologiczny zgromadzony w trakcie trwania badania posłużą do opracowania publikacji naukowych obejmujących cykl spójnych tematycznie publikacji stanowiący przedmiot rozprawy doktorskiej i/lub będą przedmiotem prezentacji na konferencjach krajowych i/lub międzynarodowych.

 

Ubezpieczenie badania przeprowadzono zgodnie z wymaganiami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Warunki ubezpieczania dostępne na życzenie Uczestnika badania u mgr Klaudii Wiśniewskiej (klaudia.wisniewska@wum.edu.pl)

 

Informacja o miejscu przeprowadzenia badania:

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

ul. Oczki 3, 02-007 Warszawa.

 

Dane kontaktowe badacza mogącego udzielić dodatkowych informacji na temat badania:

Klaudia Wiśniewska

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Oczki 3, 02-007 Warszawa.

E-mail: vegprevstudy@wum.edu.pl